Letselschade opgelopen in de bus, tram of trein

Heeft u als passagier letselschade opgelopen in een bus, tram of trein na een ongeval? U heeft in vrijwel alle gevallen recht op een schadevergoeding. De vervoerder of diens verzekeraar is namelijk aansprakelijk voor uw schade.

Ridder Letselschade kan u helpen bij het claimen van uw letselschadevergoeding. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 036 522 0342, wij zijn zelfs tot 22:00 uur te bereiken op werkdagen. Ook kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij staan u graag te woord om antwoord te geven op uw vragen.

Neem contact op

Nationaal keurmerk letselschade
Logo Nivre
Logo Nis

Vervoerder aansprakelijk

Indien u als passagier van een bus, tram of trein schade oploopt na een ongeval, dan is de aansprakelijkheid duidelijk. De vervoerder is aansprakelijk voor door u geleden schade. U heeft als passagier namelijk een vervoersovereenkomst met de vervoerder afgesloten na het kopen van een vervoersbewijs. Deze overeenkomst houdt in dat u veilig op de plaats van bestemming wordt gebracht. Indien u letselschade oploopt bij een ongeval dan betekent dit dat de vervoerder de verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen, u bent immers niet veilig op de plaats van bestemming gekomen. De vervoerder is daarom aansprakelijk voor de door u geleden schade.

Geen schade bij overmacht

Enkel in uitzonderlijke gevallen heeft u geen recht op een schadevergoeding. Dit is het geval bij overmacht. Er is sprake van een overmachtssituatie indien de vervoerder kan aantonen dat het onmogelijk was om het ongeval te voorkomen en dat hem niks te verwijten valt.

Wat kunt u zelf doen?

Indien u in ons land een schadevergoeding wilt krijgen, zult u wel moeten aantonen dat u hier recht op heeft.

U zult dus het nodige bewijs moeten verzamelen. Dit kunt u doen als u bij een ongeluk betrokken bent geraakt:

 • Noteer het nummer van de bus, tram of trein
 • Noteer gegevens van getuigen
 • Maak foto’s van de situatie
 • Meld uw schade aan de vervoerder
 • Laat u onderzoeken door een arts om fysieke schade vast te stellen

Welke schade kunt u claimen?

Bij een letselschadevergoeding zijn er 2 soorten schade die u kunt claimen: materiële en immateriële schade.

Materiële schade

Materiële schade is de schade die u niet had hoeven maken indien u niet betrokken was geweest bij het ongeluk. Zie hieronder enkele schadeposten die vallen onder materiële schade:

 • Medische kosten
 • Reiskosten
 • Verlies van inkomsten
 • Studievertraging
 • Huishoudelijke hulp

Immateriële schade

Immateriële schade is de schade die minder tastbaar is. Hierbij kunt u denken aan:

 • Leed of pijn
 • Blijvende beperkingen en klachten
 • Psychische schade
 • Aantasting van de goede naam

Wacht niet te lang met claimen!

Indien u uw letselschadevergoeding wilt claimen moet u niet te lang wachten met het aansprakelijk stellen van de vervoerder. Binnen 3 maanden moet u de vervoerder aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade en binnen een jaar moet u uw definitieve vordering bekend maken. Deze verjaringstermijnen zijn ingesteld om de rechtszekerheid te waarborgen.

Voorbeeldzaak

Ridder Letselschade behandelt momenteel enkele letselschadezaken in het openbaar vervoer. Een ‘mooi’ voorbeeld is de zaak van een vrouw die in de tram in Amsterdam stond, toen de tram werd aangereden door een automobilist. De trambestuurder had een stopsignaal genegeerd. Het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam heeft aansprakelijkheid erkend en de letselschade van de vrouw wordt geregeld.

Een apart voorbeeld is de kwestie van een man die op vakantie wilde gaan naar Spanje en in de bus stapte die hem daar naartoe zou brengen. Hij nam op de stoel plaats en gelijk daarna voelde hij een stekende pijn in zijn linker bil. Een stuk staal van de zitting bleek los te zitten en stak omhoog. De man liep een hevig bloedende vlees- en spierwond op in zijn bil. Zijn kleding raakte beschadigd en zijn vakantie moest worden geannuleerd. Hier heeft de organisator van de reis, die de bus had ingehuurd, de aansprakelijkheid erkend.

Contact met Ridder Letselschade

Heeft u vragen over letselschade of wilt u uw schade claimen? Neem dan contact op met de letselschadespecialisten van Ridder Letselschade. Wij staan u graag bij na een ongeval. U kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer 036 522 0342. Ook kunt u het onderstaande contactformulier invullen.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks