Psychisch letsel is een verzamelterm voor bepaalde symptomen die maken dat iemand klachten krijgt die lichamelijk niet zijn te verklaren. Er wordt in dit verband ook wel over emotionele schade gesproken. Ook zogenaamde shockschade en affectieschade worden wel onder deze noemer geschaard, alhoewel dat in feite niet juist is. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat psychisch letsel al het letsel is zonder een lichamelijk defect. Oftewel: de hersenen werken niet goed waardoor er allerhande klachten kunnen optreden die zich ook lichamelijk kunnen uiten.

Hoe ontstaat psychisch letsel?

Psychisch letsel kan ontstaan door langdurige blootstelling aan bepaalde omstandigheden die niet goed kunnen worden verwerkt. Psychisch letsel kan ook optreden na een trauma, of dat nou een eigen trauma is of een trauma dat wordt aanschouwd. De Hoge Raad der Nederlanden heeft eens een uitspraak gedaan dat er sprake moet zijn van een ‘in de psychiatrie erkend ziektebeeld’, voordat psychisch letsel tot een schadevergoeding zou kunnen leiden. Dat standpunt is inmiddels gelukkig wel verlaten, alhoewel het nog wel regelmatig opduikt.

Ridder Letselschade staat u bij

Als het psychisch letsel is veroorzaakt door toedoen van een ander die daarvoor aansprakelijk is, kan Ridder Letselschade u helpen bij het claimen van de letselschade die daardoor is of wordt veroorzaakt. Wij maken daarbij gebruik van deskundigen, zoals een onafhankelijk psychiater, een medisch adviseur, een arbeidskundige en een Rekenbureau. Onze rechtshulp kost u niets.

Neem direct contact op Test: Heb ik recht op een schadeclaim?

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Snel naar:

Hulp inschakelen bij emotionele schade

“U heeft door toedoen van een ander psychisch letsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schadeposten kunnen optreden bij psychisch letsel?

In artikel 106 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek staat in lid 1 onder b dat iemand recht heeft op vergoeding van smartengeld wanneer er sprake is van lichamelijk letsel of wanneer iemand op andere wijze in zijn persoon is aangetast. Deze laatste zinsnede wijst op psychisch letsel. Met andere woorden, wanneer een ander verantwoordelijk is voor het veroorzaken van psychisch letsel, bestaat er een wettelijk recht op de vergoeding van smartengeld ter vergoeding van de immateriële schade.

Uitval in het dagelijks leven

Psychisch letsel kan ook tot gevolg hebben dat iemand uitvalt in het dagelijks leven. Soms is het zelfs zo ernstig, dat mensen vrijwillig of gedwongen moeten worden opgenomen ter behandeling van het psychisch letsel. Dan kan er verlies van arbeidsvermogen ontstaan, doordat iemand immers niet meer kan werken.

Inschakelen van hulp

Ook kan er schade optreden doordat iemand niet meer kan werken in of rond zijn woning. Er moeten dan bijvoorbeeld kosten worden gemaakt voor het inschakelen van vervangende huishoudelijke hulp, of er moet een tuinman worden ingeschakeld om de tuin te onderhouden. Al deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking als het causaal verband met het psychisch letsel kan worden gelegd en deze emotionele schade op zijn beurt weer is veroorzaakt door een ander die daarvoor aansprakelijk is.

Wat is psychisch letsel?

Psychisch letsel is een verzamelterm, waarbij er sprake is van letsel zonder dat er een lichamelijke oorzaak kan worden geduid. Een term die ook vaak wordt gebruikt, is emotionele schade. Soms wordt onder psychisch letsel, of emotionele schade, ook affectieschade verstaan, maar dit is in principe niet juist. Affectieschade is de schade die optreedt wanneer iemand verdriet heeft om het leed van een ander. Het is mogelijk om een schadevergoeding te claimen bij affectieschade.

Shockschade

Tot psychisch letsel wordt ook de zogenaamde shockschade gerekend. Shockschade is een psychische aantasting door de aanblik van een ernstige traumatische gebeurtenis. Is er sprake van een directe relatie tussen degene die de shockschade claimt en degene die het ernstig ongeval is overkomen (dat noemen wij de kring der gerechtigden, vaak directe familieleden) dan kan shockschade als psychisch letsel toch voor vergoeding in aanmerking komen.

Er kan dan worden gesteld dat een onrechtmatige daad die ten opzichte van het slachtoffer met lichamelijk letsel aansprakelijk is, ook aansprakelijkheid betekent voor het veroorzaken van shockschade bij een ander. Er wordt dan dus in feite een onrechtmatige daad geformuleerd ten opzichte van een ander die het trauma moest aanschouwen. Dan kan degene met shockschade volledige schadevergoeding eisen, dus inclusief verlies van arbeidsvermogen, smartengeld, et cetera.

Bij psychisch letsel kunnen de volgende schadeposten optreden:

 • smartengeld ter vergoeding van geleden immateriële schade;
 • verlies van arbeidsvermogen (niet meer (volledig) kunnen werken;
 • medische kosten (bijv. de behandelingen van een psycholoog of psychiater);
 • schoolachterstand of studievertraging.

Veelgestelde vragen over psychisch letsel

Wat verstaan we onder psychisch letsel?

Onder psychisch letsel verstaan we allerlei soorten letsel die ontstaan zonder dat er een lichamelijke oorzaak hoeft te zijn. Het kan bijvoorbeeld ontstaan door een trauma. Andere termen voor psychische schade zijn emotionele schade of shockschade. Psychische schade kan ook invloed hebben op het lichaam.

Hoeveel schadevergoeding krijg ik bij psychisch letsel?

Mensen die een schadevergoeding claimen op grond van psychisch letsel, krijgen te maken met de volgende schadeposten die invloed hebben op de schadevergoeding:

 • smartengeld
 • verlies van arbeidsvermogen
 • medische kosten
 • schoolachterstand of studievertraging

Hoe wordt mijn schadevergoeding berekend?

Om uw schadevergoeding te berekenen, spelen er een hoop factoren mee. Zo kijken we naar de ernst van het letsel, de invloed op uw dagelijks leven en naar de kosten die u verder moet maken voor uw herstel. Ridder Letselschade staat volledig gratis voor u klaar en staat u bij tijdens het traject.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u bij uw geleden emotionele schade de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij psychisch letsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks