Schadevergoeding bij posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Posttraumatische stressstoornis (oftewel PTSS) is een aandoening die in toenemende mate wordt gesignaleerd na een trauma. Het is een bekende aandoening bij politieagenten, brandweerlieden of soldaten die met ernstige levensbedreigende situaties geconfronteerd zijn geweest. De meeste slachtoffers die iets dergelijks overkomt, kunnen de schokkende gebeurtenissen zelf of met steun van de omgeving goed verwerken, maar een klein deel van hen ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis.

Posttraumatische stressstoornis moet worden vastgesteld door een deskundige, meestal een psychiater. Er is dan sprake van allerhande symptomen, waaronder lichamelijke en psychische klachten. Zo kan er sprake zijn van somberheid, hartkloppingen en het hebben van een kort lontje. Als dergelijke symptomen een rol spelen, wil dat natuurlijk niet altijd zeggen dat er sprake is van PTSS.

Wanneer de PTSS is veroorzaakt door een ongeval, kan degene die aansprakelijk is voor het veroorzaken van het ongeval, ook aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan van de PTSS. Wanneer er sprake is van blootstelling tijdens een dienstverband (politie, defensie, etc.), dan kan de werkgever aansprakelijk zijn als niet datgene wordt gedaan dat van de werkgever mag worden verwacht ter voorkoming van het ontstaan van PTSS, bijvoorbeeld doordat een goed plan ter voorkoming daarvan ontbreekt. De werkgever kan dan aansprakelijk zijn.

Ridder Letselschade heeft een aantal  zaken gehad waarbij sprake was van PTSS. Hierbij was enerzijds sprake van PTSS die was ontstaan tijdens een dienstverband, anderzijds PTSS die was opgetreden na heftige verkeersongevallen.

036 522 0342 Test: heb ik recht op schadevergoeding?

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander een posttraumatische stressstoornis opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schadeposten kunnen optreden bij posttraumatische stressstoornis?

Posttraumatische stressstoornis komt, als die het gevolg is van een ongeval, nooit alleen. Vaak is er dan ook sprake van lichamelijke klachten en beperkingen. Als PTSS het gevolg is van overmatige blootstelling aan schokkende gebeurtenissen tijdens dienstverband en er is onvoldoende zorg ter voorkomen daarvan, kan PTSS sluipend ontstaan.

Smartengeld

Een slachtoffer met PTSS heeft recht op vergoeding van de immateriële schade door smartengeld, wanneer er een aansprakelijke partij aan te wijzen is. Soms is dat niet het geval, dan kan geen compensatie plaatsvinden. Bij defensiepersoneel gelden speciale regelingen, die we hier verder niet zullen behandelen. Daarvoor kunt u de site van het Ministerie van Defensie het beste raadplegen.

Verlies van arbeidsvermogen

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid door posttraumatische stressstoornis, dan kan ook daar schade optreden. Deze schade wordt dan verlies van arbeidsvermogen genoemd. Uiteraard zal moeten worden aangetoond dat de PTSS veroorzaakt is door toedoen van een ander die daarvoor aansprakelijk is en voorts dat het verlies van arbeidsvermogen het gevolg is van de PTSS en niet van iets anders. Daartoe maakt Ridder Letselschade gebruik van specialisten, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen. Als alles eenmaal is vastgesteld moet de schade worden berekend en daarbij maken wij gebruik van een gespecialiseerd Rekenbureau.

Medische kosten

Bij posttraumatische stressstoornis zullen medische kosten optreden, die niet allemaal zijn gedekt onder de zorgverzekering. Mocht dat het geval zijn en mocht er een aansprakelijke partij zijn, dan kunnen de extra kosten, mits redelijk en toerekenbaar, bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Schoolachterstand of studievertraging

Posttraumatische stressstoornis kan ook tot gevolg hebben dat iemand, bijvoorbeeld een scholier of student, zijn of haar opleiding niet kan afmaken. Ook kan er een achterstand optreden in de opleiding. Die achterstand kan op geld worden gewaardeerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de richtlijn studievertraging van De Letselschaderaad. Het ligt aan het soort opleiding en de duur van de achterstand welk bedrag kan worden geclaimd. Het maximaal te claimen bedrag is circa € 20.000,00 voor één jaar uitval op universitair niveau.

Wat is posttraumatische stressstoornis oftewel PTSS?

Posttraumatische stressstoornis is een stoornis die ontstaat wanneer iemand bepaalde schokkende gebeurtenissen niet goed kan verwerken. Er kunnen dan allerlei geestelijke en lichamelijke klachten optreden, die tezamen de posttraumatische stressstoornis vormen. Mensen voelen zich dan vaak machteloos en kwetsbaar en krijgen een kort lontje. Vaak ontstaan er slapenproblemen, is er veel medicatie nodig en komen er problemen met de directe omgeving.

Wanneer de posttraumatische stressstoornis het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, kan er een schadevergoeding worden gevorderd. Het vergt wel de nodige juridische en medische actie om het causaal verband tussen schade, posttraumatische stressstoornis en de gebeurtenis te kunnen aantonen. Als dat is gelukt, kan er schade ontstaan op het gebied van:

 • smartengeld;
 • verlies van arbeidsvermogen;
 • medische kosten;
 • schoolachterstand.

Hoeveel schadevergoeding ontvang ik bij PTSS?

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van de verschillende schadeposten waar u mee te maken krijgt. We kunnen u hier geen indicatie van geven, zonder inzicht te hebben in uw zaak. Neem contact op met ons via 036 522 0342 of info@ridder-letselschade.nl als u meer hierover wilt weten.

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding bij PTSS? Doe dan onze test. Binnen enkele minuten weet u of u een zaak heeft.

Test: heb ik recht op schadevergoeding?

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij posttraumatische stressstoornis dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks