Test: heb ik recht op schadevergoeding?

De letselschadetest

Gebruik de onderstaande test om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Binnen 5 minuten heeft u een uitslag.

Doe de test

036 522 0342

Bereikbaar tot 22:00!

Afspraak maken

Gratis advies gesprek

 • Reactie op ingezonden brief van het NIVRE aan de Tweede Kamer

 • Problemen in letselschadeland: open brief Tweede Kamer

 • Reactie op uitzending van Argos: advocaat of jurist?

Smartengeldgids

Het ‘berekenen’ van smartengeld is een lastige zaak. Eigenlijk kun je het niet berekenen, maar alleen schatten. Er zijn geen formules of methodes om het bedrag te bepalen. Om toch tot een bedrag te komen, maken we vaak gebruik van de smartengeldgids van de ANWB. Elk jaar publiceert de ANWB een nieuwe gids. Let op: de gids is slechts ter indicatie!

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor letselschade die niet in geld uit te drukken is. Het is een vergoeding die voortvloeit uit een ongeval of andere gebeurtenis waarbij u immateriële schade heeft opgelopen. In veel gevallen is het, naast lichamelijk letsel, psychisch letsel die het slachtoffer heeft opgelopen, zoals depressieve gedachten of traumatische klachten. Met smartengeld ontvangt het slachtoffer een bedrag als vergoeding voor deze schade.

Eisen om smartengeld te ontvangen

Om recht te hebben op smartengeld, moet u aan een aantal eisen voldoen.

 • Een ander is verantwoordelijk voor de immateriële schade die u heeft opgelopen
 • Er moet bewijs zijn dat deze schade is ontstaan als gevolg van de fout van de ander

Wilt u weten of u recht heeft op smartengeld? Vul dan onze online letselschadetest in en kom erachter.

Doe de letselschadetest

Wat is de smartengeldgids?

Elk jaar brengt de ANWB een nieuwe druk uit van de smartengeldgids, ook wel het smartengeldboek genoemd. Deze gids is hét naslagwerk om de hoogte te bepalen van het uit te keren smartengeld. De gids bevat een verzameling van rechtspraken door rechters in eerdere zaken rondom smartengeldvergoedingen.

Verschillende hoofdgroepen in de smartengeldgids

De smartengeldgids is opgedeeld in verschillende onderdelen, gebaseerd op de oorzaken van de letselschade.

 • Smartengeld na ongeval
 • Smartengeld na medische fout
 • Smartengeld na mishandeling
 • Smartengeld bij niet-letsel
 • Smartengeld na voeging

Wat vindt u in de smartengeldgids?

In de smartengeldgids vindt u diverse uitspraken over de uitkering van een smartengeldvergoeding. In de gids staat ook informatie over het slachtoffer, zodat we aan de hand van deze informatie een beter beeld hebben van de gevolgen en de overeenkomsten met onze cliënt.

In de gids staat onder andere de volgende informatie over het slachtoffer:

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Beroep
 • Datum van het ongeval
 • Het opgelopen letsel (is het blijvend?)
 • De aansprakelijkheid
 • Wat de gevolgen zijn voor het slachtoffer

De hoogte van een vergoeding volgens de smartengeldgids

Voor een letselschadespecialist is het belangrijk om te weten wat het toegewezen bedrag was bij voorgaande zaken. Dit staat dan ook, samen met het geïndexeerde bedrag, aangegeven in de smartengeldgids. Als de vergoeding pas na een langere tijd wordt uitgekeerd, heeft het slachtoffer ook nog recht op wettelijke rente. Bij de berekening wordt rekening gehouden met een aantal zaken rondom het ongeval en met uw persoonlijke omstandigheden.

Letselschade categorieën in de smartengeldgids om de hoogte te bepalen

We houden tijdens de berekening van het smartengeld vooral rekening met de ernst van uw letsel. In de smartengeldgids wordt hier ook onderscheid in gemaakt. De ANWB hanteert de volgende gradaties:

 • Gering letsel
 • Licht letsel
 • Matig letsel
 • Ernstig letsel
 • Zwaar letsel
 • Zeer zwaar letsel
 • Uitzonderlijk zwaar letsel

Dit zijn dezelfde categorieën die we gebruiken om de hoogte van een letselschadevergoeding te berekenen. Op onze pagina over letselschade bedragen vindt u de gemiddelde bedragen die we aan elke gradatie koppelen.

Smartengeldvergoedingen niet al te hoog

Smartengeldvergoedingen zijn in de meeste gevallen niet al te hoog in Nederland. Bij de slachtoffers leeft echter regelmatig de gedachte dat de vergoeding hoog zal zijn. Een logische gedachte, omdat een ongeval invloed kan hebben op uw werk, relaties, hobby’s en andere vrijetijdsbestedingen. Bij Ridder Letselschade doen we ons best om u een zo rechtvaardig mogelijk bedrag uit te laten keren. Belangrijk is het om te weten, dat de rechters in Nederland tegenwoordig hogere bedragen toekennen dan over het algemeen in de smartengeldgids zijn opgenomen. Die gids is voor ons dan ook de ondergrens.

De ANWB smartengeldgids

Bent u geïnteresseerd in de smartengeldgids van dit jaar? Dan kunt u die opvragen bij de ANWB. Voor abonnees is het mogelijk om de smartgeldgids online te bekijken via Smartengeld.nl, de informatieve website van de ANWB over dit onderwerp. De gids is in eerste instantie bedoeld voor deskundigen, zoals de letselschadejuristen van Ridder Letselschade. Wilt u toch graag inzicht in de uitspraken, dan is dit uiteraard mogelijk. De informatie kan dienen als een indicatie en u voelt zich mogelijk beter voorbereid.

Voor het beoordelen van de daadwerkelijke smartengeldvergoeding adviseren we u om contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder, zonder dat het u iets kost.

Laat uw letselschade claimen door Ridder Letselschade

Bij Ridder Letselschade helpen we u bij het claimen van uw letselschade aan de hand van de smartengeldgids. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om recht te hebben op een immateriële schadevergoeding, namelijk: er moet een ander aansprakelijk zijn voor het veroorzaken van het letsel en u heeft bewijs nodig om te laten zien dat de schade is veroorzaakt door het opgelopen letsel.

Om er zeker van te zijn dat u recht heeft op een letselschadevergoeding, doet u onze letselschadetest. De uitslag hiervan toon alleen aan of u recht heeft op een schadevergoeding, niet in welke vorm.

Test: Heb ik recht op schadevergoeding?

Waarom Ridder Letselschade inschakelen?

Ridder Letselschade is een letselschadebureau waar uitsluitend ervaren specialisten werken. We helpen u gratis bij het claimen van het smartengeld waar u recht op heeft. We bezoeken u thuis voor een eerste kennismaking, zodat u zich nog beter kunt richten op uw herstel. Om de hoogte van uw schadevergoeding te berekenen, gaan we altijd deskundig te werk en doen we een beroep op de meest actuele smartengeldgids van de ANWB.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen over de smartengeldgids of wilt u graag weten op hoeveel smartengeld u recht heeft? Neem dan gerust contact met ons op. We bieden u gratis juridische hulp bij letselschade. Bel 036 522 0342 of vul ons contactformulier in.

Veelgestelde vragen over de smartengeldgids

1. Wat is de smartengeldgids?

In het kort is de smartengeldgids een verzameling van rechtspraken over de hoogte van de smartengeldvergoeding. Elk jaar brengt de ANWB een nieuwe smartengeldgids uit.

2. Hoeveel bedraagt de smartengeldvergoeding?

Dit is van tevoren niet direct aan te geven. We zullen hiervoor uw dossier bekijken. Zaken die invloed hebben zijn onder andere uw persoonlijke situatie en de gevolgen van het letsel.

3. Wanneer wordt mijn schade vergoed?

Uw schade wordt vergoed als u voldoet aan de eisen voor een smartengeldvergoeding. Bij Ridder Letselschade doen we ons best om u zo goed mogelijk bij te staan, zonder dat het u iets kost.

Terug
Test: recht op letselschade?