Ridder Letselschade - Nieuws Ridder Letselschade Nieuws https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws Tue, 23 Oct 2018 18:01:56 GMT iMod Vertraging bij letselschade afhandeling loopt spuigaten uit <p><br />Onlangs vroeg mijn jongste zoon (13) aan mij: ”Pap, wat doe je hoofdzakelijk de hele dag op kantoor?” Dat was al een betere binnenkomer dan die van mijn oudste zoon, die jaren geleden op mijn vraag antwoordde of hij al een idee had wat hij later wilde gaan doen later: ” Nee, geen idee, maar in elk geval niet wat jij doet, met die suffe dossiers!”</p> <p>Enfin, de vraag van mijn jongste zoon noopte mij om te proberen een gemiddelde dagbesteding bij Ridder Letselschade te benoemen in de hoop dat ik een niet al te suf antwoord kon geven. Ik vroeg voor de zekerheid ook maar eens bij mijn collega’s of zij een grote gemene deler konden benoemen.</p> <h2>Vertraging in 'letselschadeland'</h2> <p>Ik heb mijn zoon vervolgens geantwoord dat wij, anno 2018, dagelijks het meest bezig zijn om onze letselschadedossiers onder de aandacht van de meeste verzekeraars te brengen en het managen van onze cliënten zodat die niet in de gordijnen vliegen. Het is inmiddels de spuigaten uitgelopen, zo hield ik mijn zoon voor, want sommige verzekeraars hebben een elektronische poststapel van maanden! En wij maar begrip vragen aan onze cliënten, die maar steeds geen voortgang in hun dossiers bemerken. Om dan nog maar te zwijgen van alle extra kosten die dit alles met zich meebrengt en die de verzekeraars dan weer niet willen betalen.</p> <p>Mijn zoon vroeg toen, hoe ik dat eventjes zou gaan oplossen, gewend als hij is aan het oplossende vermogen van zijn vader. Ik antwoordde hem, dat het niet aan de mensen ligt die bij de verzekeringsmaatschappijen werken, maar aan de aandeelhouders, zeg maar, de bazen van die bedrijven. Die zitten ergens in Azië of Amerika en hebben nog nooit van de richtlijnen gehoord om letselschadezaken netjes af te handelen. Die kijken maar naar één ding, namelijk hoeveel winst levert mijn investering op.</p> <h2>Kan de Letselschaderaad helpen?</h2> <p>Zoonlief vroeg, of er dan geen mensen zijn die erop letten dat alle dossiers netjes worden behandeld. Ik vertelde hem dat er in 'letselschadeland' eigenlijk niemand is die daar goed op let. Ja, er is wel een Letselschaderaad, maar die heeft ondanks allerlei dingen zoals audits en richtlijnen nog niet kunnen zorgen voor verbetering. Er is ook wel een geschillencommissie, maar daar word je ook niet vrolijk van.</p> <p>Mijn zoon veerde op en zei: ”Maar pap, jullie hebben toch een goede advocaat?” Nou, die hebben wij zeker, antwoordde ik, maar als er nog niets is waarover de rechter een oordeel moet geven omdat de verzekeraar maar steeds niets laat horen en dus ook geen standpunt heeft ingenomen, valt er door de rechter geen knoop door te hakken. Aan de rechter vragen om de andere partij op te laten schieten, levert niets op helaas. Kortom, niet bepaald een antwoord waar hij vrolijk van werd.</p> <h3>Toch maar geen letselschadejurist worden . . .</h3> <p>Teleurgesteld zuchtend is mijn jongste zoon vervolgens naar school gefietst, maar niet nadat hij mij had laten weten dat hij dan weliswaar bezig is met z'n VWO, maar dat hij geen enkele behoefte heeft om later het bedrijf van zijn ouders over te nemen. Weer iemand verloren voor dit toch zo mooie vak . . .</p> <p>&nbsp;</p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/vertraging-bij-letselschade-afhandeling-loopt-spuigaten-uit https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/vertraging-bij-letselschade-afhandeling-loopt-spuigaten-uit Wed, 03 Oct 2018 10:49:00 +0000 Audit Register Letselschade met positief resultaat! <p>Op 20 februari 2018 vond weer de driejaarlijkse audit plaats in het kader van de inschrijving in het Register Letselschade. De audit werd uitgevoerd door drs. A. van Loon van Q-Consult in opdracht van de Letselschaderaad. Ter voorbereiding op de audit hebben wij natuurlijk alle beleidsstukken tegen het licht gehouden en aangepast waar nodig. Gelukkig was de uitkomst van de audit voor Ridder Letselschade positief, slechts op kleine onderdelen enkele aanbevelingen die ook zullen worden opgevolgd. Dat betekent dat de volgende audit, over drie jaar, ook weer met plezier tegemoet zal worden gezien.</p> <h2>Letselschadeslachtoffer centraal!</h2> <p>Nog even een terugblik: wij hebben ons in 2008 als eerste letselschadebureau aangemeld voor toen nog een audit voor de Stichting Keurmerk Letselschade. Aan ons is toen, eveneens als eerste kantoor, het Keurmerk Letselschade uitgereikt. De invoering van het keurmerk toen en de inschrijving in het register nu, hebben onze werkwijze niet wezenlijk veranderd. Het is wel zo dat wij meer bewust zijn geworden van de wijze waarop wij werken, zeker nu die werkwijze in beleid is geborgd. Ook hebben wij kleine zaken aangescherpt, zoals de wijze waarop wij communiceren, de gebruikte terminologie, etc. Maar, voor de cliënten proberen wij nog steeds Jip en Janneke te spreken, dat begrijpt men over het algemeen het beste. Wij blijven steeds proberen om onze cliënten, de slachtoffers van ongevallen, met letselschade, centraal te stellen en te blijven stellen. Dat dat niet altijd gemakkelijk is, ondervinden wij dagelijks in de keiharde praktijk!</p> <h2>Kritisch op Register Letselschade</h2> <p><a href="https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/verzekeraars-hebben-de-sleutel-in-handen-voor-betere-regeling-van-letselschade" target="_blank">Elders</a> op deze website heb ik mij kritisch uitgelaten over de toegevoegde waarde van het keurmerk en nu het Register Letselschade. Ik blijf kritisch, want naar mijn mening kunnen en moeten verzekeraars veel meer doen om ervoor te zorgen, dat slachtoffers met letselschade bij een kantoor uitkomen (of dat nou een letselschadeadvocaat of een letselschadebureau is) dat is ingeschreven in het Register. In hun folders moet erop gewezen worden dat er risico's verbonden zijn aan het in de arm nemen van niet ingeschrevenen, omdat die niet worden gecontroleerd op belangrijke zaken, zoals de financiële betrouwbaarheid, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de deskundigheid, etc. Aan de andere kant zouden er voor wél ingeschreven kantoren bepaalde privileges moeten gelden, zodat het voor anderen loont zich ook te laten inschrijven. Daarmee zal de letselschadebranche als geheel naar een hoger plan worden getrokken. Dat is in het voordeel van iedereen, lijkt mij. Ook in het voordeel voor verzekeraars? Daar zit hem wel de crux, want dat vraag ik mij af. Wie mijn hierboven aangehaalde artikel heeft gelezen, begrijpt waarom ik daarvan niet overtuigd ben.</p> <h2>Vraag het Ridder Letselschade!</h2> <p>Wij zijn elke werkdag tot 22.00 uur bereikbaar voor mensen dievragen hebben over hun ongeval, hun letselschade, of hun letselschadedossier. Ook al was en is uw zaak niet door ons in behandeling genomen. Wij geven dan tips hoe te handelen, of hoe uw eigen belangenbehartiger kan worden aangestuurd. Hoe klantvriendelijk is dat! Bel ons gerust op 0365220342. Of stuur een e-mail naar info@ridder-letselschade.nl. Duizenden mensen gingen u al voor en dat heeft geresulteerd in een <a href="https://www.klantervaringen.nl/www.ridder-letselschade.nl" target="_blank">klanttevredenheidscijfer van boven de 9</a>!</p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/audit-register-letselschade-met-positief-resultaat https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/audit-register-letselschade-met-positief-resultaat Wed, 21 Feb 2018 10:40:36 +0000 Schadevergoeding bij whiplash niet onmogelijk bij een &#039;kleine&#039; aanrijding <p>Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 januari 2018 een tussenvonnis gewezen in een kwestie tussen een jonge vrouw en ASR. De jonge vrouw had door een aanrijding whiplash opgelopen en de veroorzaker was verzekerd bij ASR. ASR is van mening dat, omdat de impact van de aanrijding zo gering is geweest, niet alle klachten en beperkingen waarvan de vrouw stelt dat die door het ongeval zijn veroorzaakt, uit het ongeval kunnen worden verklaard.</p> <h2>ASR is een grote speler geworden</h2> <p>ASR is inmiddels een grote speler op de markt van autoverzekeringen. Ridder Letselschade heeft veel dossiers waarin ASR als verzekeraar van de veroorzaker optreedt. Het is ons bekend dat ASR graag zijn toevlucht neemt tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar de impact van een aanrijding, een zogenaamd Delta-V onderzoek. Indien uit zo'n onderzoek blijkt dat er maar sprake is geweest van een geringe botsing met geringe energieoverdracht, stelt ASR zich op het standpunt dat de klachten die iemand zegt hebben ondervonden als gevolg van het ongeval, niet door het ongeval kunnen zijn veroorzaakt. Men verwijst dan naar de uitkomsten van het Delta-V onderzoek.</p> <p>Medisch adviseurs die namens ASR over een medisch dossier een advies moeten geven, komen steevast tot de conclusie, dat er hoogstens sprake kan zijn van tijdelijke beperkingen. Als het langer duurt dan bijvoorbeeld 3 tot 6 maanden, dan ontkent men niet meer dat er klachten zijn, maar ontkent men wel dat er een verband bestaat tussen de aanrijding en het optreden van de klachten. Er wordt dan gesteld dat het niet voldoende is dat de klachten <span style="text-decoration: underline;">na</span> een ongeval pas zijn opgetreden omdat daaruit niet blijkt dat het <span style="text-decoration: underline;">door</span> het ongeval is veroorzaakt.</p> <h2>Medisch en juridisch causaal verband</h2> <p>De discussie die hierover wordt gevoerd, gaat over wat men noemt het causaal verband. Er moet, wil er een schadevergoeding kunnen worden geclaimd, oorzakelijk verband bestaan tussen klachten, beperkingen en letsel en een ongeval. Dat oorzakelijk verband hoeft niet 100% zeker te zijn, er moet een bepaalde mate van zekerheid zijn dat de klachten door het ongeval zijn veroorzaakt. Medische informatie van voor en na het ongeval kan daarover duidelijkheid bieden. Pas als het oorzakelijk verband vaststaat, komt men toe aan de volgende stap, namelijk bekijken of alle klachten en alle schade die voortkomen uit het ongeval, wel moeten worden vergoed. Als er ook bijzondere schade optreedt die niet voorzienbaar is, zou het kunnen zijn dat die schadeposten niet meer aan de veroorzaker worden toegerekend. Hierbij geldt wel dat als er sprake is van een aanrijding waarbij een verkeersnorm is overtreden, er ruimer moet worden toegerekend dan dat er bijvoorbeeld sprake is van een hondenbeet. Een hondenbeet kan ook een schadevergoeding opleveren, maar veelal kan de eigenaar van een hond er niet veel aan doen als een hond opeens uitvalt. Hij is dan wat men noemt risicoaansprakelijk voor het letsel en de schade die optreedt. In dat geval wordt minder ruim toegerekend.</p> <h2>Deskundigen moeten (zoals gewoonlijk) uitkomst brengen</h2> <p>De procedure voor de vrouw is nog niet ten einde. Want, het hof heeft nu bepaald dat er nader onderzoek moet worden ingesteld. Er zullen nu alsnog deskundigen moeten worden ingeschakeld die een onafhankelijk onderzoek moeten instellen. De gevolgen van de aanrijding waren, aldus de vrouw, zo ernstig dat zij zelfs in 2015, 5 jaar na het ongeval, nog niet in staat was een opleiding te volgen of te werken. Zij leeft sindsdien als een kasplantje zonder enig perspectief op verbetering. Er moet nu een zogenaamd multidisciplinair onderzoek worden gestart waarbij een neuroloog, een neuropsycholoog, een psychiater en de revalidatiearts een rapport moeten uitbrengen over de klachten, het oorzakelijk verband tussen de klachten en het ongeval et cetera.</p> <p>De uitkomst van de uitspraak van het hof is nu, dat het niet automatisch vaststaat dat wanneer er sprake is van een geringe energieoverdracht, dat betekent dat er ook geen of gering letsel optreedt. Het hof legt dat aldus uit, dat ASR onvoldoende heeft onderbouwd dat het enkele feit dat er sprake is van een lage Delta-V, zou betekenen dat causaal verband tussen klachten en het ongeval niet kunnen worden aangenomen. Wel zegt het hof dat uit het Delta-V onderzoek volgt dat de kans op het ontwikkelen van langdurige whiplashklachten lager is bij een geringe Delta-V (minder dan 10 km/h) dan bij een ongeval met een hogere Delta-V.</p> <h2>Vragen over uw whiplash?</h2> <p>Hebt u een aanrijding gehad waarbij u een whiplash het opgelopen of denkt een whiplash te hebben opgelopen? Spreekt uw huisarts of fysiotherapeut over whiplashachtige klachten? Neem dan contact op met Ridder Letselschade, specialist in het claimen van letselschade als gevolg van een whiplash. Ridder Letselschade werkt nauw samen met vooraanstaande letselschade advocaten. Dus, mocht het ons niet lukken om uw schade volledig vergoed te krijgen, dan schakelen wij voor u een advocaat in!</p> <p>Neem tot 22.00 uur op werkdagen telefonisch contact op met ons via 036-5220342 of 06-50222423. Of klik <a title="Contact opnemen met Ridder Letselschade" href="https://www.ridder-letselschade.nl/contact" target="_blank">hier</a> voor het contactformulier. Gewoon doen, het kost u niets!</p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/schadevergoeding-bij-whiplash-niet-onmogelijk-bij-een-kleine-aanrijding https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/schadevergoeding-bij-whiplash-niet-onmogelijk-bij-een-kleine-aanrijding Thu, 22 Mar 2018 12:03:33 +0000 Pleidooi voor Smartengeld databank <p>Smartengeld is de vergoeding van immateriële schade. Dat is schade die kan bestaan uit gederfde levensvreugde door beschadiging van lichaam en/of geest, door pijn en verdriet, door noodgedwongen baanverlies, geen hobby’s meer kunnen beoefenen, etc. veroorzaakt door een aansprakelijke derde.  Smartengeld is een schadepost die in letselschadedossiers vrijwel altijd aan de orde komt. Ik merk dat smartengeld ook een bekende schadepost is, want mensen vragen vaak  uit zichzelf al of zij recht hebben op vergoeding daarvan.</p> <h2>Smartengeld vaststellen</h2> <p>Een nadeel van deze schadepost is, dat je die niet kunt berekenen. Er zijn in het verleden pogingen gedaan om formules te bedenken, maar tot invoering daarvan is het niet gekomen. Hoe bepalen wij dan wat de impact is van letsel in iemands leven en wat dat moet kosten? Mag ik het zo zeggen: wij doen maar wat . . . . Wij kijken naar vergelijkbare gevallen, putten uit onze ervaring, halen die zaken uit het dossier die belangrijk zijn voor de bepaling van de hoogte van het smartengeld, maar aan het eind van de rit komt het neer op koehandel: om € 7.500,00 aan <a href="https://www.ridder-letselschade.nl/smartengeld">smartengeld </a>over te houden in de onderhandelingen, moet je ongeveer € 12.500,00 claimen. Leg dat je cliënt maar eens uit! Niet echt chique, maar beter is er niet.</p> <h2>Smartengeldgids</h2> <p>Of toch wel? Kunnen wij de Smartengeldgids, uitgegeven door de ANWB, als een beter alternatief beschouwen? In die gids zijn vele honderden uitspraken van rechters opgenomen die een smartengeldvergoeding hebben toegekend. Alle uitspraken zijn gerubriceerd naar aard van het letsel en aard van het voorval (misdrijf, ongeval, medische fout, etc.). Mooi is dat bij de uitspraken de overwegingen van de rechters zijn opgenomen, hetgeen zeker bij baanbrekende uitspraken lezenswaardig is.</p> <h4>Rechterlijke uitspraken</h4> <p>Echter, de Smartengeldgids is incompleet en dat is jammer. Immers, in de gids zijn alleen uitspraken opgenomen van rechters, terwijl naar schatting 95% van alle letselschadezaken nooit bij een rechter komt en in der minne wordt geregeld. Dat betekent dat in 95% van alle dossiers waarin na overleg en onderhandeling tussen slachtoffer, eventueel zijn belangenbehartiger en de verzekeraar, een smartengeldvergoeding is afgesproken, die afspraak onbekend blijft buiten het dossier. Een ongekend potentieel dat zou moeten kunnen worden aangeboord om een nog fijnmaziger palet aan uitspraken te krijgen, blijft zo verborgen. Jammer!</p> <p>Nu komt het bovendien voor dat je het met uitspraken moet doen uit de vorige eeuw, die dan weliswaar zijn geïndexeerd naar 2017 wat betreft geldontwaarding, maar die niet meeliften op de discussie van de laatste jaren over de te lage vergoedingen in dit land in vergelijking met de ons omringende landen. Nou zullen rechters wellicht ook hogere vergoedingen gaan toekennen  met een verwijzing naar gewijzigde wetenschappelijke inzichten, maar toch mis je een heel groot deel van de minnelijke discussies tussen partijen en daarmee een schat aan informatie.</p> <h4>Databank</h4> <p>Ik pleit er dus voor een databank op te zetten die het mogelijk maakt smartengeldbedragen in te voeren die de uitkomst zijn van een minnelijke/pragmatische discussie, met alle relevante bijzonderheden, waarbij geldt dat een invoer pas compleet is als de beide partijen die bij de discussie betrokken waren, het bedrag en de toelichting hebben gefiatteerd. Is daar geen format voor te bedenken? Wie zou dat dan moeten doen? Is hier een rol weggelegd voor de ANWB, voor De Letselschaderaad?</p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/pleidooi-voor-smartengeld-databank https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/pleidooi-voor-smartengeld-databank Mon, 15 Jan 2018 10:55:52 +0000 Verzekeraars hebben de sleutel in handen voor betere regeling van letselschade! <p>Onlangs viel bij Ridder Letselschade weer de uitnodiging op de virtuele mat voor de tweejaarlijkse audit in het kader van de inschrijving in het Register Letselschade van de Letselschaderaad. Voorheen ging dit initiatief uit van de Stichting Keurmerk Letselschade, maar die is opgegaan in het Register Letselschade. Op zich een goede ontwikkeling, bundeling van krachten tot één overkoepelend register, daar zal de duidelijkheid in letselschadeland wel bij varen (hoop ik).</p> <h2>Beunhazen in de letselschadebranche</h2> <p>Ridder Letselschade is al sinds de invoering van het keurmerk betrokken bij de ontwikkelingen en heeft meegewerkt aan de pilot namens de belangenbehartigers. Wij ontvingen het keurmerk dan ook al in 2008, volgend jaar zijn we 10 jaar keurmerkhouder/ingeschrevene in het register. Een feestje waard? Nee, eigenlijk niet, want ik ben kritisch op de ontwikkelingen en signaleer een tendens die mij langzaam afdrijft van het circus van self assessments, audits en inschrijvingen. Waarom? Omdat ik tot mijn spijt moet vaststellen dat er in die bijna 10 jaar weinig tot niets is en wordt gedaan aan de zogenaamde beunhazen in letselschadeland. Dat zijn personen die volgens de Letselschaderaad (Projectgroep Integrale Aanpak Kwalijke Praktijken) als volgt kunnen worden omschreven:</p> <ul> <li>beunhazerij[activiteiten letselschadebehandelaar werkzaam zonder relevante kennis, ervaring noch opleiding en zonder (ambitie tot) aansluiting bij koepelorganisatie]</li> </ul> <h3> Werkwijze Ridder Letselschade is door keurmerk niet veranderd</h3> <p>De invoering van het keurmerk heeft voor Ridder Letselschade niet een wezenlijk andere werkwijze betekend. Wij declareerden al niet dubbel, hadden een prima aansprakelijkheidsverzekering, waren bezig met opleidingen en stuurden onze cliënten al een overzicht van alle declaraties aan het einde van de rit. Slechts op de randvoorwaarden is bijgestuurd, waarbij u moet denken aan het vastleggen van beleid en het invoeren van protocollen.</p> <h2>Geen voorkeursbehandeling voor ingeschrevenen in het Register Letselschade</h2> <p>Noem het naïef, maar ik had gedacht dat verzekeraars ons anders zouden gaan bejegenen na het verkrijgen van het goedkeurende stempel. Helaas, ik merk nog steeds geen enkel verschil in de houding van verzekeraars tussen de situatie voor en na invoering van het keurmerk. Ik zie aan de andere kant in de dossiers die wij van beunhazen overnemen, ook geen aanknopingspunten dat zij anders worden behandeld door verzekeraars.  Zou dat niet op z’n plaats zijn? Ik denk het wel. Ik denk namelijk dat verzekeraars daarmee de sleutel tot een verbetering van het regelingsklimaat en de kwaliteit in de letselschadebranche in handen hebben. Hoe dan? Door bijvoorbeeld nu eens echt in alle brochures die men aan de betrokkene stuurt, uit te leggen dat er een register is en dat wordt geadviseerd alleen met een ingeschreven kantoor in zee te gaan. Door een dergelijke brief alleen te sturen naar slachtoffers zonder belangenbehartiger of cliënten van een niet-ingeschreven kantoor. Door erop te vertrouwen dat het gecertificeerde kantoor alle vereiste stappen zet die nodig zijn, zoals het informeren van de cliënt over de declaraties die zijn ingediend. Ja, daar zijn ze dan toch, de declaraties, de BGK, het slijk der aarde, de vuller der vullers van de letselschadeboekenkasten  en de nagel aan de doodskist van verzekeraars.</p> <h3>Hoe zit het dan met de kosten buiten rechte?</h3> <p>Mogen verzekeraars weigeren de gedeclareerde kosten van een beunhaas te vergoeden? Nee, ook die declaraties moeten langs de meetlat van de dubbele redelijkheidstoets worden gelegd, het Burgerlijk Wetboek is daarbij immers de maatstaf. Ik zou mij wel kunnen voorstellen  dat er een (veel) lager uurtarief wordt vergoed, omdat de beunhazen niet hoeven te worden gehinderd door een permanente educatie, een opleidingsplan, een verplichte – dure – aansprakelijkheidsverzekering, audits, self assessments, etc.</p> <h3>Beunhazerij: een voorbeeld.</h3> <p>Hebben verzekeraars baat bij zo’n houding ten opzichte van beunhazen en ingeschrevenen? Voor de bühne vast wel, met een knipoog naar het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Maar in de praktijk merk ik toch iets anders. Een voorbeeld. Een beunhaas haalt zoveel mogelijk dossiers binnen. Die behandelt hij marginaal, doet alleen het hoognodige want hij heeft geen tijd en dus moeten zijn cliënten het leeuwendeel voor hun rekening nemen, zoals – en vooral - het maken van een schadestaat. Aangezien die beunhaas teveel dossiers in behandeling heeft, stuurt hij de schadeoverzichten één op één door en als er dan een tegenbod komt van de verzekeraar, adviseert hij zijn cliënt direct daarmee akkoord te gaan, onder de dreiging dat als men dat niet doet, het voorstel van tafel is. Percentage ‘no cure no pay’ eroverheen, nota indienen, volgende slachtoffer.</p> <p>De verzekeraar regelt de zaak dan dus eigenlijk met het slachtoffer zelf, maar dat slachtoffer wordt wel op zijn schade gekort door toepassing van een vaak onterechte fee. De verzekeraar is snel klaar met het dossier (punten gescoord voor het KKV) en het kost niet veel. Geen langdurige strijd, geen hoge BGK (de beunhaas hoeft dat ook niet te doen, want hij ontvangt toch immers dubbel), iedereen blij. Ja, ook het slachtoffer is blij, net zo blij als wanneer hij het allemaal zelf heeft geregeld. We weten immers uit ‘betrouwbaar’ onderzoek van de verzekeraars zelf dat slachtoffers zonder belangenbehartiger veel blijer zijn na afloop dan degenen met een vermaledijde advocaat of jurist. Blij is een relatief begrip, omdat men niet weet wat er nog meer mogelijk wat geweest. Maar dit terzijde.</p> <h2>Verzekeraars, pak het voortouw!</h2> <p>Kortom, het werken met belangenbehartigers die in het Register Letselschade zijn ingeschreven kost de verzekeraars waarschijnlijk meer geld dan het werken met beunhazen en aangezien de aandeelhouders het uiteindelijk voor het zeggen hebben, varen de beunhazen er wel bij. Vandaar ook de houding van verzekeraars, die stellen ‘er niets aan te kunnen doen dat er nog zoveel beunhazen rondlopen’? Geld is zeker niet onbelangrijk in deze discussie, maar de kwaliteit van de letselschaderegeling staat voorop en is hier in het geding. Daarom een uitnodiging aan een ieder om er nou eens echt werk van te gaan maken en de beunhazen aan te pakken door ingeschrevenen anders te behandelen. Dan wordt het voor beunhazen noodzaak maar ook aantrekkelijk om toe te treden tot het register en zich open te stellen voor toetsing door een onafhankelijke instantie. Dat komt de slachtoffers ten goede, dat is in de eerste plaats het doel van deze hele exercitie. Bovendien weten de ingeschrevenen dan ook waarom zij zoveel geld moeten betalen om te mogen worden geaudit teneinde hun inschrijving niet te zien worden doorgehaald. Pas dan krijgt een inschrijving voor mij echt een toegevoegde waarde!</p> <p>Zeewolde, 8 september 2017</p> <p>Tjip Ridder</p> <p>Directeur Ridder Letselschade</p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/verzekeraars-hebben-de-sleutel-in-handen-voor-betere-regeling-van-letselschade https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/verzekeraars-hebben-de-sleutel-in-handen-voor-betere-regeling-van-letselschade Fri, 08 Sep 2017 10:20:45 +0000 Aansprakelijkheid ouders Tristan van der V. <p>Op 9 april 2011 vond het schietincident Alphen aan den Rijn plaats. Tristan van der V. (24) schoot in een winkelcentrum 6 mensen dood en er vielen 17 gewonden. Daarna schoot hij zichzelf door het hoofd.</p> <p>Betrokkenen van het schietincident die schade hebben geleden verwijten de ouders nalatigheid die hen schadeplichtig maakt en eisen van de verzekeraars uitkering onder hun aansprakelijkheidsverzekering. De nalatigheid van de ouders zou eruit bestaan dat de ouders wisten dat Tristan een potentieel gevaar vormde voor de veiligheid van derden maar desondanks niet hebben ingegrepen. Ze waren ermee bekend dat Tristan als gevolg van een psychische stoornis labiel was en de beschikking had over diverse vuurwapens. Hierdoor vormde hij een gevaar voor de samenleving, aldus eisers.</p> <h2>Achtergrond van Tristan</h2> <p>De vader van Tristan is in 2002 lid geworden van de schietvereniging  in Nieuwkoop en aan hem is een wapenverlof verleend. De aanvraag van Tristan voor lidmaatschap van de schietvereniging is in 2005 afgewezen in verband met een proces verbaal van het voorhanden hebben van een luchtbuks.</p> <p>In 2006 is Tristan gedwongen opgenomen op een gesloten afdeling van het GGZ na aanwijzingen voor suïcidaal gedrag. Aansluitend is hij onder vrijwillige ambulante behandeling gesteld en is medicatie toegediend. De ouders waren nauw betrokken bij zijn behandeling. In 2007 is Tristan lid geworden van de schietvereniging. In augustus 2008 is hij kort opgenomen in een ziekenhuis na een overdosis slaapmiddelen. Op 10 november 2008 is, na controle van de voorschriften voor het opbergen van de wapens en munitie, zijn aanvraag tot een wapenverlof verleend voor een jaar.</p> <p>Met ingang van 1 januari 2010 is zijn arbeidsovereenkomst met zijn werkgever ontbonden wegens incidenten die blijken uit anonieme brieven van een collega. Tristan wordt door collega’s als psychisch ziek omschreven en hij zou problemen met zijn pistool gaan veroorzaken, zo zou Tristan gezegd hebben.</p> <p>Op 20 mei 2010 is hij uitgeschreven bij de GGZ en is zijn behandeling geëindigd. In september heeft hij een EVP-apparaat gekocht waarmee hij stemmen van overleden personen hoorbaar gemaakt zouden kunnen worden. Op 9 december is de wapenkluis van Tristan gecontroleerd waarbij alles in orde was. In 2010 en 2011 heeft Tristan verschillende vuurwapens, munitie en aanverwante artikelen aangeschaft. Op zaterdag 9 april 2011 vond het schietincident plaats waarna hij zichzelf van het leven heeft beroofd.</p> <h2>Het oordeel van de Rechtbank</h2> <h4><i>Zuiver nalaten</i></h4> <p>Eisers verwijten de ouders nalaten in verband met het schietincident. Zuiver nalaten kan onrechtmatig zijn als het in strijd is met een wettelijke plicht of met wat volgens ongeschreven recht onrechtmatig zou zijn. Eerst is er dus wetenschap nodig van een gevaarlijke situatie. Dan is er nog een rechtsplicht tot handelen nodig om de onrechtmatigheid aan te nemen.</p> <p>Uit eerdere rechtspraak blijkt dat nalaten pas onrechtmatig is op het moment dat het betreffende gevaar is doorgedrongen tot het bewustzijn van de waarnemer. Essentieel is dus dat de waarnemer concrete kennis heeft van het bestaande of op handen zijnde gevaar. In deze situatie geldt er geen bijzondere zorgplicht omdat Tristan meerderjarig was. Wel kan er meer wetenschap worden toegerekend omdat Tristan bij zijn ouders in huis woonde en de ouders sinds Tristans gedwongen opname in 2006 nauw betrokken waren bij zijn geestelijke toestand.</p> <h4><i>Wetenschap ouders</i></h4> <p>In de ogen van de ouders is de geestestoestand van Tristan sinds zijn opname in 2006 verbeterd. Ze waren nauw betrokken bij zijn behandeling. Ondanks tekenen van verontrustend gedrag kort na thuiskomst in 2006 is zijn geestestoestand met behulp van medicatie verbeterd. Na beëindiging van zijn psychiatrische behandeling heeft Tristan thuis geen verontrustend gedrag meer vertoond. Zijn ouders hoefden niet te vrezen dat Tristan zijn wapens tegen derden zou gebruiken, ook niet in het kader van een ontslagprocedure in 2009 na incidenten op het werk.</p> <h4><i>Verwijt nalatigheid aan ouders</i></h4> <p>De rechtbank concludeert dat de ouders niet nalatig zijn geweest. De geestestoestand en verloop van de behandeling van Tristan hebben geen aanleiding gegeven te vermoeden dat hij vuurwapengeweld zou gaan toepassen op derden. Ook hoefden ze met betrekking tot de aanvraag van het wapenverlof en verlenging hiervan geen melding te maken bij de politie van zijn ziektegeschiedenis omdat ze ervan mochten uitgaan dat de politie hiermee reeds bekend was.</p> <p>Nu de ouders geen nalatigheid of ander onrechtmatig handelen verweten kan worden, zijn zij niet aansprakelijkheid voor de door eisers geleden schade. Voor de aansprakelijkheidsverzekeraar van de ouders geldt dat er geen verplichting bestaat op grond van de AVP (aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren) een schade uitkering aan eisers te doen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/aansprakelijkheid-ouders-tristan-van-der-v https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/aansprakelijkheid-ouders-tristan-van-der-v Tue, 01 Aug 2017 14:23:02 +0000 Leeftijdswelvaart resulteert in hogere schadepost <p>De pensioenleeftijd wordt verhoogd als de levensverwachting van mensen stijgt. Nou blijkt dat de pensioenleeftijd zo snel stijgt dat ouderen met een zwaar beroep dat niet kunnen bijhouden. Dit heeft ertoe geleid dat ze voor de laatste jaren voor hun pensioen een arbeidsongeschiktheidsuitkering nodig hebben.</p> <p>Het pensioenfonds Metaal en Techniek heeft te maken met een verdubbeling van het aantal nieuwe arbeidsongeschikten sinds de verhoging van de pensioenleeftijd en in de zorgsector spreekt men van een vijfde meer ouderen die een beroep moeten doen op de WIA. Volgens het UWV groeide het aantal arbeidsongeschikten in 2016  met 12%, de grootste stijging sinds 2010.</p> <p>Toch zegt de Amsterdamse hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid Pierre Koning in de Volkskrant dat de toename van het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering niet betekent dat de verhoging van de pensioenleeftijd moet worden teruggedraaid. Volgens hem past een stijging van het aantal arbeidsongeschikten bij een arbeidsmarkt waarop meer mensen aan het werk zijn en tot op hogere leeftijd doorwerken.</p> <h2>Gevolg voor de letselschadepraktijk</h2> <p>Met een stijging van de levensverwachting loopt parallel het feit dat ouderen tot latere leeftijd in staat worden geacht zelfredzaam te zijn. In de letselschadepraktijk wordt bij het berekenen van de letselschadeclaim, in geval van ernstig blijvend letsel, vaak de schadepost huishoudelijke hulp opgenomen. Als iemand vanwege het letsel niet meer in staat is om de huishouding te doen dan wordt dit gezien als schade. Het maakt geen verschil of de benadeelde gratis hulp aanvaard van bijvoorbeeld een familielid of een betaalde hulp in de huishouding, de kosten mogen sowieso opgevoerd worden in de schadeclaim.</p> <p>In een belangrijke uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 5 augustus 2014 heeft het Hof toegegeven aan de kritiek dat toegekende smartengeldbedragen in de letselschadepraktijk geen recht meer doen aan de gewijzigde maatschappelijke opvattingen en omstandigheden. Voorheen werd bij de berekening uitgegaan van de leeftijd van 70 tot welke een oudere in staat wordt geacht nog zelfstandig de huishouding te doen. Na deze uitspraak is deze leeftijd opgeschroefd tot 75. Dit levert een grotere schadepost op en dus een hogere letselschadeclaim.</p> <h2>Gratis en professionele rechtshulp door Ridder Letselschade</h2> <p>Heeft u te maken gehad met een ongeval en heeft u letsel opgelopen, u kunt daarvoor bij ons terecht. We zijn voor u de juiste belangenbehartiger met Keurmerk Letselschade én ingeschreven in het Register Behandeling Letselschade. We staan altijd voor u klaar en zijn op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 036-5220342. Klik<a href="https://www.ridder-letselschade.nl/contact" target="_blank"> hier</a> voor het maken van een afspraak.</p> <p> </p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/leeftijdswelvaart-resulteert-in-hogere-schadepost https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/leeftijdswelvaart-resulteert-in-hogere-schadepost Thu, 24 Aug 2017 09:44:34 +0000 Whiplash: wat je niet ziet bestaat vaak wel <p>Over <a href="https://www.ridder-letselschade.nl/letselschade-whiplash">letselschade bij een whiplash</a> is veel te doen (geweest). Vaak ontstaan whiplash gerelateerde klachten na een aanrijding van achteren of bijvoorbeeld in een kop-staart botsing of een ongelukkige val. De kans is groot dat de tegenpartij, meestal de verzekeringsmaatschappij, aansprakelijk is voor de schade. Toch ontstaan er vaak problemen over de schadevergoeding.</p> <h2>Medische aspecten bij whiplash</h2> <p>Door een heftige of abrupte slingerbeweging van het relatief zware hoofd ten opzichte van de romp, krijgen de gewrichten, spieren, nekwervels, banden en rugwervels ineens een klap en dit kan voor zware beschadigingen zorgen in de nek en de rug. Dit letsel wordt daarom ook vaak acceleratieletsel genoemd. Het kan zijn dat u na het ongeval eerst geen klachten krijgt, deze aandoening kan zich na dagen of zelfs weken openbaren.</p> <p>In veel gevallen is er geen schade te zien op röntgenfoto’s en scans. Zo bepalen de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie dat whiplash moet worden gezien als een chronisch pijnsyndroom zonder ‘neurologisch substraat’, dus zonder dat er iets afwijkends te zien is op röntgenfoto’s of scans. Het gevolg hiervan is dat in een letselschadezaak met whiplashklachten, bij de beoordeling van de omvang van de schade, een neuroloog geen whiplash mag vaststellen en ook geen percentage van het functieverlies mag vaststellen. Er zal daarvoor een verzekeringsgeneeskundige benoemd moeten worden.</p> <p>De wetenschap doet veel onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen. Zo worden er röntgenfoto’s van de nek en neuropsychologisch onderzoek gebruikt.  Ook worden EEG’s (hersenfilmpjes) van whiplashpatiënten vergeleken met niet-patiënten. Maar patronen uit EEG’s van whiplashpatiënten  komen ook voor bij andere ziekten. Hoewel er dus duidelijk klachten zijn, is het moeilijk aan te tonen dat de klachten zijn ontstaan vanwege het ongeval. Juridisch gezien heeft de Hoge Raad echter een duidelijke lijn uitgezet.</p> <h2>Juridische aspecten bij whiplash</h2> <p>De Hoge Raad heeft in het bekende arrest Zwolsche Algemeene/De Greef (8 juni 2001) de regel gesteld dat ook ‘subjectieve klachten’ meetellen wanneer objectief wordt vastgesteld dat ze niet zijn gesimuleerd. Klachten worden geobjectiveerd wanneer kan worden vastgesteld dat ze ‘reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend, niet overdreven’ zijn. Hiermee zijn de klachten juridisch aangetoond. Een neuropsycholoog kan dit vaststellen.</p> <h3>Causaal verband</h3> <p> Als eenmaal de klachten met behulp van dit criterium zijn vastgesteld, dan wordt aan het bewijs van het causaal verband tussen de klachten en het ongeval geen hoge eisen gesteld. Als de klachten vóór het ongeval niet bestonden en een alternatieve verklaring voor de klachten ontbreken, dan wordt het bewijs van het causaal verband aangenomen.</p> <h3>Van klachten naar beperkingen</h3> <p>Bij het vaststellen van de omvang van de schade moet vastgesteld worden welke beperkingen iemand door de klachten heeft gekregen. Zoals gezien kunnen ook klachten zonder aantoonbare medische oorzaak tot beperkingen leiden. Een neuroloog kan geen percentage functieverlies vaststellen. Een verzekeringsgeneeskundige zou deze beperkingen het beste kunnen vaststellen, zo oordeelde ook het Hof Leeuwarden op 5 februari 2013 in een gewezen arrest.</p> <h2>Gratis en professionele rechtshulp door Ridder Letselschade</h2> <p>Heeft u whiplash-achtige klachten vanwege een ongeval? Dan kunt u ook daarmee bij ons terecht. We zijn voor u de juiste belangenbehartiger met Keurmerk Letselschade én ingeschreven in het Register Behandeling Letselschade. We staan altijd voor u klaar en zijn op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 036-5220342. Klik <a href="https://www.ridder-letselschade.nl/contact" target="_blank">hier</a> voor het maken van een afspraak.</p> <p> </p> <p> </p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/whiplash-wat-je-niet-ziet-bestaat-vaak-wel https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/whiplash-wat-je-niet-ziet-bestaat-vaak-wel Thu, 24 Aug 2017 09:41:31 +0000 Risico aansprakelijkheid van de gemeente <p>In een recente uitspraak van de Hoge Raad van 7 oktober 2016 (Vennemans-Kropmans/Gemeente Nijmegen) staat de vraag centraal of elektriciteitskabels die over de weg lagen, de weg als zodanig gebrekkig maakt en dus of de gemeente  aansprakelijk is voor eventuele schade.</p> <h2>Gestruikeld over een stroomkabel</h2> <p>Tijdens een markt struikelt de benadeelde over stroomkabels die over de stoep liggen. De stroomkabels zijn in eigendom van de marktkraamhouders en de elektriciteitskasten waarop de kabels zijn aangesloten zijn in eigendom van de gemeente. De benadeelde spreekt de gemeente aan voor de geleden schade op grond van o.a. gebrekkigheid van de openbare weg.</p> <h3>Wat zegt het Burgerlijk Wetboek hierover?</h3> <p>De gemeente is als beheerder van de openbare weg, weglichaam en weguitrusting op grond van artikel 174 van boek 6 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor gebreken die samenhangen met de verkeersfunctie van de weg. Een beroep op risico aansprakelijkheid van de gemeente kon in deze casus niet slagen. De aanwezigheid van een voorwerp op de weg dat niet behoort tot de weg of de weguitrusting en dat een gevaar schept voor personen of zaken is niet een gebrek van de weg zoals bedoeld in het wetsartikel. Zo is een weg ook niet gebrekkig in die zin als er olie op ligt, bladeren, takken, autobanden, ijzel of ijs. Wel kunnen scheuren in de weg, putjes, uitstekende putdeksel, kuilen, scheefliggende tegels of drempels de weg gebrekkig maken.</p> <p>Volgens de rechtspraak worden de stroomkabels waarover de benadeelde op de markt is gestruikeld niet gezien als duurzaam verbonden met de weg of met de weguitrusting. De vraag komt op of datzelfde geldt voor andersoortige stroomkabels op de weg. Zo valt te denken aan de kabels die oplaadpunten verbinden met de elektrische auto tijdens het opladen. De oplaadpunten zelf hebben een functie voor het wegverkeer, althans voor het mogelijk maken ervan. Maar ze hebben geen rol in de inrichting van de weg.  Als de oplaadpunten onderdeel uitmaken van de openbare weg, doen de kabels dat dan ook? Zo ja, dan zal in geval van een struikelpartij en daarin resulterende schade de gemeente aangesproken kunnen worden op grond van art. 6:174 BW. Maar hoe zal dit verschil met de bovenbeschreven casus van Vennemans-Kropmans/Gemeente Nijmegen gerechtvaardigd worden?</p> <p><span style="color: #00b3e1; font-size: 1.5em; font-weight: 600;">Gratis en professionele rechtshulp door Ridder Letselschade</span></p> <p>Zoals u begrijpt is het recht nooit eenduidig. Het is dus aan te raden om de juiste belangenbehartiger in te schakelen als u dat nodig heeft. Op het gebied van letselschade zijn wij dat. Dus heeft u letsel opgelopen door een gebrekkige weg zoals hierboven omschreven of op welke manier dan ook? Neemt u dan contact met ons op, we zijn voor u de juiste belangenbehartiger met Keurmerk Letselschade én ingeschreven in het Register Behandeling Letselschade. We staan altijd voor u klaar en zijn op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 036-5220342. Klik <a href="https://www.ridder-letselschade.nl/contact" target="_blank">hier</a> voor het maken van een afspraak.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/risico-aansprakelijkheid-van-de-gemeente https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/risico-aansprakelijkheid-van-de-gemeente Thu, 24 Aug 2017 09:43:04 +0000 Jaarlijks 3300 doden door stof <p>Elk jaar sterven er naar schatting 3300 Nederlanders aan een aandoening opgelopen op hun werk. Ongeveer 2000 van hen leden aan een longziekte. De beroepen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van beroeps-stof-ziekten zijn bouwvakkers die stenen slijpen en het slijpsel inademen. Ook autospuiters en landbouwers die met chemische stoffen werken, varkenshouders die zich de hele dag in de ammoniak bevinden, buschauffeurs en lassers die lang in diesel- en lasrook staan. Maar ook bakkers kunnen dodelijke longaandoeningen oplopen door de verstuiving van meel.</p> <p>In 2016 kreeg de Long Alliantie Nederland (LAN) EUR 100.000 toegekend om de ziektepreventie op de werkvloer te verbeteren. De LAN is een samenwerking van patiëntenverenigingen, longartsen en zorgverzekeraars. In juli 2017 biedt het LAN de Tweede Kamer een tienpuntenplan aan. In het plan wordt de nadruk gelegd op betere arbeidsinspecties, meer betrokkenheid van huisartsen en een voorlichtingscampagne door alle betrokken gebieden.</p> <p>De LAN noemt de bakkersbranche een goed voorbeeld voor overige sectoren. Sinds een jaar of acht moeten bakkers met regelmaat vragen over hun gezondheid invullen. Bij beginnende klachten wordt er onderzoek gedaan. Mocht er blijk zijn van een beginnende ziekte, dan wordt de bakker een opleidingsprogramma aangeboden om zich om te scholen. Daarnaast werden er technische verbeteringen in de bakkerijen aangebracht, voorlichting en tips gegeven hoe zoveel mogelijk verstuiving met meel te voorkomen.</p> <p>Ook bij de brandweer is men alert op het voorkomen en verminderen aan blootstelling aan schadelijke stoffen. Na het blussen wordt het zuurstofmasker langer opgehouden, het vieze pak wordt meteen uitgetrokken en blijft op de kazerne en de brandweerwagen wordt afgespoeld voordat hij de kazerne in rijdt.</p> <p>De voorlichting in deze sectoren moet een voorbeeld zijn voor overige sectoren. Voorlichting is belangrijk omdat veel oplossingen al bekend zijn maar nog onvoldoende worden toegepast en bekend zijn. Veel beroepsziekten komen pas jaren na blootstelling tot uiting en daarom mist men de urgentie om zich nu al te beschermen. De juiste bescherming en maatregelen in acht nemen zou veel ziekten kunnen voorkomen. Ook dienen huisartsen alerter te zijn en goed door te vragen naar de persoonlijke (werk) situatie van de patiënt.</p> <h2>Gratis en professionele rechtshulp door Ridder Letselschade</h2> <p>Vermoed u dat uw aandoening gelinkt is aan uw arbeidsomstandigheden? Neemt u dan contact met ons op, we zijn voor u de juiste belangenbehartiger met Keurmerk Letselschade én ingeschreven in het Register Behandeling Letselschade. We staan altijd voor u klaar en zijn op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 036-5220342. Klik <a href="https://www.ridder-letselschade.nl/contact" target="_blank">hier</a> voor het maken van een afspraak.</p> <p> </p> https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/jaarlijks-3300-doden-door-stof https://www.ridder-letselschade.nl/nieuws/jaarlijks-3300-doden-door-stof Thu, 24 Aug 2017 09:44:01 +0000