Aansprakelijkheid bij letselschade

Een van de eerste en belangrijkste stappen in een letselschadezaak is het aansprakelijk stellen van de verantwoordelijke partij. Een erkenning van de aansprakelijkheid zorgt er namelijk voor dat u de geleden schade kunt verhalen op de tegenpartij. De aansprakelijke partij moet een aansprakelijkstelling krijgen waarin u vermeldt welke schade u opgelopen heeft en dat u de geadresseerde aansprakelijk stelt. Ridder Letselschade helpt u bij het aansprakelijk stellen en het berekenen van de schadevergoeding. Deze rechtshulp is voor u gratis.

  • Gratis rechtshulp: de tegenpartij betaalt
  • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
  • Landelijk werkzaam: wij komen bij u thuis om uw zaak te bespreken

Wilt u weten of u recht heeft op smartengeld? Doe dan de online letselschadetest.

“U heeft door toedoen van een ander letsel opgelopen. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Het aansprakelijk stellen van de ander is een lastige klus. U ziet er misschien wel tegenop om de confrontatie aan te gaan. Maakt u zich geen zorgen. Mijn collega’s en ik nemen u al het werk rondom de letselschadezaak uit handen. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Wie is er aansprakelijk bij letselschade?

Wie er precies aansprakelijk is voor uw letselschade, hangt sterk af van de situatie waarin u de letselschade heeft opgelopen. In veel gevallen is het zo dat de letselschade voortvloeit uit een (verkeers)ongeval. De veroorzaker van het ongeval is dan vaak aansprakelijk.

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Bij een verkeersongeval ligt de aansprakelijkheid voor letselschade meestal voor de hand. Diegene die het ongeluk veroorzaakt heeft, is aansprakelijk. Dit ligt iets anders bij een ongeluk tussen een gemotoriseerd voertuig en een voetganger of fietser. In dit geval wordt de aansprakelijkheid bepaald volgens artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Dit artikel geeft aan dat de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig aansprakelijk is, tenzij er sprake is van overmacht.

Aansprakelijkheid bij letselschade in het openbaar vervoer

Het bovenstaande geldt ook wanneer het een ongeval met een bus, tram of trein betreft. Het verschil is dan wel dat niet de chauffeur, maar de vervoersmaatschappij aansprakelijk is.

Aansprakelijkheid na bedrijfsongeval

Een werkgever heeft de zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat de werkgever zorg moet dragen voor een veilige werkvloer voor de werknemers. Wanneer u het slachtoffer bent van een ongeval op de werkvloer, is de werkgever bijna altijd aansprakelijk. De werkgever moet dus ook uw letselschadevergoeding betalen.

Er zijn wel uitzonderingen op deze regel:

  • Opzet

Wanneer de medewerker met opzet een ongeval veroorzaakt, dan vervalt de zorgplicht bij de werkgever. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er letsel ontstaat doordat een medewerker opzettelijk zijn hand in een lopende band steekt. Deze schade kon niet voorkomen worden door de werkgever en valt dus buiten de zorgplicht.

  • Bewust roekeloos gedrag

Er is sprake van bewust roekeloos gedrag wanneer een medewerker opzettelijk veiligheidsvoorschriften negeert en zich daarvan ook bewust is. In een letselschadezaak is hierin nog wel eens discussie, omdat het vaak niet duidelijk is of de voorschriften opzettelijk genegeerd werden of dat ze genegeerd werden omdat de medewerker onvoldoende op de hoogte was. Er is bijvoorbeeld sprake van bewust roekeloos gedrag wanneer een pakketbezorger, ondanks waarschuwingen, toch dronken achter het stuur kruipt en tijdens de rit tegen een paal aanrijdt. Wanneer de pakketbezorger hier letselschade aan overhoudt, zal de werkgever zich beroepen op bewust roekeloos gedrag.

Aansprakelijk bij letselschade door dieren

Wanneer er letselschade ontstaat door een dier, dan is de eigenaar bijna altijd aansprakelijk. Er is in dit geval sprake van risicoaansprakelijkheid. Dit houdt in dat de eigenaar aansprakelijk is, ongeacht of hij of zij iets aan het incident kon doen. Ook binnen deze aansprakelijkheid geldt dat het niet vaststaat dat alle schade vergoed wordt. Er kan bij de aanvaring met het dier ook sprake zijn van eigen schuld. Dan kan ervoor gekozen worden om slechts een deel van de letselschade te vergoeden.

Aansprakelijkheid bij gebrekkige opstallen

Een opstal is volgens de wet een gebouw of een weg. Wanneer u letselschade oploopt door gebreken aan een opstal is de eigenaar aansprakelijk. Indien het niet om een particulier bouwwerk gaat, dan is de overheid aansprakelijk. Wanneer u dus met de fiets valt omdat er een kuil in het wegdek zit, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Hulp bij aansprakelijkheid na letselschade

Een letselschadezaak staat of valt dus met de aansprakelijkheid. Ridder Letselschade helpt u gratis bij het aantonen van de aansprakelijkheid. Vervolgens staan onze letselschade juristen u bij tijdens de volledige zaak. Wij regelen niet alleen de aansprakelijkheid, maar helpen u ook bij de schadeclaim en de uiteindelijke betaling daarvan.

Neem vrijblijvend contact op met ons letselschadebureau via 036 522 0342 of via info@ridder-letselschade.nl.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks