Eugenie Veder

Eugenie Veder

Na 32 jaar “in het vak” gezeten te hebben ben ik in 2021 bij Ridder Letselschade aan het werk gegaan. Ik ben in 1989 begonnen bij SRK Rechtsbijstand, en na 1,5 jaar daar gewerkt te hebben, ben ik in de buitendienst gaan werken als personenschade expert.

Na 32 jaar “in het vak” gezeten te hebben ben ik in 2021 bij Ridder Letselschade aan het werk gegaan. Ik ben in 1989 begonnen bij SRK Rechtsbijstand, en na 1,5 jaar daar gewerkt te hebben, ben ik in de buitendienst gaan werken als personenschade expert. Vervolgens heb ik bij diverse expertisebureaus gewerkt als personenschade expert.

Werken voor letselschadeslachtoffers

In het verleden heb ik zowel gewerkt voor verzekeraars als voor slachtoffers, maar werken voor slachtoffers geniet verreweg mijn voorkeur, omdat ik daarbij het gevoel heb echt iets te kunnen betekenen voor mijn cliënt. Het voordeel van aan ‘beide’ kanten gewerkt te hebben is dat ik bekend ben met de gedachtegang en beweegredenen van de aansprakelijke verzekeraar in een letselschadedossier. Daardoor kan ik naar mijn cliënt toe ‘vertalen’ wat hun visie is en ook anticiperen op hun standpunt.

Passie voor mijn vak: letselschadejurist

Met ook zeker de zakelijke kant van mijn karakter probeer ik alle menselijke aspecten in een letselschade zo veel mogelijk boven water te krijgen, zodat er een contact ontstaat met een cliënt, waarin we elkaar over en weer goed begrijpen. Ik houd van duidelijkheid; naar mijn mening is dat voor alle partijen prettig maar ook nodig voor een goed lopend schaderegelingstraject. Kortom: met doelgerichtheid, duidelijkheid, zelfvertrouwen en passie doe ik mijn werk voor het slachtoffer en ‘kom ik voor hen op’. Bij Ridder Letselschade merk je echt dat het team dat hoog in het vaandel heeft.

Landelijk werkzaam

Ik woon in Rotterdam en werk daardoor veel in die regio. Maar ook in Flevoland, Gelderland of Utrecht kunt u mij aantreffen op huisbezoek. Door de coronaperiode zijn de huisbezoeken een tijd niet mogelijk geweest, maar ik vind dat noodzakelijk om een cliënt goed te leren kennen. Bovendien moet ik ook vaak iets kunnen zeggen over de behoefte aan huishoudelijke hulp of zelfwerkzaamheid en dan is het wel handig als ik gezien heb hoe iemand woont en leeft.

Blogs van Eugenie

Eugenie heeft nog geen blogs gemaakt.

Neem contact met mij op

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks