Direct inzicht in uw zaak: doe de test

036 522 0342

Bereikbaar tot 22:00!

Afspraak maken

Gratis advies gesprek

Doe de letselschadetest

Gebruik de onderstaande test om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Binnen 5 min heeft u een uitslag.

Doe de test

  • Reactie op uitzending van Argos: advocaat of jurist?

  • Eerste slag gewonnen in een 15-jarig letselschadetraject!

  • Vervolg: letselschadeadvocaat of letselschadejurist inschakelen?

Keurmerk en branchevereniging letselschade

In een letselschadezaak moeten uw wensen en behoeften centraal staan. Als slachtoffer is het omgaan met letsel al vervelend genoeg. Een letselschadespecialist moet alle zorgen rondom de zaak uit handen nemen, zodat u zich kunt richten op herstel. De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts en het (voorheen) Keurmerk Letselschade waarborgen dit. Inmiddels is de stichting gefuseerd met De Letselschaderaad (DLR) en daardoor is het keurmerk vervallen. Daarvoor in de plaats is nu het Register Letselschade gekomen.

 

Ridder Letselschade is gecertificeerd volgens het Register Letselschade en is lid van de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Door de strenge eisen van deze organisaties weet u zeker dat u geholpen wordt door een ervaren letselschadejurist die uw belangen voorop stelt.

Krijg de schadevergoeding waar u recht op heeft

Laat Ridder Letselschade uw zaak behandelen. Zo kunt u zich richten op herstel en krijgt u de schadevergoeding waar u recht op heeft. Neem contact op met ons letselschadebureau via 036 522 0342 of via info@ridder-letselschade.nl. U kunt ook online een afspraak maken voor een gratis adviesgesprek.

 

Keurmerk Letselschade

Het Keurmerk Letselschade werd vanaf medio 2007 tot 1 januari 2017 toegekend aan organisaties die slachtoffers bijstaan bij hun letselschadeclaims tegen verzekeringsmaatschappijen. Het Keurmerk Letselschade steld eisen aan de organisatie, aan de deskundigheid en in feite aan de integriteit van de belangenbehartiger. Zo mag er niet dubbel worden gedeclareerd, mogen er niet te veel zaken op basis van no cure no pay zijn afgesloten, moet er een goede opvang zijn als de belangenbehartiger uitvalt en moet de verzekering goed geregeld zijn. Ook de medisch adviseur die het kantoor inhuurt om de medische aspecten van een letselschadezaak te controleren, wordt meegenomen in de audit. Zo mag een medisch adviseur alleen voor slachtoffers werken (en dus niet voor verzekeringsmaatschappijen) en moet de adviseur over voldoende kennis en deskundigheid beschikken.

 

Keurmerk audit

Het Keurmerk Letselschade werd in de beginjaren verstrekt aan alle kantoren die stelden te voldoen aan de basiseisen van het Keurmerk Letselschade. Er moest dan natuurlijk nog wel worden gecontroleerd of dat zo is. De stichting maakte voor deze controle gebruik van een audit.

Bovendien zijn er aanvullende eisen gesteld, met name op het gebied van de bejegening van letselschadeslachtoffers en het vastleggen van allerlei procedures. Er moet hierbij onder meer aan taalgebruik, termijnen en uitleg over de gang van zaken worden gedacht. Immers: het slachtoffer staat centraal!

 

Ridder Letselschade is altijd met vlag en wimpel geslaagd voor de audits van het Keurmerk Letselschade.

 

Beleid inzake Keurmerk Letselschade

Eén van de eisen van het Keurmerk Letselschade was, dat het letselschadebureau beleid moest hebben over onder andere: personeel, cliënttevredenheid en dossiervorming. Het was voor Ridder Letselschade niet nodig om nieuw beleid te maken, het werd in de praktijk namelijk al correct toegepast. Inmiddels lagen er beleidstukken in het kader van de deskundigheid van het personeel, het meten van de (on- )tevredenheid van de cliënten, het aannemen, behandelen en afsluiten van letselschadedossiers.

In 2007, 2010 en 2014 heeft er een audit door de Stichting Keurmerk Letselschade plaatsgevonden, de laatste op 13 november 2014. Letselschadebureau Ridder Letselschade is met vlag en wimpel voor beide audits geslaagd en verdiend dus met recht het predicaat 'Goedgekeurd door Stichting Keurmerk Letselschade'.

 

Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts

Het belang van de slachtoffer staat centraal

Het belangrijkste speerpunt van de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts is dat het slachtoffer centraal moet staan in elke letselschadezaak. Slachtoffers van letselschade hebben behoefte aan een professionele en integere belangenbehartiger die kwalitatief goede hulp kan bieden.

De gespecialiseerde letselschadebureaus die deze hulp bieden hebben zich verenigd in de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Om te kunnen toetreden tot de NLE moet een letselschadekantoor aan de hoogste kwaliteits- en integriteitseisen voldoen. Zo dient het kantoor te beschikken over het Keurmerk Letselschade en geregistreerd te zijn in het GBL-Register van De Letselschade Raad. NLE-kantoren worden regelmatig onafhankelijk getoetst op deze kwaliteitscriteria.

De NLE bestaat sinds 1998 en er zijn inmiddels 20 letselschadebureaus bij de vereniging aangesloten. De leden staan in nauw contact met andere partijen in de letselschadebranche, zoals De Letselschade Raad, Slachtofferhulp Nederland, het Keurmerk Letselschade en het Verbond van Verzekeraars. Door deze samenwerking kunnen de NLE-leden de hoogst mogelijke zorg bieden op het gebied van letselschade.

Ridder Letselschade is lid van de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts. U bent bij ons dus verzekerd van een professionele en integere belangenbehartiging.

 

Door te kiezen voor een NLE-kantoor als belangenbehartiger, kiezen letselschadeslachtoffers voor de hoogste kwaliteit.

Terug
036 522 0342