Schadevergoeding bij letselschade door kneuzingen

Kneuzingen ontstaan bij vrijwel elk verkeersongeval of bedrijfsongeval. Vaak zijn kneuzingen gelukkig van tijdelijke aard, maar dat neemt niet weg dat er toch schade kan ontstaan door kneuzingen. Als er sprake is van een aansprakelijke partij die het ongeval en dus de kneuzingen heeft veroorzaakt, kan de letselschade die is ontstaan, worden geclaimd. Ridder Letselschade is daarin specialist, ook al is de letselschade wellicht gering doordat er sprake is van geringe kneuzingen of tijdelijke kneuzingen. Wij hebben ook specialisten in ‘gering’ letsel en de behandeling door ons kost u niets!

036 522 0342

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander kneuzingen opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schade kunt u claimen bij kneuzingen door een ongeval?

Natuurlijk hangt het zeer af van de ernst en omvang van de kneuzingen. Er kan immers ook sprake zijn van een hersenkneuzing en dan is er wel serieus wat aan de hand. Ook kunt u last hebben gekregen van gekneusde ribben en ook dan kan er toch wel enkele maanden sprake zijn van pijnklachten die beperkingen opleveren in het dagelijks leven.

Aan welke schadeposten kunt u denken? Hieronder noemen wij een aantal:

 • immateriële schade (smartengeld);
 • verlies van arbeidsvermogen (gederfd loon);
 • medische kosten;
 • schoolachterstand/studievertraging.

Immateriële schade oftewel smartengeld

Hiervan is sprake wanneer er gederfde levensvreugde is door het opgelopen letsel en de gevolgen daarvan. Als u een hersenkneuzing het opgelopen, zult u wellicht langere tijd of permanent uw werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. Ook zou er sprake kunnen zijn van het niet kunnen oppakken van uw hobby’s, zoals sporten. Als dat van tijdelijke aard is, is er natuurlijk ruimte voor een lager smartengeldbedrag. Maar, als de kneuzingen u langere tijd of wellicht permanent beperken in het doen en laten, wordt het smartengeld hoger. U moet daarbij denken aan bedragen tussen enkele honderden euro’s tot soms wel € 50.000,00.

Verlies van arbeidsvermogen

Bij tijdelijke uitval van uw betaalde werk, zal er niet gauw verlies van arbeidsvermogen optreden in de vorm van gederfd loon. Immers, de werkgever moet gedurende maximaal twee jaar het netto volledige loon doorbetalen. Bij het tijdelijk niet kunnen uitvoeren van extra werkzaamheden, kunnen overuren worden gemist. Dan treedt er wel schade op, evenals bij het missen van ploegentoeslagen en andere inconveniëntentoeslagen. Die schade kan Ridder Letselschade dan voor u bij de aansprakelijke partij gaan claimen.

Medische kosten

De meeste medische kosten zullen gedekt zijn door de zorgpolis. Indien er echter noodzakelijke medische behandelingen moeten worden uitgevoerd die buiten de polis vallen, kunt u met extra kosten worden geconfronteerd. Die extra kosten kan Ridder Letselschade uiteraard voor u in rekening brengen bij de aansprakelijke partij. Dat is namelijk schade die is veroorzaakt door het ongeval.

Schoolachterstand en studievertraging

Ook kneuzingen kunnen, hoewel deze vaak gering lijken, leiden tot een schoolachterstand of een studievertraging. Ook als er slechts enkele maanden schoolachterstand is opgelopen, kan dit toch leiden tot een aanzienlijke schadevergoeding. Deze bedragen worden tegenwoordig vastgesteld aan de hand van genormeerde bedragen zoals die in de richtlijn studievertraging van de Letselschaderaad zijn opgenomen. De maximale schadevergoeding is circa € 20.000,00, dan spreken wij over één jaar studievertraging op universitair niveau. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met Ridder Letselschade opnemen.

Wat is letselschade door kneuzingen?

Bij letselschade door kneuzingen kunt u denken aan tijdelijke of permanente klachten en beperkingen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van:

 • gekneusde ribben;
 • gekneusde ruggenwervels;
 • gekneusde hersenen;
 • kneuzingen in de vorm van blauwe plekken.

Daarnaast kan het volgende over kneuzingen worden gezegd:

 • kneuzingen zijn vaak tijdelijk van aard;
 • kneuzingen gaan meestal vanzelf weer over;
 • kneuzingen kunnen tot tijdelijke klachten en beperkingen aanleiding geven.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij kneuzingen dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks