Wie is er aansprakelijk bij een verkeersongeval?

Wanneer u het slachtoffer bent van een verkeersongeval loopt u naast de materiële schade aan uw voertuig, vaak ook letselschade op. Om te bepalen wie deze schade moet betalen, moet eerst bepaald worden wie er aansprakelijk is voor het ongeval. Deze aansprakelijkheid is in de wet geregeld. De precieze aansprakelijkheid hangt grotendeels af van het soort ongeval.

  1. Ongeval tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers
  2. Ongeval tussen twee niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers
  3. Ongeval tussen een gemotoriseerde en een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer
  4. Eenzijdig ongeval

 

Twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Wanneer er een ongeval is tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers dan, zijn beide partijen in principe gelijkwaardig. Dit houdt in dat zij elk opdraaien voor hun eigen schade. Een van beide partijen kan wel aansprakelijk gesteld worden wanneer diegene een fout gemaakt heeft. U wordt bijvoorbeeld van achter aangereden omdat de tegenpartij niet op tijd remt of onvoldoende afstand houdt. De tegenpartij is dan aansprakelijk voor de letselschade die u overhoudt door dit verkeersongeval.

De politie bepaalt uiteindelijk wie er aansprakelijk is voor het verkeersongeval. Als er een conflict ontstaat tussen beide bestuurders zijn zij de partij die op basis van de wet, getuigenverklaringen en andere beschikbare middelen moeten bepalen wie er een fout gemaakt heeft. Zodra de aansprakelijkheid erkend is, kunt u een letselschadetraject tegen de tegenpartij opstarten.

Twee niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Twee niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers zijn, net als de gemotoriseerde verkeersdeelnemers, gelijkwaardig. Beide partijen draaien dus op voor hun eigen schade. Dit geldt voor zowel de materiële schade als de immateriële schade. Deze vuistregel gaat niet op wanneer een van de twee partijen een fout gemaakt heeft. De partij die de fout maakt, moet de schade van de tegenpartij betalen.

Een gemotoriseerde en een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer

De wet (Wegenverkeerswet) biedt extra bescherming aan niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Deze ‘zwakke verkeersdeelnemers’ zijn vaak niet aansprakelijk bij een ongeval. De gemotoriseerde partij is dus vrijwel altijd aansprakelijk voor de letselschade die voortvloeit uit het ongeval. De fietser of voetganger krijgt minstens 50% van de schade vergoed, ook wanneer er sprake is van eigen schuld. De overige 50% wordt verdeeld, afhankelijk van de fouten van beide partijen.

Een rechter kan ervoor kiezen om een uitzondering op deze regel toe te passen wanneer de voetganger of fietser het ongeval opzettelijk veroorzaakt heeft. Dit zal de gemotoriseerde verkeersdeelnemer dan wel moeten aantonen. Ook kan er sprake zijn van overmacht, dan moet de gemotoriseerde foutloos hebben gereden en moet de niet-gemotoriseerde zo’n grote fout hebben gemaakt, dat de automobilist daarmee geen rekening hoefde te houden (in het donker lopen of fietsen op een snelweg bijvoorbeeld).

Eenzijdig ongeval

Bij een eenzijdig ongeval is maar één verkeersdeelnemer betrokken. U kijkt bijvoorbeeld niet goed uit en rijdt tegen een lantaarnpaal aan. In dit geval bent u zelf verantwoordelijk voor de opgelopen schade. Het is te hopen dat u dan een goede schadeverzekering inzittenden hebt afgesloten, want dan krijgt u ook wanneer het uw eigen fout is, toch uw volledige schade vergoed.

Wanneer u als passagier betrokken raakt bij een eenzijdig ongeval en hier letselschade aan overhoudt, dan kunt u de schade mogelijk verhalen op de bestuurder. Of anders op de ander, u bent dan wat we noemen “schuldloze derde”.

Nationaal keurmerk letselschade

Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval

Wat verstaan we onder een verkeersongeval?

We hebben de verkeersongevallen rondom letselschade opgedeeld in 4 categorieën. Aan de hand van deze categorieën wordt ook de aansprakelijkheid beoordeeld.

  1. Ongeval tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers
  2. Ongeval tussen twee niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers
  3. Ongeval tussen een gemotoriseerde en een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer
  4. Eenzijdig ongeval

 

Wie is er aansprakelijk bij een botsing?

Wie er aansprakelijk is, hangt af van het soort ongeval. Bij gelijkwaardige partijen, zoals twee (niet) gemotoriseerde verkeersdeelnemers, draaien zij beiden op voor hun eigen schade. Wanneer een van de partijen een fout heeft begaan, kan hij aansprakelijk gesteld worden.

In het geval en een gemotoriseerde en een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers is de gemotoriseerde deelnemer vrijwel altijd aansprakelijk, ook al is er sprake van een eigen fout.

Wat kan ik doen als ik schade heb opgelopen door een verkeersongeval?

Als u slachtoffer bent van een verkeersongeval, is het verstandig om een zo duidelijk mogelijk beeld te creëren van de situatie. Maak foto’s en probeer zo snel mogelijk de details te beschrijven. Verder is een goed ingevuld en ondertekend schadeformulier erg belangrijk. Dit om discussies te voorkomen.

Vervolgens neemt u contact op met een letselschade belangenbehartiger, zoals Ridder Letselschade, om uw schadevergoeding te claimen.

Hulp bij aansprakelijkheid

Het wetboek staat vol met regels omtrent de aansprakelijkheid bij letselschade. Daarnaast zijn er verschillende uitzonderingen uit de wet en de jurisprudentie. We kunnen ons daarom goed voorstellen dat u niet helemaal weet hoe de aansprakelijkheid geregeld is bij uw letselschadezaak.

Wij helpen u graag hiermee. Neem contact op met de letselschade juristen van Ridder Letselschade en wij regelen alles voor uw de letselschadezaak; van aansprakelijkheid tot uiteindelijke schadevergoeding. U kunt ons bereiken op werkdagen tot 22.00 uur via: 036 522 0342. U heeft ook de mogelijkheid om ons contactformulier in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks