Slachtoffer worden van een arbeidsongeval is een zeer ingrijpende gebeurtenis, vooral wanneer u door dit ongeval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. In de meest gevallen kan uw werkgever aansprakelijk worden gesteld voor uw letselschade. We zien namelijk vaak dat werkgevers niet voldoende maatregelen hebben getroffen om ongevallen te voorkomen.

Ridder Letselschade geeft gratis juridische bijstand aan slachtoffers van een bedrijfsongeval. Wilt u uw zaak bespreken met een van onze letselschadespecialisten? Neem dan contact met ons op via 036 522 0342 of vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wilt u weten of u recht heeft op smartengeld? Doe dan de online letselschadetest.

Doe de test

Letselschadebureau Ridder Letselschade:

 • Gratis rechtshulp bij letselschade claimen
 • Betrokken team letselschadespecialisten
 • Specialistische kennis bij het berekenen van smartengeld
 • Wij dragen het Nationaal Keurmerk Letselschade
 • Bereikbaar tot 22:00 uur: telefonisch en via online chat
Nationaal keurmerk letselschade

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval, of bedrijfsongeval, is een ongeluk dat plaatsvindt tijdens de uitoefening van uw werk. Een arbeidsongeval kan ontstaan op een bouwplaats, door een fout van een collega of door een niet goed werkende machine. Wanneer u op kantoor uitglijdt door een gladde voer, tijdens een bedrijfsuitje gewond raakt of in de pauze letsel oploopt, kan dit ook worden gezien als een arbeidsongeval. In de meest gevallen kan de schade die u oploopt door een arbeidsongeval worden verhaald op uw werkgever.

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer u slachtoffer bent van een ernstig arbeidsongeval, kan dit leiden tot arbeidsongeschiktheid. U bent arbeidsongeschikt wanneer u uw werkzaamheden gedeeltelijk of helemaal niet meer kunt uitvoeren door psychische of lichamelijk klachten. Arbeidsongeschiktheid moet altijd worden vastgesteld door een (bedrijfs)arts. Hij zal aan de hand van gesprekken en onderzoeken bepalen of en in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Wanneer u arbeidsongeschikt raakt na een arbeidsongeval, kunnen alle kosten die u maakt in de meest gevallen worden verhaald op uw werkgever.

Wat te doen na een bedrijfsongeval?

Wanneer u letsel heeft opgelopen na een arbeidsongeval, zijn er een aantal zaken die direct gedaan moeten worden.

1. Meld uw ongeval en verzamel bewijsmateriaal

Zorg ervoor dat u zo snel mogelijk uw ongeval meldt aan een leidinggevende en probeer direct zo veel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen, hoe eerder hoe beter. Maak indien mogelijk foto’s van de situatie en van uw verwondingen en vraag collega’s die bij het ongeval aanwezig waren om te getuigen.

2. Zoek medische hulp

Daarna (of indien er ernstig letsel is ontstaan, natuurlijk meteen)  is het zaak om na het arbeidsongeval een arts te bezoeken. In eerste instantie is het natuurlijk belangrijk dat uw letsel behandeld wordt. Een andere reden om snel een arts te bezoeken, is dat hij kan vaststellen of uw letsel inderdaad is veroorzaakt door het bedrijfsongeval.

3. Schakel juridische hulp in

Vervolgens schakelt u juridische hulp in, zodat u vanaf het begin wordt bijgestaan door een letselschadespecialist. Samen met een juridisch specialist kunt u een dossier opstellen en uw letselschade claimen.

4. Houd alle kosten bij

Houd meteen na het bedrijfsongeval bij welke kosten u maakt door het opgelopen letsel. Bewaar alle bonnetjes en denk eraan dat bijvoorbeeld ook reiskosten en telefoonkosten kunnen worden verhaald.

Werkgever aansprakelijk stellen

Bij de meeste arbeidsongevallen kan de werkgever aansprakelijk zijn. De werkgever is namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer en is verplicht om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om een ongeluk te voorkomen. Wanneer de veiligheid niet voldoende blijkt te zijn, kunt u de schade die u oploopt verhalen op uw werkgever. De bewijslast ligt hierbij bij de werkgever: hij zal moeten aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om ongevallen te voorkomen. Alleen wanneer uw werkgever kan aantonen dat het ongeval volledig aan uzelf te wijten is, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld. Dit komt in de praktijk echter heel weinig voor. Over het algemeen zijn werkgevers goed verzekerd voor arbeidsongevallen en zal het aansprakelijk stellen van uw werkgever geen problemen opleveren. Ridder Letselschade helpt u hier graag bij.

Verlies aan arbeidsinkomsten na arbeidsongeval
Een arbeidsongeval kan zo zwaar zijn dat u blijvend letsel heeft opgelopen en hierdoor niet meer kunt werken. U krijgt dan te maken met een verlies aan arbeidsinkomsten, zoals:

 • 30% van uw inkomen, omdat u 70% doorbetaald krijgt bij arbeidsongeschiktheid
 • Onregelmatigheidstoeslag
 • Inkomsten uit overwerk
 • Fooien
 • Bonussen
 • Pensioenopbouw

Het verlies aan inkomsten kan worden verhaald op uw werkgever. Wij nemen dit mee in de schadeberekening, het heet dan verlies van arbeidsvermogen. Dit komt omdat het een schadepost is die onbelast is voor de inkomstenbelasting in Box 1.

Overige schadeposten

Naast het verlies aan inkomsten, zijn er nog meer kostenposten waarmee u te maken krijgt na een arbeidsongeval, zoals:

Ridder Letselschade helpt u bij het claimen van alle schade die u heeft opgelopen na een arbeidsongeval en dat ok nog eens zonder dat het u iets kost!

Werkzaam door heel Nederland

Ridder Letselschade is werkzaam door heel Nederland. Zo kunt u o.a. bij ons terecht in de volgende regio’s:

Vragen over uw arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval?
Heeft u vragen over een arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval of wilt u letselschade claimen? Belt u op werkdagen tot 22:00 uur gerust met 036-522 03 42 of vul het onderstaande contactformulier in.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks