Letsel aan tanden komt met enige regelmaat voor bij vooral verkeersongevallen. Dit tandletsel kan worden geclaimd bij de aansprakelijke partij, wanneer een ander het tandletsel heeft veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk is. Ridder Letselschade kan het slachtoffer daarbij kosteloos rechtshulp verlenen. Niet u betaalt onze rekening, maar de veroorzaker van het tandletsel!

Tandletsel doet zich in allerlei vormen voor. De meest voorkomende vorm is wel het verlies van voortanden of de beschadiging daarvan. In dat geval zijn soms, zeker bij jonge kinderen, langdurige tandheelkundige behandelingen nodig. Ook kan worden gedacht aan behandeling door een orthodontist, wanneer ook de stand van de tanden in de kaak is gewijzigd of zal wijzigen.

Neem direct contact op

  • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
  • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
  • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
  • Klantbeoordeling van 9/10
  • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander tandletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schade kunt u bij tandletsel claimen?

Het tandletsel kan op zich letselschade veroorzaken, in verschillende vormen. Zo kan er immateriële schade ontstaan doordat er sprake is van een cosmetisch aspect door ontsiering van het gezicht wegens de noodzakelijke plaatsing van kronen. Ook kan er sprake zijn van vele pijnlijke behandelingen door tandarts of orthodontist. Tot slot levert het verlies van elementen blijvende invaliditeit op. Ook dat kan tot uitdrukking komen in de smartengeldvergoeding.

Naast de smartengeldvergoeding kan ook een schadepost medische kosten ontstaan. Bij kinderen tot 18 jaar zijn de kosten van tandheelkundige behandeling gedekt onder de zorgpolis. Echter, soms zijn extra goede kwaliteit behandeling of implantaten nodig en de kosten daarvan zijn niet altijd volledig gedekt. In dat geval kan Ridder Letselschade die extra kosten claimen bij de aansprakelijke partij.

Toekomstschade bij tandletsel

Wanneer het tandletsel is ontstaan bij kinderen die nog in de groei zijn, kan het nodig zijn te wachten met de afwikkeling van het letselschadedossier totdat er volledige duidelijkheid is over de omvang van het letsel en daarmee dus van de schade. Een dossier kan dan pas worden afgewikkeld wanneer het gebit en de kaak volgroeid zijn en duidelijk is wat de impact van het tandletsel is. Er zit hier altijd een toekomstcomponent in verscholen, omdat kronen nou eenmaal niet een leven lang meegaan. Er moeten dus kosten van het vervangen van implantaten worden geschat voor de toekomst. Hiervoor moet de contante waarde worden berekend van de schadevergoeding, hoewel dat in feite onmogelijk is. Immers, nu valt nog niet in te zien hoe de kosten van de tandheelkundige behandelingen over 20, 30 of 50 jaar zullen zijn. Toch zal het vaak nodig zijn daarvoor een inschatting te maken.

Ridder Letselschade maakt hierbij gebruik van deskundige tandheelkundigen en orthodontisten, die de kosten zo goed mogelijk in rekening kunnen brengen. Wij claimen die dan bij de aansprakelijke partij.

Het is ook mogelijk een letselschadedossier met tandletsel af te wikkelen met behulp van een zogenaamd voorbehoud. In de vaststellingsovereenkomst wordt dan een voorbehoud opgenomen voor het geval een implantaat of meerdere implantaten moeten worden vervangen. Iemand heeft dan het recht om weer op de zaak terug te komen en de dan ontstane nieuwe kosten te claimen. Uiteraard geldt hierbij wel een voorwaarde, dat de kosten van de tandheelkundige behandeling dan wel in oorzakelijk verband staan met de oorspronkelijke gebeurtenis. Indien iemand immers in de tussenliggende periode ook tandletsel heeft opgelopen, zou dat causale verband kunnen zijn doorbroken.

Wat is tandletsel?

Bij tandletsel wordt in algemene zin alleen gedacht aan letsel aan de tanden. Wanneer er immers kiezen bij betrokken zijn, wordt veel eerder over gebitschade gesproken. Bij tandletsel denken wij aan letsel van de voortanden of snijtanden, door een trauma, vaak een verkeersongeval. Wij merken op dat in onze praktijk hoofdzakelijk kinderen met tandletsel in het verkeer of tijdens het spelen bij ons komen. Soms is er sprake van een kinderdagverblijf dat onvoldoende toezicht heeft gehouden waardoor een kind is gevallen en tandletsel heeft opgelopen. In een aantal gevallen is er ook sprake van een trampoline waar onvoldoende toezicht is gehouden of een trampoline die niet aan de eisen voldeed, waardoor komt tandletsel is opgetreden.

Tandletsel geeft aanleiding tot:

  • immateriële schade (te vergoeden smartengeld, bijvoorbeeld vanwege vele pijnlijke behandelingen en cosmetische schade);
  • medische kosten (niet alle kosten van de orthodontist zijn mogelijk vergoed).

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij tandletsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks