Letselschade claimen

Bent u onlangs betrokken geweest bij een verkeers-of arbeidsongeval en wilt u weten of u recht heeft op een letselschadevergoeding? De ervaren letselschadespecialisten van Ridder Letselschade staan u graag bij met het claimen van uw letselschade.

Oorzaken van letselschade

Letselschade kan op verschillende manieren ontstaan. Veel voorkomende situaties waaruit letselschade ontstaat, zijn:

Ondersteuning door Ridder Letselschade

Wij kunnen ons voorstellen dat u na een ongeval niet weet wat te doen. Soms kan iemand helemaal niets doen door de gevolgen van een ongeval, bijvoorbeeld door een directe ziekenhuisopname. Ook in zo’n situatie kan Ridder Letselschade al uw zorgen uit handen nemen door gelijk alles van u over te nemen, zoals het vastleggen van de situatie, het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het opvragen van medische gegevens.

Bel direct om te kijken of u recht heeft op een schadevergoeding. Ook kunt een afspraak maken.

Het team van Ridder Letselschade

Tjip Ridder Lees meer
Jessica Ridder Jessica Ridder Lees meer
Carmela Matthijsen-Bignotti Lees meer
Eugenie Veder Eugenie Veder Lees meer
Priscilla Goosensen Priscilla Goosensen Lees meer
Charmaine Cerneus Charmaine Cerneus Lees meer
Ilana Malingré de Groot Ilana Malingré-de Groot Lees meer
Guus van der Steen Lees meer
Anne-Marie van Stein-Pijpers Lees meer
Jolanda Hogebrug Lees meer

De letselschadespecialisten van Ridder Letselschade

Ridder Letselschade is gespecialiseerd in het claimen van letselschade. Bij Ridder Letselschade bent u verzekerd van:

 • Gratis rechtshulp bij het claimen van letselschade
 • Ervaren specialisten die zich om u bekommeren
 • Specialistische kennis bij het berekenen van smartengeld met de smartengeldgids
 • Nationaal Keurmerk Letselschade
 • Gratis second opinion van uw dossier

Goed schade claimen is een specialisme, dat kan niet iedere advocaat of jurist. Daarom is het Nationaal Keurmerk Letselschade in het leven geroepen. Aangesloten organisaties moeten aan strenge eisen voldoen. Ridder Letselschade is gecertificeerd en is daarom een vertrouwde partner. Via ons kunt u met een gerust hart uw letselschade claimen bij de aansprakelijke partij.

Gratis rechtshulp

Ridder Letselschade verleent gratis rechtshulp bij het claimen van letselschade. Wanneer u door de schuld van een ander schade lijdt dan moet de aansprakelijke partij uw schade vergoeden. Dit is bij de wet bepaald. De aansprakelijke partij moet ook de kosten betalen die u maakt om uw gelijk te halen. Rechtsbijstand is een onderdeel van de schadevergoeding. In de praktijk komt het erop neer dat de verzekeraar van de aansprakelijke partij onze rekening betaalt. Omdat wij transparant willen zijn, geven wij u wel altijd inzicht in de kosten die wij gemaakt hebben voor u.

Welke schadeposten zijn te claimen?

Globaal zijn er 2 soorten letselschade die u kunt claimen: materiële en immateriële schade. Materiële schade is de schade die u niet had hoeven maken indien u niet bij het ongeval betrokken was geweest. Immateriële schade is schade die minder tastbaar is zoals verdriet, pijn of psychisch letsel.

Materiële schade

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van materiële schade:

 • Verlies van verdienvermogen (schade door niet kunnen werken)
 • Medische kosten
 • Reiskosten
 • Studievertraging
 • Huishoudelijke hulp
 • Telefoonkosten

Immateriële schade

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van immateriële schade of smartengeld:

 • Leed of pijn
 • Psychische schade
 • Blijvende beperkingen en klachten
 • Aantasting van de goede naam

Wat moet u zelf doen bij letselschade?

Bij het claimen van letselschade zult u wel moeten aantonen dat u recht heeft op een schadevergoeding. In Nederland geldt nog steeds ‘wie eist, bewijst’. U zult de verzekeraar of rechtbank moeten overtuigen met bewijsmateriaal. Met het verzamelen van bewijsmateriaal kunt u niet vroeg genoeg beginnen. Maak bijvoorbeeld foto’s en noteer namen van getuigen.

Bekijk letselschade stappenplan

Voorschot bij letselschade

In enkele gevallen kan het lang duren voordat een letselschadedossier afgewikkeld is. Na uw schadeclaim is een voorschot van de aansprakelijke partij is dan wel zo fijn. Een voorschot is een betaling van letselschade die al is geleden, maar nog niet is vastgesteld. U kunt bij de verzekeraar vaak een voorschot onder algemene titel aanvragen.

Lees meer

Belasting garantie bij letselschade

Veel mensen stellen de vraag: ‘ Moet ik belasting betalen over mijn schadevergoeding?’. Het antwoord is hier op ‘Nee’. U hoeft geen belasting te betalen over uw schadevergoeding. Een verzekeringsmaatschappij moet u dit garanderen. Dit doen ze door het afgeven van een belasting garantie.

Lees meer

Voorbeeld bedragen

Letselschade claim 1

Whiplash na verkeersongeval: € 46.036,-

Een man is bij een stoplicht van achter aangereden door een busje. Aan het ongeval heeft de man een whiplash overgehouden. Als gevolg van zijn letsel kan hij niet meer werken en moet hij dagelijks behandelingen ondergaan. De man vordert schadevergoeding voor het inkomensverlies dat hij lijdt, alsmede de kosten van verzorging, opvang, deskundigen, fysiotherapie en medisch advies. De rechter kent de man een schadeclaim toe van € 46.063,-. Het feit dat de man niet meer kan werken speelt een grote rol in de hoogte van de schadevergoeding. Het inkomensverlies is alleen al begroot op € 29.124,-.

Letselschade claim 3

Letsel aan been, voorschot € 30.000,-

Bij het nachtelijk lossen van een machine van 800 kg raakt een vrachtwagenchauffeur bekneld met zijn rechter onderbeen. Het been van de man is verbrijzeld bij de beknelling en moest geamputeerd worden. De rechter oordeelde dat de werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen. De vrachtwagenchauffeur had namelijk nooit alleen de lading mogen lossen. Ook had hij gebruik kunnen en moeten maken van een heftruck. Doordat de werkgever nagelaten had om de vrachtwagenchauffeur goed te instrueren is de zorgplicht geschonden en is de werkgever aansprakelijk voor de geleden schade. De rechter wijst de man een voorschot van € 30.000,- toe.

Letselschade claim 2

Smartengeld door een gebrekkig winkelkarretje: € 10.000,-

Een vrouw van in de twintig raakt aan haar arm gewond door toedoen van een winkelwagen. Het winkelwagentje blijkt een uitstekende rand te hebben die een pees in haar hand doorsnijdt. Hierdoor treden blijvende gevoels- en bewegingsstoornissen op in haar onderarm en hand. De vrouw krijgt uiteindelijk een schadeclaim toegewezen van € 10.000,-.

Onze specialisten

Binnen ons team hebben wij een aantal specialisten die u bijstaan in uw dossier en helpen met het claimen van uw letselschade.

Tjip Ridder

Tjip Ridder behandelt al sinds 1992 letselschadedossiers als letselschadejurist, in de beginjaren in opdracht van verzekeraars en vanaf 2003 voor SAP Advocaten. In 2006 heeft hij Ridder Letselschade opgericht, een bureau speciaal voor letselschadezaken. Tjip Ridder behandelt letselschadezaken door allerlei verschillende oorzaken: verkeersongevallen, arbeidsongevallen, door een gebrekkige opstallen en letselschade door dieren. Mede door zijn achtergrond bij de politie is hij gewend om in lastige zaken net zo lang door te zoeken totdat de onderste steen boven is. Dit komt van pas bij letselschadezaken aangezien het toedrachtsonderzoek vaak van doorslaggevend belang is voor het succes in een letselschadedossier.

Ilana Malingré - de Groot

Ilana Malingré

Ilana Malingré is voormalig advocaat en nu als senior letselschadejurist bij Ridder Letselschade werkzaam. Zij heeft ook meer dan 20 jaar ervaring in letselschadeland. Ilana heeft in haar loopbaan op een kantoor met letselschadeadvocaten gewerkt. Zij staat voor een open, eerlijke, voortvarende maar stevige en duidelijke schaderegeling.

Letselschade Raad

Letselschadebureau Ridder Letselschade is ingeschreven in het Register Gedragscode Behandeling Letselschade. Wij onderschrijven dus de normen en waarden die daarin staan beschreven. Bij Ridder Letselschade vindt u een professionele letselschadespecialist die u op een passende manier kan bijstaan bij het claimen van uw schadevergoeding.

Werkzaam door heel Nederland

Ridder Letselschade is werkzaam door heel Nederland. Zo kunt u o.a. bij ons terecht in de volgende regio’s:

Contact

Heeft u vragen over het claimen van letselschade of wilt u weten wat Ridder Letselschade voor u kan doen? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 036 522 0342 of vul het onderstaande contactformulier in.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks