Bent u betrokken geweest bij een ongeval en heeft u hier letsel aan overgehouden? In veel gevallen heeft u dan recht op een schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding ter compensatie voor de immateriële schade, is afhankelijk van uw zaak.

Ridder Letselschade helpt u bij uw claim en helpt u graag bij het berekenen van het bedrag dat u aan letselschade ontvangt. We houden hierbij rekening met de ernst van de schade en de impact op uw dagelijks leven. Onze rechtshulp kost u niets. Neem vrijblijvend contact met ons op via 036 522 0342. Wij zijn tot 22.00 uur bereikbaar.

 • Landelijk werkzaam
 • Gratis rechtshulp
 • Telefonisch bereikbaar tot 22:00 uur

U kunt ook eerst de online letselschadetest doen. Binnen enkele minuten weet u of u recht heeft op een schadevergoeding. Hierna kunnen wij alsnog de hoogte van uw schadevergoeding berekenen.

Test: Heb ik recht op een schadeclaim?

Nationaal keurmerk letselschade

Snel naar:

Recht op letselschade vergoeding?

Letselschade oplopen is erg vervelend en als dit u overkomt, zult u waarschijnlijk niet als eerste aan geld denken. Toch is dit niet onbelangrijk; letselschade kan er namelijk voor zorgen dat u uw werk niet meer volledig kunt doen. Een letselschade vergoeding helpt u in zo’n geval verder. Door middel van een schadevergoeding kunt u namelijk weer in staat worden gesteld uw leven na het ongeluk weer op orde te krijgen. Niet elke advocaat kan een letselschadevergoeding goed berekenen. Klop daarvoor bij onze letselschadespecialisten aan. De vergoeding van uw letselschade is bij ons echt in goede handen.

Categorieën letselschade bedragen

Letselschade bedragen zijn in te delen in een aantal categorieën. Elke categorie is gekoppeld aan een bepaald bedrag.

 • Gering letsel € 100,- tot € 2000,-
 • Licht letsel € 2.000,- tot € 3.500,-
 • Matig letsel € 3.500,- tot € 9.000,-
 • Ernstig letsel € 9.000,- tot € 21.000,-
 • Zwaar letsel € 21.000,- tot € 43.000,-
 • Zeer zwaar letsel € 43000,- tot € 76000,-
 • Uitzonderlijk zwaar letsel € 76.000 tot € 250.000,-

De hoogte van deze schadevergoedingen bij letselschade zijn slechts ter indicatie.

Gratis berekening letselschadevergoeding

Ons letselschadebureau is een professioneel bureau en werkt uitsluitend voor slachtoffers die letselschade hebben opgelopen door bijvoorbeeld een aanrijding en een letselschadevergoeding aan willen vragen. Wij werken landelijk en berekenen u geen kosten, ook niet als het verkeerd afloopt en u geen vergoeding van uw letselschade ontvangt.

Letselschade bedragen voorbeelden

Stel, u werkt als concertpianist en doordat een collega muzikant niet oplet, valt de klep van de vleugel naar beneden. Het gevolg: het topje van uw rechter pink moet worden geamputeerd. Voor u als pianist is dat dramatisch, want u kunt uw beroep niet meer uitoefenen. Dat kan u heel veel inkomen schelen.

Stel, u mist ook het topje van uw rechter pink maar u bent verkoper in een bloemenwinkel. Kunt u dan uw werk nog wel doen? Waarschijnlijk  wel. U lijdt dan heel weinig schade, dus weinig letselschade bedragen te vergoeden.

Wat voor het ene slachtoffer dus grote letselschade bedragen betekent, betekent voor het andere slachtoffer misschien veel lagere letselschade bedragen. Om u een beeld te geven wat de hoogte van een schadevergoeding bij letselschade is, vindt u op deze pagina enkele voorbeelden van letselschade bedragen uit de rechtspraak.

1. Whiplash na verkeersongeval

Voorbeeld € 46.036,-

Een man is bij een verkeerslicht achterop aangereden door een busje. Door het ongeval heeft de man een whiplash en ernstig blijvend hersenletsel opgelopen. Als gevolg van het ongeval is hij niet meer in staat om loonvormende arbeid te verrichten en moet hij dagelijks behandelingen ondergaan. Hij vordert schadevergoeding voor geleden en nog te lijden schade wegens verlies van arbeidsvermogen, alsmede van de kosten van verzorging, opvang, deskundigen, fysiotherapie en medisch advies.

Letselschade bedragen

De rechter wijst een hoogte van de schadevergoeding aanrijding toe van € 46.063,-. Het verlies van verdienvermogen speelt een grote rol in de hoogte van het schadeletsel bedrag, dit bedroeg € 29.124. Ook is er immateriële schadevergoeding toegewezen van € 5.000,- vanwege de verslechterde psychische toestand, het verblijf in het ziekenhuis en feit dat de man geruime tijd niet voor zichzelf kon zorgen.

2. Schadeletsel aan been

Voorbeeld voorschot € 30.000,-

Een vrachtwagenchauffeur raakte bij het nachtelijk lossen van een machine van 800 kilogram bekneld met zijn rechter onderbeen. Dit had verbrijzeling en amputatie van het rechter onderbeen tot gevolg. Hij vorderde hierop schadevergoeding van zijn werkgever.

De rechter oordeelde dat de werkgever zijn zorgplicht had geschonden. Het omvallen van de topzware machine had kunnen gebeuren doordat het de vrachtwagenchauffeur niet verboden was alleen en zonder hulp zware, potentieel gevaarlijke goederen te laden/lossen. Daarnaast heeft de vrachtwagenchauffeur bij het lossen van die machine gebruik gemaakt van een heftruck, was hij ter zake niet geïnstrueerd en werd hij niet bijgestaan door een loodsmedewerker, terwijl er evenmin toezicht werd gehouden of de vrachtwagenchauffeur zich hield aan de regels die vastgesteld waren door de werkgever.

Letselschade bedragen

De rechter wijst een voorschot van de schadevergoeding toe van € 30.000,- toe omdat de vrachtwagenchauffeur zijn werk niet meer kan verrichten en aangewezen is op een WIA-uitkering door blijvende arbeidsongeschiktheid.

3. Schadevergoeding bij rugletsel

Voorbeeld letselschade vergoeding € 4.000,-

Op de rivier de Amstel wordt een man in een eenpersoonsroeiboot aangevaren door een achtpersoonsroeiboot. De man in de eenpersoonsroeiboot is geraakt in zijn onderrug en heeft hier blijvend letsel aan overgehouden. Daarnaast heeft hij flinke kneuzingen opgelopen die hem beperken in zijn dagelijkse leven. Het speelde ook mee dat hij door het opgelopen letsel de start van zijn nieuwe bedrijf moest uitstellen.

Letselschade bedragen

De rechter kent uiteindelijk een hoogte van de schadevergoeding toe van € 4.000,- voor onder andere het blijvend letsel en de invloed op zijn dagelijkse leven.

4. Letsel aan gebit

Voorbeeld smartengeld € 1.200,- + vergoeding overige kosten

Een jongen van 18 jaar is na een avond stappen gevallen met zijn fiets over een tak op het fietspad die zijn vrienden daar neergelegd hadden. Hij heeft door zijn val schade aan zijn gebit opgelopen. Een tand is uit zijn mond geslagen en van andere tanden zijn stukjes afgebroken. De jongen is dezelfde nacht nog naar een kaakchirurg gegaan die de uitgevallen tand teruggeplaatst heeft en aanplakstukjes op de afgebroken tanden heeft aangebracht.

De rechter kent ook immateriële schade toe in de totale letselschadevergoeding. De tanden van de jongen zijn structureel verzwakt, hij moet behandelingen ondergaan om het vergelen van zijn tanden tegen te gaan en zal in de toekomst ook behandelingen moeten ondergaan waarvan het algemeen bekend is dat deze pijnlijk zijn.

Letselschade bedragen

Gelet op de geleden pijn, het doorstane ongemak, de voortdurende behandelingen en het feit dat het aangezicht van de jongen is geschonden kent de rechter een immateriële schadevergoeding toe van € 1.200,-. Ook de kosten van de behandelingen en de behandelingen in de toekomst worden vergoed.

5. Letsel aan oog en littekens

Voorbeeld € 23.250,-

Na een vechtpartij op school is een jongen door een ruit gevallen waarbij hij ernstig letsel aan zijn gezicht heeft opgelopen. De vechtpartij ontstond nadat het petje van de jongen afgepakt werd door de gedaagde. De gedaagde deed dit om hem te provoceren, de jongen pikte dit niet en sloeg de gedaagde. Hierop ontstond een vechtpartij waarbij de jongen door een ruit heen viel. Aan de val heeft de jongen onder meer een verminderd gezichtsvermogen overgehouden en diverse littekens in zijn gezicht. De jongen moest 3 keer geopereerd worden en heeft veel pijn geleden.

De rechter vindt niet dat er sprake is van eigen schuld ondanks dat de jongen de eerste klap uitdeelde. De mate van verwijtbaarheid van het gedrag van de gedaagde is onder deze omstandigheden vele malen groter dan de verwijtbaarheid van het gedrag van de jongen. Gelet hierop en mede gelet op het ernstige letsel bij de jongen eist de billijkheid als bedoeld in artikel 6:101 lid 1 BW dat de gedaagde aansprakelijk is voor de gehele schade.

Letselschade bedragen

De rechter kent een schadevergoeding toe van € 23.250 die zowel betrekking heeft op de materiële als de immateriële schade. De immateriële schade vormt het grootste deel van de schadevergoeding: € 17.500.

6. Letsel aan voet

Voorbeeld € 41.318,-

Nadat een bouwvakker op het dak bezig was om golfplaten te vervangen is hij door het dak heen gezakt. De bouwvakker is 4 meter naar beneden gevallen waarop hij op een betonnen roostervloer is terechtgekomen. Bij deze val is zijn grote teen ontwricht en heeft hij een fractuur opgelopen in 3 overige tenen. De bouwvakker heeft blijvend letsel overgehouden aan zijn ongeval.

Letselschade bedragen

De rechter veroordeelt de werkgever voor de schade. De volgende schadeposten zijn in de letselschadevergoeding meegenomen:

 • Kosten genezing en herstel € 10.893,50
 • Reiskosten € 119,52
 • Verlies verdiencapaciteit € 12.795,65
 • Verlies zelfwerkzaamheid € 2.000,-
 • Overige materiële schade € 7.095,42
 • Immateriële schade € 7.500,-
 • Wettelijke rente € 914,42

7. Gehoorschade

Voorbeeld € 3.000,-

Een cellist van 26 jaar oud heeft gehoorschade opgelopen tijdens zijn werkzaamheden bij een orkest. Hij werd blootgesteld aan een te hoog geluidsniveau van de 8 koperblazers achter hem. Het orkest was op de hoogte van het te hoge geluidsniveau maar verzuimde maatregelen te nemen. De volgende voorzorgsmaatregelen hadden getroffen kunnen worden: oordopjes, schermen voor de blazers of meer ruimte creëren voor de verschillende onderdelen van het orkest.

Letselschade bedragen

De cellist kreeg uiteindelijk een letselschade vergoeding van € 3000,-.

Letselschade bedragen berekenen

We krijgen regelmatig de vraag: ‘Hoeveel zal mijn letselschade bedragen?’ Uiteraard wil iedereen weten welke bedragen er aan letselschade worden uitgekeerd. Voordat we meer kunnen zeggen over de hoogte van de letselschade bedragen, moeten we eerst inzicht in uw zaak hebben. Ieder ongeval en ieder gevolg is uniek en daarom horen ook bij iedere zaak weer andere bedragen. We gebruiken voor het berekenen van de letselschade Het Rekenbureau of het NRL.

Letselschade berekenen betekent schijnzekerheid creëren

Veel mensen denken dat letselschade berekenen betekent dat de letselschade tot op de eurocent kan worden vastgesteld. Dat is natuurlijk wel zo, maar omdat de meeste letselschade in de toekomst valt, betekent letselschade berekenen dat de toekomst moet worden geschat en die is altijd onzeker. Het gaat om het inschatten van goede en kwade kansen, van wat er zou zijn gebeurt als er geen ongeval zou zijn gebeurd. Over die uitgangspunten wordt vaak onderhandeld, niet zo zeer over de berekening zelf. Immers, letselschade berekenen is computerwerk.

Een letselschadevergoeding is belastingvrij!

Was u er al van op de hoogte dat de verzekeraar uw letselschade vergoeding belastingvrij moet verstrekken? Dit gebeurt onder de belasting garantie. Gebeurt het toch dat de belastingdienst van mening is dat uw vergoeding valt onder het belastbaar inkomen? Meld dit dan direct bij uw verzekeringsmaatschappij. Zij zullen het van u overnemen en indien zij dit verliezen, betaalt de verzekeraar de belasting. Uw letselschade vergoeding is dus altijd belastingvrij!

Nationaal Keurmerk Letselschade

Ridder Letselschade is gecertificeerd volgens de richtlijnen van het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Veelgestelde vragen Letselschade bedragen

Hieronder beantwoorden we een aantal van de meestgestelde vragen rondom de bedragen bij letselschade. Zit uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Hoeveel geld krijg ik bij letselschade?

De hoogte van de schadevergoeding bij letselschade is afhankelijk van diverse factoren, zoals de ernst van het letsel en vooral de impact die de schade heeft op uw dagelijks leven. Om erachter te komen hoeveel geld u kunt krijgen voor uw letselschade, helpen we u graag verder.

Hoeveel bedraagt smartengeld?

De hoogte van het smartengeld dat u ontvangt, is afhankelijk van diverse factoren. Allereerst wordt gekeken naar de soort letsel en de ernst van het letsel. Verder kijken we naar:

 • Leeftijd
 • Duur van het genezingsproces
 • Blijvende schade
 • Medische behandelingen
 • Veranderingen in het privéleven of werk

Wat is de maximale hoogte van de schadevergoeding?

Er is geen sprake van een maximale schadevergoeding. Wel zijn er richtbedragen per letselschadecategorie, maar dit zijn geen ‘harde’ grenzen:

 • Gering letsel maximaal € 2.000,-
 • Licht letsel maximaal € 3.500,-
 • Matig letsel maximaal € 9.000,-
 • Ernstig letsel maximaal € 21.000,-
 • Zwaar letsel maximaal € 43.000,-
 • Zeer zwaar letsel maximaal € 76.000,-
 • Uitzonderlijk zwaar letsel maximaal € 250.000,-

Heb ik recht op een schadevergoeding?

Als u letselschade heeft opgelopen door het toedoen van een ander, heeft u in veel gevallen recht op een schadevergoeding. Bij Ridder Letselschade hebben we speciaal een test ontwikkeld, waarmee u gemakkelijk zelf bekijkt of u recht heeft op een vergoeding.

Is letselschade belastingvrij?

De letselschadevergoeding die u uitgekeerd krijgt, is een nettobedrag en krijgt u volledig uitgekeerd, zonder dat hier belasting vanaf gaat. Een verzekeraar garandeert dit door een belastinggarantie af te geven.

Lees meer over belastinggarantie bij letselschade

Contact met Ridder Letselschade

Heeft u zelf letselschade opgelopen en wilt u weten op welk bedrag u recht heeft? Neem dan contact op met de letselschadespecialisten van Ridder Letselschade. U kunt bellen met het nummer 036 522 0342 of het onderstaande contactformulier invullen.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks