Op deze pagina behandelen we de veelgestelde vragen over smartengeld. Heeft u een vraag? Kijk dan vooral eerst hieronder. Zit uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Onze letselschade experts staan u graag te woord.

036 522 0342

Snel naar:

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een letselschadevergoeding voor letsel dat we eigenlijk niet in geld kunnen uitdrukken. Het gaat om pijn, verdriet of leed. Deze gevolgen kunnen van tijdelijke, maar ook blijvende aard zijn. Het letsel moet veroorzaakt zijn door een ander en u moet er in het dagelijks leven last van hebben.

Waar bestaat smartengeld uit?

Smartengeld bestaat uit een vergoeding voor de opgelopen immateriële schade.

Hoe wordt smartengeld bepaald?

De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van diverse factoren. Om het te bepalen, spelen de volgende zaken een rol:

  • Het soort letsel
  • De ernst van het letsel
  • De leeftijd van het slachtoffer
  • De duur van het genezingsproces
  • De hoeveelheid medische behandelingen
  • De invloed die het letsel heeft op het dagelijkse leven van het slachtoffer. Deze is wel het belangrijkste van allemaal!

Daarnaast gebruiken we bij de berekening van het smartengeld vaak de smartengeldgids.

Hoeveel bedraagt de smartengeldvergoeding?

Ook hier kunnen we niet een standaard antwoord op geven. Immers, hoeveel smart u lijdt, hangt helemaal af van uw persoonlijke omstandigheden en met name van het letsel.

Indien u blijvend letsel heeft dat u hindert in uw dagelijks leven, heeft u recht op een hogere smartengeldvergoeding. Datzelfde geldt ook indien u veel pijn ervaart (of heeft gehad), operaties heeft moeten ondergaan, een ontsierend litteken heeft overgehouden, of geestelijk letsel heeft opgelopen of overgehouden.

Neem bij twijfel contact met Ridder Letselschade op, het kost u niets! Klik hier voor het contactformulier.

Is er verschil tussen smartengeld en letselschade?

Onder letselschade verstaan we alle schade die is ontstaan doordat u verwondingen heeft opgelopen, dus ook de immateriële schade. Deze schade moet dan zijn veroorzaakt door een ander wil je het kunnen claimen.

Een gevolg van letselschade kan zijn dat u pijn en verdriet overhoudt. Wanneer u hiervoor schade claimt, valt dit onder het smartengeld.

Heb ik recht op smartengeld?

Bent u betrokken geweest bij een ongeval waarbij u letselschade heeft opgelopen en voldoet u aan de voorwaarden? Dan heeft u in de meeste gevallen recht op smartengeld.

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, zijn:

  • Er moet een ander aansprakelijk zijn voor het veroorzaken van het geestelijke of lichamelijke letsel;
  • Het te claimen bedrag moet redelijk zijn en er moet vaststaan dat het is veroorzaakt door het voorval.

Wilt u er zeker van zijn of u recht heeft op een letselschadevergoeding? Doe dan onze test of neem contact met ons op. Ridder Letselschade is een letselschadebureau dat is gecertificeerd volgens het Nationaal Keurmerk Letselschade van de Letselschade Raad. Daarnaast is onze rechtshulp gratis.

Test: Heb ik recht op een schadevergoeding? 036 522 0342

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks