Hoe stel ik iemand aansprakelijk?

Wanneer u schade heeft opgelopen door een ander, kunt u in veel gevallen de tegenpartij aansprakelijk stellen. We leggen u graag uit hoe dit proces verloopt, zodat u niet tegen verrassingen aanloopt. Wilt u iemand aansprakelijk stellen? Dan staat het team van Ridder Letselschade u graag bij.

Neem gerust contact met ons op via het onderstaande telefoonnummer. Weet u nog niet goed waar u staat en wilt u weten of u wel recht heeft op een schadevergoeding? Doe dan onze test.

  • Werkzaam in heel Nederland
  • Op werkdagen telefonisch bereikbaar tot 22:00 uur
  • Kosteloze rechtshulp

“Deze zin kom je nog wel eens in een wat andere vorm tegen, bijvoorbeeld bij een garderobe waar je je jas kwijt kunt. Er hangt dan een bordje waarop staat: “De directie stelt zichzelf niet aansprakelijk”. Nee, denk ik dan altijd, dat hoeft ook niet, dat doen wij wel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Het principe van aansprakelijkheid

In het geval van aansprakelijkheid komt regelmatig een verkeerde interpretatie voor, zoals een bordje waarop staat “De direct stelt zich niet aansprakelijk”. Maar dat is ook niet nodig. Een aansprakelijkstelling moet namelijk door de schadelijdende partij worden opgesteld, niet door de andere partij. Ook de vraag: ”Kan ik iemand aansprakelijk stellen?” beantwoorden we altijd met de opmerking dat dat altijd een mogelijkheid is. Of iemand aansprakelijk is, is natuurlijk iets heel anders.

Het begin van een aansprakelijkheidstelling

Bent u slachtoffer van een aanrijding waarbij auto’s betrokken waren? Dan is het gebruikelijk om een zogenaamd aanrijdingsformulier in te vullen. Daarmee begint eigenlijk de aansprakelijkstelling al, zonder dat u zich dat misschien realiseert.

U moet immers kruisjes en handtekeningen zetten en een tekening maken. Zo’n formulier heeft, mits goed ingevuld en ondertekend, een belangrijke bewijsrechtelijke waarde. Het kan zelfs beslissend bewijs opleveren over hoe de aanrijding heeft plaatsgevonden en wie fout zit en wie niet. Let dus altijd goed op bij het invullen en ondertekenen van een aanrijdingsformulier.

Het ontbreken van een aanrijdingsformulier

Het komt ook regelmatig voor dat het aanrijdingsformulier ontbreekt.

In het geval een ziekenhuisopname

Een van deze scenario’s is wanneer één van de betrokken partijen naar het ziekenhuis gaat. Vaak blijven de andere betrokkenen dan verstoken van de benodigde gegevens over de andere bestuurder. Deze gegevens krijgt u ook niet van de politie als die ter plaatse is geweest. In dat geval kunnen we een politierapport voor u opvragen.

Omdat de invulling van een van de betrokken partijen ontbreekt, wordt er ook geen aanrijdingsformulier ingevuld en uitgewisseld.

Overige voorvallen waarbij een aanrijdingsformulier ontbreekt

Ook bij andere voorvallen en incidenten ontbreekt een aanrijdingsformulier vaak. Dan komt het aan op het maken van foto’s en het verzamelen van getuigenverklaringen. Ook kan in het geval van een bedrijfsongeval de Arbeidsinspectie een rapport maken waaruit we de benodigde gegevens kunnen halen.

Iemand aansprakelijk stellen

Maar dan? Na het invullen van een aanrijdingsformulier moet u dan toch een aansprakelijkstelling maken om alles in gang te zetten. Hoe gaat dat in z’n werk? Het makkelijkste is om telefonisch contact met ons op te nemen, zodat we direct kunnen helpen en we gratis uw schade voor u gaan claimen.

036 522 0342

Zelf iemand aansprakelijk stellen

Wilt u het liever zelf doen? Dan kunt u dat doen via een Whatsapp-bericht of via de mail. Een aangetekende brief kan ook, maar dat doet vrijwel niemand meer. In de aansprakelijkstelling moet u aangeven wie u bent, wat het voorval precies is geweest, waarom u vindt dat de andere partij fout is geweest en welke schade op dat moment bekend is.

Voorkom een verjaring van de vordering

U doet er ook goed aan om te benadrukken dat u de verjaring wilt stuiten. Door verjaring kan een vordering namelijk ophouden te bestaan en dat wilt u natuurlijk voorkomen. We zeggen dan dat een vordering is verjaard. Zeker wanneer het voorval al wat langer geleden is gebeurd, is dat belangrijk. U kunt een zin plaatsen waarin u aangeeft dat u nadrukkelijk aanspraak maakt en blijft maken op vergoeding van uw schade.

Bij aanrijdingen waarbij een motorvoertuig is betrokken, kan een vordering niet zo gemakkelijk verjaren. De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geeft daar speciale regels voor.

Lees hier meer over op onze pagina over de verjaring van een letselschade zaak.

Na de aansprakelijkstelling

Wanneer u uw aansprakelijkstelling hebt gemaakt, dan is het slim om direct het aanrijdingsformulier of wat bewijsstukken van uw schade mee te sturen. U kunt uw bericht sturen naar de verzekeraar van de veroorzaker, of naar de bestuurder of persoon die het voorval heeft veroorzaakt en in uw ogen aansprakelijk is.

Een verzekeringsmaatschappij heeft altijd een aansprakelijkstelling, samen met het aanrijdingsformulier en een proces-verbaal of ander politierapport of andere bewijzen van (de toedracht van) het ongeval nodig om het in behandeling te kunnen nemen.

De rol van de verzekeraar

Daarnaast wil de verzekeraar van de veroorzaker een verklaring ontvangen van de eigen verzekerde. Dit duurt vaak langer en dan ontstaat er vertraging in het oppakken van zo’n zaak. Een verzekeraar mag er zelfs drie maanden over doen om een standpunt in te nemen.

Bij Ridder Letselschade hebben we een systeem waarin we bijhouden hoeveel tijd er is verstreken tussen het versturen van een aansprakelijkstelling en het moment waarop we iets van een verzekeraar horen. We houden zelf drie weken aan. Is er dan nog geen bericht ontvangen? Dan trekken we aan de bel. Dat kunt u zelf natuurlijk ook doen, maar het heeft weinig zin om in dezelfde week al aan de telefoon te hangen.

Heb begrip voor de verzekeraar

U moet zich realiseren dat het ongeval voor u natuurlijk een hele bijzondere ervaring is. Een verzekeraar ontvangt dagelijks echter veel van dit soort meldingen en heeft daardoor niet altijd de aandacht voor uw zaak die u (of wij) zou of zouden willen. Daarom is enig begrip voor een verzekeraar wel op z’n plaats. U weet wat er is gebeurd, maar een verzekeraar heeft vaak de nodige vragen voordat men kan toezeggen de schade te vergoeden.

Hoe meer informatie u verstrekt (polisnummer, kentekens, namen, adressen, tijdstippen, telefoonnummers, etc.), hoe beter een verzekeraar het voorval kan beoordelen en hoe sneller men een standpunt kan innemen na het versturen van de aansprakelijkstelling.

Verplaats uzelf eens in de positie van een verzekeraar: zou u zomaar schade betalen zonder dat u zeker wist dat u dat moet doen? Nee toch!

Dus zorg voor goede bewijzen, ga het liefst zo snel mogelijk naar een huisarts, een fysiotherapeut of een ziekenhuis om uw letsel en klachten goed te laten vastleggen.

Laat Ridder Letselschade u helpen

Neem contact met ons op om iemand aansprakelijk te stellen of wanneer u vragen heeft over de aansprakelijkstelling. Ridder Letselschade is een belangenbehartiger die u gratis hulp biedt. We nemen alles van u over, zodat u zich kan richten op uw eigen herstel. Bel 036 522 0342 of vul ons contactformulier in.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks