Klantbeoordeling 9.0/10 Nu tot 22.00 uur bereikbaar! 036 522 0342 info@ridder-letselschade.nl

036 522 0342

Bereikbaar tot 22:00!

Afspraak maken

Gratis advies gesprek

Doe de letselschadetest

Gebruik de onderstaande test om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Binnen 5 min heeft u een uitslag.

Doe de test

 • Aansprakelijkheid ouders Tristan van der V.

 • Leeftijdswelvaart resulteert in hogere schadepost

Schadevergoeding bij psychisch letsel

Psychisch letsel is een verzamelterm voor bepaalde symptomen die maken dat iemand klachten krijgt die lichamelijk niet zijn te verklaren. Er wordt in dit verband ook wel over emotionele schade gesproken. Ook zogenaamde shockschade en affectieschade worden wel onder deze noemer geschaard, alhoewel dat in feite niet juist is. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat psychisch letsel al het letsel is zonder een lichamelijk defect. Oftewel: de hersenen werken niet goed waardoor er allerhande klachten kunnen optreden die zich ook lichamelijk kunnen uiten.

Psychisch letsel kan ontstaan door langdurige blootstelling aan bepaalde omstandigheden die niet goed kunnen worden verwerkt. Psychisch letsel kan ook optreden na een trauma, of dat nou een eigen trauma is of een trauma dat wordt aanschouwd. De Hoge Raad der Nederlanden heeft eens een uitspraak gedaan dat er sprake moet zijn van een ‘in de psychiatrie erkend ziektebeeld’, voordat psychisch letsel tot een schadevergoeding zou kunnen leiden. Dat standpunt is inmiddels gelukkig wel verlaten, alhoewel het nog wel regelmatig opduikt.

Als het psychisch letsel is veroorzaakt door toedoen van een ander die daarvoor aansprakelijk is, kan Ridder Letselschade u helpen bij het claimen van de letselschade die daardoor is of wordt veroorzaakt. Wij maken daarbij gebruik van deskundigen, zoals een onafhankelijk psychiater, een medisch adviseur, een arbeidskundige en een Rekenbureau.

036 522 0342

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander psychisch letsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

Tjip Ridder – directeur Ridder Letselschade


036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

 

Welke schadeposten kunnen optreden bij psychisch letsel?

In artikel 106 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek staat in lid 1 onder b dat iemand recht heeft op vergoeding van smartengeld wanneer er sprake is van lichamelijk letsel of wanneer iemand op andere wijze in zijn persoon is aangetast. Deze laatste zinsnede wijst op psychisch letsel. Met andere woorden, wanneer een ander verantwoordelijk is voor het veroorzaken van psychisch letsel, bestaat er een wettelijk recht op de vergoeding van smartengeld ter vergoeding van de immateriële schade.

Psychisch letsel kan ook tot gevolg hebben dat iemand uitvalt in het dagelijks leven. Soms is het zelfs zo ernstig, dat mensen vrijwillig of gedwongen moeten worden opgenomen ter behandeling van het psychisch letsel. Dan kan er verlies van arbeidsvermogen ontstaan, doordat iemand immers niet meer kan werken. Ook kan er schade optreden doordat iemand niet meer kan werken in of rond zijn woning. Er moeten dan bijvoorbeeld kosten worden gemaakt voor het inschakelen van vervangende huishoudelijke hulp, of er moet een tuinman worden ingeschakeld om de tuin te onderhouden. Al deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking als het causaal verband met het psychisch letsel kan worden gelegd en het psychisch letsel op zijn beurt weer is veroorzaakt door een ander die daarvoor aansprakelijk is.

Wat is psychisch letsel?

Psychisch letsel is een verzamelterm, waarbij er sprake is van letsel zonder dat er een lichamelijke oorzaak kan worden geduid. Soms wordt hier ook onder verstaan affectieschade, maar dit is in principe niet juist. Affectieschade is de schade die optreedt wanneer iemand verdriet heeft om het leed van een ander. Affectieschade kan in Nederland nog steeds niet voor vergoeding in aanmerking komen. Er is wel een wetsontwerp in de maak, maar dat is tot op heden nog niet aangenomen, alhoewel het parlement daar al vele jaren mee doende is.

Tot psychisch letsel wordt ook de zogenaamde shockschade gerekend. Shockschade is een psychische aantasting door de aanblik van een ernstige traumatische gebeurtenis. Is er sprake van een directe relatie tussen degene die de shockschade claimt en degene die het ernstig ongeval is overkomen (dat noemen wij de kring der gerechtigden, vaak directe familieleden) dan kan shockschade als psychisch letsel toch voor vergoeding in aanmerking komen. Er kan dan worden gesteld dat een onrechtmatige daad die ten opzichte van het slachtoffer met lichamelijk letsel aansprakelijk is, ook aansprakelijkheid betekent voor het veroorzaken van shockschade bij een ander. Er wordt dan dus in feite een onrechtmatige daad geformuleerd ten opzichte van een ander die het trauma moest aanschouwen. Dan kan degene met shockschade volledige schadevergoeding eisen, dus inclusief verlies van arbeidsvermogen, smartengeld, et cetera.

Bij psychisch letsel kunnen de volgende schadeposten optreden:

 • smartengeld ter vergoeding van geleden immateriële schade;
 • verlies van arbeidsvermogen (niet meer (volledig) kunnen werken;
 • medische kosten (bijv. de behandelingen van een psycholoog of psychiater);
 • schoolachterstand of studievertraging.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij psychisch letsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

Naam*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Uw vraag / opmerking*
U kunt hieronder een datum en tijdstip aangeven waarop wij u terug kunnen bellen
Datum
Tijdstip*
Terug