Bent u als voetganger betrokken geraakt bij een verkeersongeval en heeft u daarbij letsel opgelopen? Dan heeft u in vrijwel alle gevallen recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij. Dit geldt in veel gevallen ook wanneer u zelf het ongeval heeft veroorzaakt. Denk dan dus niet dat uw schade niet vergoed kan worden!

Ridder Letselschade kan u helpen uw letselschade te claimen zodat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. U kunt ons direct bereiken door te bellen naar 036 522 0342 of door ons contactformulier in te vullen. Wij helpen u graag.

Gratis claimen

Nationaal keurmerk letselschade

De kwetsbare positie van voetgangers in het verkeer

Voetgangers hebben in het verkeer een kwetsbare positie ten opzichte van gemotoriseerd verkeer zoals brommers, auto’s en motoren. Bij een verkeersongeval met een auto of motor zal de voetganger namelijk sneller letsel oplopen dan de automobilist of motorrijder. De wet houdt rekening met ‘zwakkere verkeersdeelnemers’ zoals voetgangers door hen extra rechtsbescherming te bieden. In de praktijk betekent dit dat een voetganger in de meeste gevallen recht heeft op de vergoeding van ten minste 50% van zijn of haar geleden schade, zelfs als hij of zij het ongeval zelf heeft veroorzaakt!

Extra rechtsbescherming: artikel 185 WVW

In artikel 185 van de Wegenverkeerswet is de hierboven besproken extra bescherming van voetgangers vastgelegd. Voordat dit wetsartikel kan worden toegepast, moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet het ongeval plaats hebben gevonden op de openbare weg en moet er sprake zijn van een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig en een niet-gemotoriseerde deelnemer aan het verkeer betrokken zijn.

Aantonen verband letselschade – verkeersongeval

Indien u letselschade heeft  opgelopen door een ongeluk en u aanspraak wilt maken op een schadevergoeding, dient het verband vastgesteld te worden tussen uw letselschade en het verkeersongeval. Soms is dit verband direct helder, bijvoorbeeld wanneer u door een aanrijding kneuzingen, botbreuken of andere wonden oploopt. Soms ontstaan klachten niet direct ter plaatse, maar komen deze pas enige tijd later. Normaliter worden dit type klachten vrij snel na het verkeersongeval (schriftelijk) vastgelegd, bijvoorbeeld door een huisarts of door artsen in het ziekenhuis.

Wanneer uw klachten niet direct na het verkeersongeval intreden maar pas later merkbaar zijn, kan het aantonen van het verband tussen uw klachten en het verkeersongeval lastig zijn. Ridder Letselschade kan u in dergelijke situaties helpen bij het verzamelen van ‘bewijs’ waarmee aangetoond kan worden dat uw letsel voortvloeit uit het verkeersongeval dat u heeft gehad en dat de andere partij hiervoor dus aansprakelijk is.

Bepaling schadevergoeding van geleden letsel

Wanneer u als voetganger betrokken bent geweest bij een verkeersongeval, heeft u, zoals hiervoor al genoemd, in vrijwel alle gevallen recht op de vergoeding van ten minste 50% van uw geleden schade. Wanneer uw kind als voetganger bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig betrokken is geweest, dan heeft hij of zij recht op de vergoeding van 100% van zijn of haar geleden letsel. Dit gaat zelfs op wanneer uw kind verantwoordelijk was voor het ongeluk.

De richtlijnen bij de bepaling van de schadevergoeding zijn als volgt:

  • Voetgangers die jonger zijn dan 14 jaar hebben, ongeacht of ze het ongeval hebben veroorzaakt of niet, recht op de vergoeding van 100% van hun geleden schade (art. 185 WVW);
  • Voetgangers met een leeftijd van 14 jaar of ouder hebben recht op de vergoeding van ten minste 50% van de opgelopen letselschade.

Billijkheidscorrectie

In sommige gevallen kan de rechter bepalen dat een voetganger aanspraak kan maken op de billijkheidscorrectie. Deze correctie past de rechter toe wanneer er sprake is van zeer ernstig letsel en de aansprakelijke partij daarvoor verzekerd is. In zo’n situatie kan de rechter besluiten dat de aansprakelijke partij in plaats van de 50%, 80% of zelfs 100% van de geleden schade moet vergoeden.

Welk letsel kan worden vergoed?

Wanneer u een verkeersongeval heeft gehad, bent u in de eerste plaats bezig met uw herstel. De kans is groot dat u hierbij noodgedwongen extra kosten maakt, bijvoorbeeld doordat u een medisch specialist dient te bezoeken. Wanneer u niet betrokken was geweest bij het verkeersongeval, dan had u die kosten niet hoeven te maken. Dit type kosten kunt u vergoed krijgen. Wanneer u als gevolg van een verkeersongeval uw werk niet meer kunt uitvoeren, dan loopt u inkomen mis. Dit is eveneens schade die u vergoed kunt krijgen. Daarnaast kunt u in de meeste gevallen aanspraak maken op smartengeld voor gederfde levensvreugde (immateriële schade).

Wanneer heeft u geen recht op vergoeding?

Als voetganger heeft u enkel in bijzondere gevallen geen recht op de vergoeding van uw geleden schade. Slechts in het uitzonderlijke geval waarin een bestuurder kan aantonen dat u zeer roekeloos heeft gehandeld en hijzelf niet, kan een rechter bepalen dat gesproken moet worden van ‘overmacht’. Alleen dan kan de andere partij niet aansprakelijk gesteld worden en heeft u geen recht op een schadevergoeding. In de praktijk komt deze situatie zelden voor en moet de gemotoriseerde bestuurder vrijwel altijd de schade (ten minste) 50% van uw geleden schade vergoeden.

Voorbeeldzaak behandeld door Ridder Letselschade

In 2014 werd een jonge vrouw in Amsterdam aangereden op een zebrapad. Door de aanrijding liep zij een hoofdwond op en diverse kneuzingen. Ook kreeg zij rugklachten en raakte daardoor deels arbeidsongeschikt.

Na het voetgangersongeval bracht zij haar letselschadedossier onder bij Ridder Letselschade. Onlangs hebben wij haar dossier tot tevredenheid van de jonge vrouw afgerond. Zij ontving € 7.500,00. Zij was hier zeer over te spreken:

“Goed bereikbaar, directe lijnen, geen verbeterpunten.”

Letselschade claimen

Ridder Letselschade kan u helpen uw letselschade te claimen zodat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. U kunt ons direct bereiken door te bellen naar 036 522 0342 of door ons contactformulier in te vullen.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks