Als slachtoffer van een ongeval kunt u te maken krijgen met studievertraging. Wanneer een ander aansprakelijk is voor het veroorzaken van het ongeval en uw letselschade, kunt u deze schade vergoed krijgen via een letselschadeclaim.

Ridder Letselschade helpt u geheel gratis bij het claimen van schade wegens studievertraging. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem direct contact op

  • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
  • Deskundig: letselschadejuristen en register-experts personenschade
  • Tot 22.00 bereikbaar: telefonisch & online chat
  • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
  • Klantbeoordeling van 9/10 met bijna 100 beoordelingen
  • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander beenletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Letselschade en studievertraging

Op deze paginabeschrijving wordt beschreven wat er precies onder studievertraging moet worden verstaan en wanneer studievertraging kan leiden tot een schadevergoeding bij letselschade.

U kunt zich voorstellen dat er een ongeval is gebeurd met zodanige gevolgen, dat iemand door het letsel niet meer in staat is zijn normale leven te leiden. Dit kan zich op verschillende terreinen voordoen, waaronder het terrein van opleiding en studie. Het maakt natuurlijk uit of er sprake is van iemand die studeert voor een beroep, of dat iemand slechts een cursus volgt. Hierin wordt wel onderscheid gemaakt bij letselschadedossiers.

De richtlijnen van de Letselschade Raad

De Letselschade Raad heeft speciaal voor het kunnen claimen van letselschade door studievertraging, een richtlijn opgesteld. Deze vindt u op de website van de Letselschade Raad. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van scholing, van basisschool tot en met universiteit. Het hoogste bedrag dat er kan worden toegekend, is circa € 19.000,00. Dan gaat het om een volledig jaar uitval voor studie op een universiteit of HBO. Indien er sprake is van een deel van het jaar, kan een deel van dat bedrag worden toegekend.

Bewijs voor studievertraging

Aan het bewijs dat moet worden geleverd om aan te tonen hoe iemands leven zonder ongeval zou zijn verlopen, mogen niet al te hoge eisen worden gesteld, dat blijkt uit veel rechterlijke uitspraken. Het is immers strikt genomen ook niet meer te bewijzen, omdat nou juist het ongeval heeft plaatsgevonden door toedoen van een ander. Een slachtoffer kan ermee volstaan door aannemelijk te maken dat hij of zij de studie op een goede manier zou hebben vervolgd als het ongeval niet was gebeurd. Als bewijs daarvoor studieresultaten tot aan het moment van het ongeval en een verklaring van een studiebegeleider of schooldecaan dat iemand niet in staat is zijn of haar studie te vervolgen, worden overgelegd.

Soms kan een uitval van slechts een dag of enkele weken al lijden tot studievertraging, doordat iemand net een tentamen of schoolonderzoek mist en daardoor niet op tijd voldoende punten heeft gehaald om te kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding of nieuw leerjaar of semester. Dan is de uitval misschien maar enkele weken, maar het gevolg kan wel zijn een studievertraging van 6 of 12 maanden. Ook dat moet goed door een studiebegeleider of schooldecaan ‘op papier worden gezet’.

De richtlijn gaat er verder vanuit dat het moet gaan om een studie die opleidt voor een beroep en dat het uitval wegens letsel tot gevolg heeft dat iemand later op de arbeidsmarkt verschijnt. De vergoeding die daarvoor wordt toegekend, is dan ook een indicatie van het salaris dat iemand, na het voltooien van de studie, in eerste instantie zou hebben kunnen verdienen. Het moment waarop een salaris verdiend had kunnen worden, wordt immers met de periode voor de studievertraging uitgesteld. Het is maar de vraag of dit een reëel uitgangspunt is, want iemand mist ook aan het einde van de carrière immers één jaar en dan is doorgaans het salaris hoger. In de praktijk wordt hier echter mee gewerkt en ook rechterlijke instanties verwijzen inmiddels naar deze richtlijn. Het is dus een gebruikelijke manier geworden om de kosten voor studievertraging te kunnen berekenen en claimen.

Letselschade claimen via een ervaren jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak helemaal van u over. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op herstel. Claim uw studievertraging dus via Ridder Letselschade! Wij zijn bereikbaar via 036-522 03 42, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks