Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen

U heeft schade opgelopen door toedoen van een ander, omdat u bijvoorbeeld bent aangereden op de fiets. Met deze voorbeeldbrief voor aansprakelijk stellen, stelt u de wederpartij aansprakelijk voor de verrichte schade. We adviseren u bij (ernstige) letselschade om altijd contact op te nemen met Ridder Letselschade voor juridisch advies of een doorverwijzing naar een advocaat.

  • Gratis juridische hulp
  • Betrokken en ervaren letselschadespecialisten;
  • Nationaal Keurmerk Letselschade;
  • Telefonisch en via de chat bereikbaar tot 22.00 uur

Heeft u enige twijfel over het versturen van een correcte aansprakelijkstelling of wilt u het geheel overlaten aan Ridder Letselschade? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Stappenplan iemand aansprakelijk stellen en letselschade claimen volgens onze voorbeeldbrief

Wanneer u letselschade heeft opgelopen door toedoen van een ander, moet u deze persoon eerst aansprakelijk stellen voordat u een vergoeding krijgt. Hieronder ziet u welke stappen u kunt ondernemen om uw letschade te claimen.

1. Vaststellen dat de ander aansprakelijk is

Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat de wederpartij schuld heeft aan het ongeval. Alleen bij voldoende bewijs voor aansprakelijkheid van de tegenpartij heeft u recht op een schadevergoeding. Indien u zelf schuld heeft aan het ongeval, heeft u mogelijk ook recht op een schadevergoeding. Neem in dit geval contact met ons op.

2. Stel een lijst op van uw schade

Vermeld in deze lijst alle kosten tot nu toe en houd ook eventuele bijkomende kosten bij. Op deze lijst zet u alle materiële schade, ofwel beschadiging aan uw eigendommen die direct in geld is uit te drukken. Hierbij kunt u denken aan schade aan uw auto, fiets en kleding. Daarnaast betreft materiële schade medische kosten, reiskosten, gederfde inkomsten (loon dat u zou krijgen als u had gewerkt) en huishoudelijke hulp.

Heeft u ook immateriële schade opgelopen? Neem dan contact op met de letselschadespecialisten van Ridder Letselschade.

3. Verstuur een aansprakelijkstelling

Gebruik onderstaande voorbeeldbrief voor het aansprakelijk stellen om iemand aansprakelijk te stellen voor uw schade. Vermeld in deze brief de hierboven genoemde materiële schade of voeg deze lijst toe als bijlage.

4. Geen vergoeding ontvangen?

Neem zo snel mogelijk contact op met Ridder Letselschade als u geen reactie krijgt van de andere partij of als deze de schade niet wil vergoeden. We helpen u verder door u de zaak uit handen te nemen, zodat u zich volledig kunt focussen op uw herstel.

036 522 0342

Nationaal keurmerk letselschade

Voorbeeldbrief om iemand aansprakelijk te stellen voor uw letselschade

Ridder Letselschade voorziet u van onderstaande voorbeeldbrief waarmee u een ander aansprakelijk kunt stellen voor uw letselschade. Ook kunt u de aansprakelijkstelling downloaden als Word-bestand.

[Naam wederpartij][Adres wederpartij][Postcode + woonplaats wederpartij]

Betreft: Aansprakelijkstelling

[ongeval op dd-mm-jjjj]

Datum:

[dd-mm-jjjj]

Geachte heer/mevrouw,

Op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek stel ik u middels deze brief aansprakelijk voor de schade die u mij heeft toegebracht op

[datum ongeval] te [plaats ongeval]. [Uitleg situatie: een omschrijving van het ongeval.]

*indien beschikbaar* Uw schuld wordt tevens bevestigd door getuigen, of een medisch of politierapport. Deze rapporten heb ik toegevoegd in de bijlage.

*Wanneer er nog geen schadebedrag bekend is*

Het totale schadebedrag is mij op die moment nog niet bekend, maar daar zal ik u later van op de hoogte brengen.

*Wanneer (een deel van) het schadebedrag bekend is*

Hierbij geef ik u een overzicht van de schadebedragen.

[schadebedragen, bijvoorbeeld:

  • In verband met het vervoer per ambulance heb ik een eigen bijdrage van € 345,48 moeten betalen.
  • Gederfde inkomsten, omdat ik niet heb kunnen werken, zijn 64 uur à € 10,25 = € 656,-.]

Het totale materiële schadebedrag is vooralsnog € XX,XX, maar hier kunnen nog kosten bijkomen. Ik stel u ook aansprakelijk voor deze bijkomende kosten. Mocht ik met meer onkosten worden geconfronteerd, dan laat ik u dit zo spoedig mogelijk weten. Ik verzoek u dit bedrag over te maken op rekening

[rekeningnummer] ten name van [uw naam]

.

Ik zal contact opnemen met mijn verzekeraar om deze op de hoogte te brengen van het ongeval en ik verzoek u hetzelfde te doen. Indien u niet bent verzekerd, verzoek ik u om de schade rechtstreeks aan mij te vergoeden.

Voor eventuele vragen en/of verdere correspondentie kunt u contact opnemen met mij. Ik ga uit van een spoedige en correcte afwikkeling.

Hoogachtend,

[Uw handtekening][Uw naam][Uw adres][Uw woonplaats]

Contact opnemen met Ridder Letselschade

Ridder Letselschade helpt u graag verder bij het aansprakelijk stellen en het claimen van letselschade. Wij zorgen ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. U betaalt niks voor de diensten van Ridder Letselschade. Wilt u de voorbeeldbrief voor het aansprakelijk stellen liever niet gebruiken of heeft u (ernstige) letselschade? U kunt ons bereiken door te bellen naar 036 522 0342. Ook kunt u het onderstaande contactformulier invullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks