No cure no pay letselschade advocaat

Diverse advocaten en letselschadebureaus bieden een no cure no pay constructie aan voor het behandelen van letselschade. Bij no cure no pay is een cliënt alleen kosten verschuldigd indien een bepaald resultaat wordt behaald. Wordt dat resultaat behaald, dan moet de cliënt aan de rechtshulpverlener een van tevoren vastgesteld percentage van de schadevergoeding betalen. Lukt het niet, dan hoeft hij ook niets te betalen. No cure no pay bij letselschade lijkt mooi, maar is het heel vaak niet omdat het niet juist wordt gebruikt.

Ridder Letselschade helpt u gratis bij het claimen van een schadevergoeding. U zit dus niet vast een een no cure no pay constructie, maar u heeft ongeacht het resultaat recht op kosteloze rechtsbijstand. Wij verhalen de kosten namelijk op de tegenpartij. Wanneer het niet mogelijk blijkt om een schadevergoeding te claimen bij de tegenpartij, betaalt u niets voor onze dienstverlening. Een advocaat mag dat niet, die mag u alleen een no  cure no pay contract aanbieden. Dat lijkt mooi, maar is het dus beslist niet altijd.

Neem vrijblijvend contact met ons op om uw zaak te bespreken. Wilt u eerst weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Doe dan de online letselschadetest. Binnen enkele minuten weet u of u een schadevergoeding kunt claimen.

Doe de test

Gratis rechtshulp op basis van de wet

Wanneer u schade lijdt door de schuld van een ander, dan moet die ander ook de kosten betalen die u moet maken om uw gelijk te halen. Dat staat zo in de wet. Die (buitengerechtelijke) kosten van rechtsbijstand zijn dus onderdeel van uw schade. In de praktijk komt het erop neer dat wij onze nota direct naar (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij sturen. Die hoeft u dus niet zelf te betalen. Uiteraard vertellen wij u wel door middel van een specificatie hoeveel we van de verzekeraar ontvangen. U heeft er recht op te weten hoe hoog de kosten van rechtsbijstand zijn geweest.

Alleen bij hoge uitzondering een no cure no pay regeling

In circa 95% van de gevallen van wordt een letselschadedossier minnelijk geregeld, dus zonder gerechtelijke procedure; er wordt dan onderling een schikking getroffen. Soms is het echter nodig om een letselschadeadvocaat in te schakelen, omdat er toch een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd. Wij betalen die advocaat dan voor u! Hoe mooi is dat? Veelal blijven er dan kosten over die de tegenpartij niet behoeft te vergoeden. In dat geval (en alleen dan!) adviseren wij onze cliënten alsnog een no cure no pay overeenkomst met ons aan te gaan ter dekking van die kosten. U betaalt dan nog steeds niets, maar uit de eventuele schadevergoeding worden de kosten voor de advocaat betaald. Mocht dat niet voldoende zijn, dan betalen wij de rest. Dus het kost u dan ook niets!

Een voorbeeld van de no cure no pay regeling

Met het onderstaande voorbeeld probeert Ridder Letselschade u inzicht te geven in de no cure no pay regeling.

Een mooi voorbeeld van wat no cure no pay kan betekenen, is de volgende medische aansprakelijkheidskwestie. Bij een jonge vrouw was een diagnose gemist door haar huisarts. Daardoor was haar leven in puin gevallen. Een poging om met de verzekeraar van de arts tot een minnelijke regeling van de schade te komen, mislukte. Toen de vrouw moest procederen, schakelde Ridder Letselschade voor haar een topadvocaat in. Helaas werd de procedure verloren en moest Ridder Letselschade de kosten van de advocaat betalen, ruim € 12.000,00. Bovendien werden ook de kosten van de medisch adviseur van Ridder letselschade niet vergoed, nog eens € 7.000,00. Tot slot kon ook het honorarium van Ridder Letselschade niet worden verhaald, € 15.000,00. Alle kosten waren voor Ridder Letselschade, onze cliënte heeft niets hoeven te betalen.

Totale kosten rechtsbijstand: € 34.000,-

Kosten voor de cliënt: € 0,-

No cure no pay betekent vaak: dubbel declareren!

Advocaten mochten tot 1-1-2014 zelf geen no cure no pay contracten afsluiten. Dit gebeurde wel indirect, bijvoorbeeld via organisaties als Euroclaim en Arboclaim. De advocaat diende dan zijn nota in bij de verzekeraar en de organisatie hield op basis van no cure no pay een deel van de schadevergoeding in.

Het grootste probleem is echter, als de letselschadespecialist niet alleen zelf met het slachtoffer een no cure no pay afspraak maakt, maar ook nog eens een nota indient bij de verzekeraar. Als er dan bovendien niets wordt verrekend, ontvangt de letselschadespecialist een dubbele betaling voor zijn werkzaamheden. No cure no pay is in sommige constructies niet toegestaan op grond van de Wet Ongewenste Handelspraktijken.

Daarom wil Ridder Letselschade benadrukken dat eigenlijk aan alle cliënten gratis rechtshulp wordt geboden.

PIV-convenant

Het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) heeft convenanten ontwikkeld die rechtshulpverleners en verzekeraars met elkaar kunnen sluiten. Deze convenanten zijn bedoeld om discussies over vergoeding van de kosten van rechtsbijstand te voorkomen. Ridder Letselschade zag hier toch een groot aantal nadelen in en heeft besloten om niet verder te gaan met deze convenanten. Lees hier meer informatie.

Medische aansprakelijkheid

Uit bedrijfseconomische overwegingen nemen wij geen nieuwe medische aansprakelijkheidskwesties meer in behandeling (zie ook de pagina Medische fouten). Wij verwijzen u daarvoor naar www.lsa.nl en www.asp-advocaten.nl.

Contact met Ridder Letselschade

U wilt uw letselschade claimen, maar u bent bang dat dit veel geld gaat kosten? Ridder Letselschade levert daarom al sinds 2006 gratis rechtshulp bij het claimen van uw letselschade. Dit houdt in dat u de kosten voor rechtsbijstand niet hoeft te betalen. Wellicht komt bij u de vraag naar boven: wie betaalt dan de rekening voor de rechtshulp? Deze rekening sturen we naar de persoon die aansprakelijk is voor het opgelopen letsel of diens verzekeraar. Die moeten de redelijke kosten van rechtsbijstand betalen. Over wat redelijk is, worden soms verhitte discussies gevoerd.

Heeft u onlangs zelf letsel opgelopen en wilt u gezamenlijk met een van onze letselschadespecialisten uw mogelijkheden bekijken voor een schadevergoeding? Neem dan gerust contact op met een van onze juristen.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks