Letselschade stappenplan

In vier stappen weet u “Wat te doen bij letselschade?”. Onder het stappenplan vindt u uitgebreidere informatie over wat u kunt doen na letselschade.

Heeft u vragen of wilt u een zaak ons voorleggen? Neem dan contact met ons op.

icon Stap 1: Contact Stap 1: Contact
icon Stap 2: Aansprakelijkheid erkend krijgen Stap 2: Aansprakelijkheid erkend krijgen
icon Stap 3: Samen schade bepalen Stap 3: Samen schade bepalen
icon Stap 4: De zaak wordt afgerond Stap 4: De zaak wordt afgerond

Je neemt contact op met Ridder Letselschade omdat je een vraag of verzoek hebt over een ongeval waarbij letsel is opgelopen. Je wilt de letselschade claimen en je wilt ons misschien inschakelen om de schade te claimen. Stuur ons dan een e-mail (info@ridder-letselschade.nl), of bel ons via 036 522 0342.

Het kost je niets! Ook als het niet lukt de zaak ‘rond’ te krijgen, hoef je ons niet te betalen!

Wij bespreken met jou dan alle dingen die belangrijk zijn voor het claimen van jouw schade. Als het nodig is, komen we bij je thuis om in alle rust alles te kunnen bespreken. Daarna maken wij een dossier aan en sturen wij jou een bevestiging daarvan. Vervolgens vragen wij je om allerlei documenten naar ons toe te sturen, zoals het aanrijdingsformulier, foto’s van het ongeval en van het letsel, gegevens van getuigen, een ID-bewijs en een bankpas. De volgende stap is het opstellen en versturen van de aansprakelijkstelling.

Dit is een noodzakelijke stap om te zetten. Als de aansprakelijkheid voor het veroorzaken van de letselschade namelijk wordt erkend, betekent dat dat jouw schade vergoed gaat worden. Ook betekent dat voor Ridder Letselschade dat onze kosten zullen worden betaald.

Soms gaat het allemaal heel snel: een verzekeraar erkent direct aansprakelijkheid na de ontvangst van onze aansprakelijkstelling. Soms duurt het maanden om de aansprakelijkheid rond te krijgen, soms moeten wij zelfs onze huisadvocaat inschakelen.  Als de aansprakelijkheid is erkend, gaan we ‘schade regelen’.

Nu gaan we de schade in kaart brengen, regelen heet dat ook wel. Soms kan dat snel, als er snel een eindsituatie is ontstaan: dat houdt in dat in de situatie naar verwachting geen verandering meer komt.

Dan kunnen we snel naar de vierde stap. Heel vaak echter duurt het veel langer, omdat er allerlei onzekerheden zijn ontstaan: hoe zal het met het letsel en de beperkingen gaan, moet er nog een operatie of behandeling komen, kun jij jouw baan behouden, etc.

Naar een afsluiting van een dossier ga je over het algemeen pas als er een stabiele eindsituatie is ontstaan.

Tot dat moment berekenen wij steeds jouw schade en vragen wij medische informatie aan.

Ook zorgen wij voor voorschotten op jouw schade, zodat je niet tekort komt. Uiteindelijk gaan we dan naar de vierde stap, de afsluiting van het dossier.

Jouw dossier kan worden afgesloten. Daar komt van alles bij kijken.

Vaak moet de toekomstig te lijden schade in kaart worden gebracht. Er wordt een zogenaamde vaststellingsovereenkomst afgesloten. Is er sprake van volledige afsluiting of wordt er een voorbehoud afgesproken? Is er kans op verrekening door de gemeente (bijstandsuitkering) of de belastingdienst (toeslagen etc.)? Dat moet goed worden bekeken.

Ridder Letselschade heeft daarvoor de specialisten in huis. Wij willen graag dat jij met een goed gevoel op dit hele proces terug kan kijken en blij bent met de afwikkeling.

We vragen je daarna niet voor niets om een review over ons en onze dienstverlening te geven. Zo word je ambassadeur van Ridder Letselschade!

Wat te doen bij letselschade

Recht hebben is leuk, maar recht krijgen is beter. U kunt wel vinden dat u schade hebt opgelopen door toedoen van een ander, maar dat zult u moeten bewijzen. Wie eist, bewijst is nog steeds de regel. U zult de verzekeraar of de rechter moeten overtuigen door middel van bewijsstukken. Daar kunt u niet vroeg genoeg mee beginnen, zelfs wanneer er nog niet eens een ongeval is gebeurd! Er zijn namelijk verzekeraars die van u verlangen dat u alles bewijst, ook al ligt de schade nog zo voor de hand.

Letselschadeadvocaat nodig of rechtsbijstandverzekeraar inschakelen?

Hebt u hiervoor nou persé een letselschadeadvocaat nodig? Nee hoor, een letselschadeadvocaat is opgeleid om een zaak voor de rechter te brengen, maar ongeveer 95% van de letselschadedossiers eindigen zonder tussenkomst van een rechter. Hoe beter u uw claim dus onderbouwt met bewijs, des te groter is de kans dat u zonder rechterlijke tussenkomst (en zonder advocaat) een goed resultaat behaalt. Mocht het onverhoopt toch niet lukken tot een akkoord te komen, dan weten wij de weg naar de rechter te vinden om zo alsnog voor uw recht te strijden!

Uw rechtsbijstandverzekeraar biedt u waarschijnlijk ook niet de oplossing die u zoekt. Klik hier om te zien waarom! Wij kunnen voor u de melding bij uw rechtsbijstandverzekering doen, zodat u, als dat toch nodig is, altijd een beroep op die polis kunt doen. Ookals u direct bij ons aanklopt, eventueel via uw tussenpersoon.

Bewijs van de schade

Letselschade lijdt u vanaf het moment van een ongeval of medische fout. Soms duurt het heel lang voor uw schade wordt berekend. De schade wordt dan dus berekend over het verleden. U kunt uw schadeposten dan bewijzen met facturen, bonnetjes, etc. Vaak moet ook toekomstschade worden berekend en dat kan problemen opleveren. Want, hoe bewijs je de toekomst? Uw schade is dan immers het verschil tussen wat u zou hebben verdiend en aan kosten zou hebben gemaakt zonder ongeval en wat u na het ongeval zult gaan verdienen en moet gaan betalen. Beide situaties zijn onbekend en moeten daarom worden geschat.

U moet zowel bewijzen dat er iemand aansprakelijk is voor uw schade, als de schade die u zegt te hebben. Aangezien het hier om letselschade gaat, moet u ook kunnen bewijzen welke schade er aan uw lichaam of geest is ontstaan en wat daarvan het gevolg is voor uw leven.

verkeersongeval

Wat te doen bij verkeersongeval

Stel, u bent het slachtoffer geworden van een verkeersongeval. Zorg dan dat de toedracht later kan worden bewezen. Daarbij kunnen getuigen van groot belang zijn. Is er dus een discussie, vraag dan aan omstanders of andere automobilisten of zij iets gezien hebben. Noteer in ieder geval hun namen, adressen en telefoonnummers, of laat dat door een ander doen als u dat zelf niet meer kunt. Probeer foto’s te maken van de situatie en de schade aan uw auto, of fiets. Noteer straatnamen, de breedte van de weg, de plaats waar de auto’s stonden, of de fietsen lagen. Gebruik desnoods uw GSM om te fotograferen als dat kan. Laat de politie bellen, maar maak ook altijd zelf aantekeningen van de ongevalplaats.

Maak foto's en noteer getuigen

Ga desnoods later terug naar de plaats van het ongeval met een goed fototoestel en bel eens aan bij de omliggende huizen. Vaak is een ongeval het gesprek van de dag, dus u moet goed doorvragen of getuigen echt zelf iets hebben gezien, of dat men het alleen heeft gehoord van een ander. Bekend zijn de zogenaamde klapgetuigen. Die hoorden een klap, keken om en menen later dat ze precies weten hoe het is gegaan. Daar hebt u vaak niet zoveel aan.

Proces-verbaal van de politie

De politie is je beste vriend, maar soms maken zij een proces-verbaal op dat helemaal niet klopt. Zorg dus dat uw verklaring duidelijk overkomt, vraag de namen en telefoonnummers van de agenten om later, wanneer u weer beter bent, nog even te kunnen checken of zij in hun proces-verbaal of rapport, goed weergeven hoe het is gebeurd. Vraag of zij het ongeval in het zogenaamde dagrapport hebben opgenomen en vraag of zij dat willen voorlezen. U krijgt van de politie nooit een kopie van een rapport. Ridder Letselschade biedt u aan tegen geringe kosten een kopie van het rapport op te vragen bij de geëigende instanties.

Wat te doen bij beroepsziekten en arbeidsongevallen

U zult moeten bewijzen dat tijdens uw werk, doordat uw werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om voor u en uw collega’s een veilige werkomgeving te maken, schade is ontstaan. Deze schadeposten kunnen verschillend zijn.

Tijdens het werk

Als er een ongeval gebeurd is tijdens uw werk, zorg dan dat u dat altijd meldt bij een meerdere, of bij degene die in uw bedrijf verantwoordelijk is voor de veiligheid. Ook al verzwikt u uw enkel, laat het vastleggen en controleer wat er is genoteerd. U weet immers niet of u er later last van zult krijgen of houden. Denk eraan, ú moet bewijzen dat het tijdens uw werk heeft plaatsgevonden! Bij ernstige ongelukken heeft de werkgever de plicht om melding te doen aan de Arbeidsinspectie en wordt er altijd minimaal een rapport opgemaakt.

Veilige werkomstandigheden

U moet aantonen dat uw schade is veroorzaakt door het ongeval, of door de onveilige werkomstandigheden. Ontbreekt een beveiliging van een machine en raakt uw hand bekneld, dan is de schade aan uw hand daar gemakkelijk bewijsbaar het gevolg van.

Bij beroepsziekten ligt dat lastiger. Krijgt u RSI, dan kunt u die immers ook hebben ontwikkeld bij het computeren thuis. Hebt u rugpijn gekregen door als stratenmaker altijd met te zware trottoirbanden te moeten sjouwen, dan wordt er ook gekeken naar wat u buiten uw werk allemaal doet. Kortom, ook andere omstandigheden kunnen hierbij een rol spelen. De Hoge Raad heeft recent nog eens uitgesproken, dat ook ingeval van een beroepsziekte het slachtoffer het bewijs moet leveren dat de ziekte is ontstaan door de uitgevoerde werkzaamheden.

Klachten vastleggen

Vaak is er voordat zich klachten openbaren of een ongeval gebeurt, al wel geklaagd door het personeel over de werkomstandigheden. Denk aan onvoldoende veiligheidsvoorzieningen (geen gehoorbeschermers, maskers, schoenen, handschoenen, reflecterende kleding, of valbescherming), veel te hoge werkdruk of te belastende productiemethoden.

Laat alle klachten altijd vastleggen, of doe dat zelf. Dat kan tijdens functioneringsgesprekken, bij toolboxmeetings of werkoverleg, of door dat bij de ondernemingsraad, de afdeling personeelszaken of de veiligheidsfunctionaris aan te melden. Ook kunt u die melden bij de Arbo-coördinator of zelfs bij de Arbeidsinspectie. Zorg dat u een afschrift krijgt van wat er genoteerd wordt. U hebt daar recht op!

Medische fouten

Ridder Letselschade neemt voorlopig geen letselschade door medische fouten meer in behandeling.

Wilt u weten wat u moet doen bij letselschade en hoe u uw recht kunt halen? Bel dan gratis tot 22.00 op werkdagen naar 036-522 03 42 of vul het onderstaande contactformulier in.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks