Bent u betrokken bij een bedrijfsongeval en heeft u hierdoor schade opgelopen? In veel gevallen heeft u dan recht op een schadevergoeding. In de praktijk komt het vaak voor dat werkgevers onvoldoende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen. Hierdoor zijn werkgevers meestal aansprakelijk voor bedrijfsongevallen.

Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we bij Ridder Letselschade in staat om snel in te schatten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Wilt u persoonlijk advies? Bespreek uw zaak dan met een van onze letselschadespecialisten. Neem contact met ons op door te bellen naar 036 522 0342 of vul ons contactformulier in.

Met onze letselschadetest krijgt u direct inzicht in de haalbaarheid van uw zaak.

Test: Heb ik recht op een schadeclaim?

 • Gratis rechtshulp bij het claimen van letselschade
 • Betrokken team letselschadespecialisten
 • Specialistische kennis bij het berekenen van smartengeld
 • Nationaal Keurmerk Letselschade
 • Vrijblijvend inloopspreekuur op maandag (09:00 – 12:00 uur)
Nationaal keurmerk letselschade

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval, ook wel een arbeidsongeval genoemd, is een ongeluk dat heeft plaatsgevonden tijdens de uitoefening van uw werk en waarbij u schade heeft opgelopen. Dit kan op kantoor zijn, op een bouwplaats of bedrijf, maar ook bijvoorbeeld als u voor uw werkgever op pad bent.

Elk jaar zijn er ongeveer 230.000 werknemers betrokken bij een bedrijfsongeval. Deze vinden lang niet allemaal plaats tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, ook tijdens pauzes en personeelsuitjes kan zich een bedrijfsongeval voordoen.

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Bent u betrokken bij een bedrijfsongeval? Dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk juridische hulp inschakelt. Samen met een juridisch specialist stelt u een dossier op waarmee u eventuele letselschade kunt claimen.

Ridder Letselschade is gespecialiseerd in letselschade door bedrijfsongevallen. Wij bieden gratis rechtshulp en onze letselschadespecialisten helpen u graag de schadevergoeding te krijgen waar u als slachtoffer recht op heeft. Wilt u direct uw zaak bespreken met een specialist of hulp bij het claimen van letselschade? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 036 522 0342. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tot 22:00 uur. Of vul ons contactformulier in, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

1 op de 15 werknemers krijgt te maken met een bedrijfsongeval

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ongeveer 1 op de 15 werknemers op enig moment in zijn carrière te maken krijgt met een bedrijfsongeval. Met name in sectoren zoals de horeca en de bouw gebeuren relatief veel arbeidsongevallen. In ongeveer 20% van de gevallen gaat het om psychisch letsel, bijvoorbeeld door agressie en bedreiging. In verreweg de meeste gevallen gaat het om lichamelijk letsel zoals botbreuken, wonden, verbranding en, in het ergste geval, overlijden.

Er zijn veel schadeposten die bij een bedrijfsongeval kunnen ontstaan. Alle schade die het gevolg is van het bedrijfsongeval komt in aanmerking voor een schadevergoeding. Niet alleen medische kosten en hulp in de huishouding vallen onder een schadevergoeding. Ook gescheurde kleding kan bijvoorbeeld vergoed worden. In sommige gevallen gaat het om een zwaar arbeidsongeval waarbij het slachtoffer (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. In dat geval kan het slachtoffer rekenen op een vergoeding voor het verlies van arbeidsinkomsten.

Cijfers over bedrijfsongevallen in Nederland

 • In Nederland werken ongeveer 7 miljoen werknemers bij zo’n 500.000 bedrijven.
 • Jaarlijks krijgen ongeveer 230.000 werknemers een bedrijfsongeval. Dat zijn er ruim 600 per dag.
 • Ongeveer een derde van deze slachtoffers is door hun ongeval (tijdelijk) niet meer in staat om zijn werk uit te voeren.
 • Tachtig tot negentig keer per jaar overlijdt iemand aan een arbeidsongeval. Dat komt neer op bijna twee doden per week.
 • Ernstige arbeidsongevallen dienen door werkgevers gemeld te worden aan de Inspectie SZW, die vervolgens onderzoek verricht naar de ongevallen. Ernstige bedrijfsongevallen zijn bijvoorbeeld ongevallen waarbij een werknemer naar het ziekenhuis moet en daar dient te verblijven, (blijvend) invalide wordt of overlijdt.
 • Werkgevers hebben een zorgplicht wat inhoudt dat ze de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in hun bedrijf in kaart moeten brengen. Zij dienen tevens aan te geven welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s op te heffen of zo veel mogelijk te verminderen.

Werkgever aansprakelijk stellen?

Na een bedrijfsongeval is uw werkgever vrijwel altijd verantwoordelijk voor de financiële schade, oftewel de letselschade. Dat houdt in dat uw werkgever de schade moet vergoeden. Dat is een gevolg van de eerder genoemde zorgplicht, waarbij de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn werkgevers in een veilige omgeving kunnen werken.

Heeft u letselschade opgelopen tijdens uw werkzaamheden? Dan is het alleen nodig om vast te stellen dat het gaat om een bedrijfsongeval dat veroorzaakt is door onveilige werkomstandigheden. Indien de werkgever niet kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om een veilige werkomgeving te realiseren, dan is hij aansprakelijk.

In de meeste gevallen is dat het geval, want de kans is klein dat uw werkgever dit aan kan tonen. Alleen wanneer uw werkgever hard kan maken dat het ongeval helemaal aan uzelf te wijten is en er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, is hij niet aansprakelijk. In de praktijk komt dit maar heel weinig voor.

Onvoldoende veiligheidsmaatregelen

Zijn er door uw werkgever niet of onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen? Dan is uw werkgever altijd aansprakelijk voor uw letsel. In die situaties heeft u als slachtoffer recht op een schadevergoeding voor het geleden letsel.

Arbeidsinspectie

Bij een arbeidsongeval met ernstig letsel als gevolg (bijvoorbeeld een ziekenhuisopname), moet de werkgever het bedrijfsongeval melden bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie zal in de meeste gevallen een onderzoek opzetten naar aanleiding van het door de werkgever opgestelde rapport. Vervolgens stelt de inspectie een proces-verbaal op over het bedrijfsongeval. Dit proces-verbaal is belangrijk om de juiste toedracht van het arbeidsongeval in kaart te brengen.

Vergoeding door de verzekeraar

Uw werkgever heeft naar alle waarschijnlijkheid een aansprakelijkheidsverzekering waarmee hij verzekerd is voor uw letselschade. Dankzij die verzekering hoeft uw werkgever de schadevergoeding dus niet zelf te betalen, dat doet de verzekeringsmaatschappij.

Schadevergoeding claimen na een bedrijfsongeval

U heeft recht op een schadevergoeding wanneer u letselschade heeft opgelopen bij een bedrijfsongeval waarvoor uw werkgever aansprakelijk is.

De schadevergoeding heeft als doel om alle kosten te compenseren waarmee u nu en in de toekomst te maken krijgt als gevolg van het bedrijfsongeval. Het kan daarbij gaan om zowel materiële schade als immateriële schade. Materiële schade is direct in geld uit te drukken, bijvoorbeeld bij beschadigde eigendommen, misgelopen inkomsten of de kosten voor medische zorg. Immateriële schade is moeilijker vast te stellen omdat het bijvoorbeeld gaat om geestelijke of emotionele schade. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de situatie en de gemaakte kosten.

Ridder Letselschade is werkzaam door heel Nederland

Wij hebben jarenlange ervaring met letselschade door bedrijfsongevallen. Ridder Letselschade is werkzaam door heel Nederland, bijvoorbeeld in onderstaande regio’s:

Vragen over een bedrijfsongeval?

Heeft u te maken gehad met een bedrijfsongeval en bent u benieuwd of u letselschade kunt claimen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 036 522 0342 of vul onderstaand contactformulier in. Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar tot 22:00 uur.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks