Klantbeoordeling 9.0/10 Nu tot 22.00 uur bereikbaar! 036 522 0342 info@ridder-letselschade.nl

036 522 0342

Bereikbaar tot 22:00!

Afspraak maken

Gratis advies gesprek

Doe de letselschadetest

Gebruik de onderstaande test om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Binnen 5 min heeft u een uitslag.

Doe de test

  • Verzekeraars hebben de sleutel in handen voor betere regeling van letselschade!

  • Aansprakelijkheid ouders Tristan van der V.

  • Leeftijdswelvaart resulteert in hogere schadepost

Werkgeversaansprakelijkheid en letselschade, hoe zat het ook alweer?

29 Juni, 2017 09:04

Als u als werknemer tijdens de werkzaamheden schade lijdt door een ongeval, is uw werkgever aansprakelijk voor de door u geleden schade. Deze regel is echter niet zo klip en klaar als ze lijkt. Er zijn diverse situaties denkbaar die in een grijs gebied vallen bij de beoordeling of een bepaalde situatie onder het begrip werkzaamheden valt.

Ongeval op weg naar huis: werkgever aansprakelijk?

Stel, u werkt als secretaresse op een notariskantoor, u bent om 17:00 u vrij en u overkomt onderweg naar huis een ongeval. Of stel dat u voor een belangrijk poststuk voor een cliënt éérst nog langs het postkantoor moet om het aangetekend te versturen en onderweg naar het postkantoor overkomt u een ongeval. Kunt u in beide gevallen de werkgever op grond van werkgeversaansprakelijkheid aanspreken voor de geleden schade? Hoe zit dat met bedrijfsfeestjes? Stel er wordt een bedrijfsuitje georganiseerd en op een avond na het werk gaat u met collega’s barbecueën. De barbecue ontploft en u loopt letsel op. Kunt u de schade via werkgeversaansprakelijkheid op uw werkgever verhalen?

Twee typen werkgeversaansprakelijkheid

De Hoge Raad lijkt een onderscheid te maken tussen twee typen werkgeversaansprakelijkheid, gegrond op twee verschillende wettelijke bepalingen. Op grond van art. 7:658 BW heeft de werkgever een zorgplicht jegens zijn werknemers. Hij moet zorgen voor de veiligheid van de werkplek van de werknemer en binnen het redelijke alles doen om te voorkomen dat de werknemer tijdens zijn werk schade lijdt. Hierbij kunt u denken aan een werknemer die op de werkvloer hoofdletsel oploopt terwijl de werkgever hem een helm had moeten verplichten te dragen.

Het tweede type aansprakelijkheid betreft art.7:611 BW. Dit is het algemene artikel van goed werkgeverschap. Hiermee wordt bedoeld dat de werknemer en werkgever verplicht zijn zich als goed werknemer en werkgever ten opzichte van elkaar te gedragen. Dit artikel fungeert als een soort vangnet van artikel 7:658 BW.

U kunt denken aan gevallen waarbij de schade niet is opgelopen tijdens de werkzaamheden maar er wel een link mee heeft. Denk hierbij aan het voorbeeld van de barbecue die tijdens een bedrijfsuitje ontploft. De aansprakelijkheid van de werkgever wordt  in dit geval aangenomen omdat er sprake is van een werkgerelateerde situatie waaraan een bijzonder risico op schade is verbonden. De werkgever moet overigens ook, als ‘goed werkgever’ bepaalde verzekeringen afsluiten die schade dekken, het gaat dan om de gebruikelijke verzekeringen. Ook dit is aan de rechter ter beoordeling welke polis in bepaalde omstandigheden had moeten zijn afgesloten.

Een voorbeeld waar werkgeversaansprakelijkheid niet werd erkend is een werknemer die na het werk, dus in privé tijd, naar huis fietst en wordt aangereden door een vrachtwagen. Er was geen sprake van een bijzonder risico waar de werkgever rekening mee hoefde te houden of zich voor had moeten verzekeren.

Ruime zorgplicht werkgever

Er geldt dus een ruime zorgplicht voor de werkgever. Er wordt een hoog veiligheidsniveau van de werkomgeving verwacht en de werkgever moet voor zoveel instructies en toezicht zorgen dat het voor de werknemer voldoende veilig is. Is er sprake van een arbeidsgerelateerde situatie maar heeft de werkgever geen direct toezicht, dan dient de werkgever zich voor dit bijzondere risico te verzekeren.

Gratis en professionele rechtshulp door Ridder Letselschade

Zoals gezegd is het niet klip en klaar in welke gevallen werkgeversaansprakelijkheid aangenomen kan worden. Heeft u te maken gehad met letsel opgelopen op het werk of tijdens een bedrijfsuitje? Dan kunt u ook daarmee bij ons terecht. We zijn voor u de juiste belangenbehartiger met Keurmerk Letselschade én ingeschreven in het Register Behandeling Letselschade. We staan altijd voor u klaar en zijn op werkdagen tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 036-5220342. Klik hier voor het maken van een afspraak

 

 

Terug