Heeft u recht op een voorschot bij letselschade?

Hebt u letselschade opgelopen en hebt u (ook) een probleem bij het laten uitbetalen van een voorschot? Begrijpt u er helemaal niets meer van hoe het berekenen en vooral het betalen van een voorschot in zijn werk gaat? Ridder Letselschade legt het uit en zit er achteraan om voor u steeds op tijd een voorschot te regelen. Maar dat is niet altijd eenvoudig, dat kunt u op deze pagina lezen.

Heeft u hierna nog vragen over het voorschot van uw letselclaim? Neem telefonisch contact met ons op, dan geven we u direct vrijblijvend advies.

036 522 0342

Nationaal keurmerk letselschade
Logo Nis
Logo Nivre

Medische eindsituatie

Letselschade laat zich soms maar moeilijk en langzaam vaststellen. Vaak weet je pas wat de schade uiteindelijk is bij het intreden van de zogenaamde medische eindsituatie. Dat is het moment waarop de artsen en medisch adviseurs zeggen dat er in de situatie weinig verandering meer zal komen. Ben je dan klachtenvrij en kun je alles weer doen, dan duurt je letselschade niet meer voort en kan die, tot dat moment, worden vastgesteld, berekend en betaald.

Wat nu als de medische eindsituatie maar niet bereikt wordt, bijv. doordat er steeds weer verandering in de situatie optreedt? Dat kan wanneer er geregeld weer operaties moeten worden uitgevoerd, of als er een langdurig revalidatietraject is ingetreden. Dan is het niet in het belang van het slachtoffer als er toch wordt afgewikkeld. De klant is koning betekent hier, dat het slachtoffer bepaalt of hij/zij het letselschadedossier wil afronden, wil ‘regelen’.

Regelen van een letselschadedossier

Het ‘regelen’ van een letselschadedossier betekent eigenlijk, dat de zaak wordt afgerond en er een schaderegeling wordt bereikt. Dat moment wordt ook nog wel eens uitgesteld omdat iemand nog geen vaste baan heeft, of als er mogelijk nog een andere grote wijziging kan intreden. De ene persoon maakt dat niet uit en vraagt toch om een regeling, de andere persoon vindt dat link en wil wachten tot ook op dat vlak duidelijkheid bestaat.

Betalen van een voorschot bij letselschade

Als het jaren duurt voordat een letselschadedossier wordt afgewikkeld, betekent dat dan dat iemand al die tijd verstoken blijft van een schadevergoeding in de vorm van geld? Nee, natuurlijk niet, dat zou niet best zijn. Als er een aansprakelijke partij is die de letselschade moet betalen, moet die partij ook een voorschot betalen op de uiteindelijk vast te stellen letselschade. Of, als het langer duurt, meerdere voorschotten. Over juist die voorschotten bij letselschade is veel te doen en komen veel vragen. Daarom hebben wij dit artikel geschreven.

Wat is een voorschot nou eigenlijk? Een voorschot is in dit verband een betaling van letselschade die al wel is geleden, maar die nog niet is vastgesteld. Zo zouden wij dat willen omschrijven. We weten dus wel dat er letselschade is geleden maar nog niet hoeveel die uiteindelijk zal worden. Meestal zijn voorschotten mooie afgeronde bedragen, terwijl de schadeposten dat niet zijn. Zo lang die schadeposten niet expliciet worden goedgekeurd door de verzekeraar, zal die verzekeraar afgeronde bedragen willen betalen.

Voorschot onder algemene titel

Een voorschot onder algemene titel, zo is vaak de omschrijving. Dat betekent weer, dat de verzekeraar wel weet dat er schade is, maar dat hij de schadeposten nog niet heeft erkend en dus een algemeen bedrag wil betalen. Die betaling heeft dus niet te maken met een bepaalde schadepost, maar wordt in algemene zin betaald.

Voorschot op het smartengeld

Een verzekeraar wil meestal wel een voorschot op het smartengeld betalen. Waarom? Omdat de zogenaamde wettelijke rente direct vanaf de datum van het ontstaan van de schade, begint te ‘lopen’. Een voorschot op het smartengeld zorgt ervoor dat die wettelijke rente lager wordt.

‘Restitutierisico’

Vaak speelt dit risico een rol bij de beoordeling van de verzekeraar van het verzoek een voorschot te betalen. Met andere woorden, de verzekeraar is bang dat hij meer aan voorschotten betaalt dan er uiteindelijk aan letselschade zal worden geleden en dat een slachtoffer dus moet terugbetalen. Ik kan zeggen, dat komt vrijwel nooit voor, wat ons betreft is dat dan ook koudwatervrees. Ik denk dat er in bijna alle gevallen te laat en te weinig aan voorschotten wordt betaald. Het is één van de grootste knelpunten in de letselschaderegeling.

Gedragscode behandeling Letselschade

In de Gedragscode Behandeling Letselschade staat, dat er niet moet worden  ‘benaschot’. Dat betekent dat er niet moet worden gewacht totdat iemand die schade zelf uit eigen zak heeft betaald, maar dat dat met een voorschotbetaling juist moet worden voorkomen. Bovendien moet een voorschot bij letselschade binnen 14 dagen nadat het is aangekondigd, zijn betaald.

We kunnen u zeggen dat er vrijwel altijd sprake is van een betaling achteraf en dat iemand eerst de kosten voor eigen rekening moet hebben genomen. Bovendien moeten we helaas ook stellen dat het betalen van een voorschot binnen 14 dagen na aankondiging, eerder uitzondering dan regel is. Vaak zijn de volmachtkantoren waarvan een verzekeraar gebruik maakt, de vertragende factor.

Vragen over het betalen van een voorschot in uw letselschade dossier?

Bel ons gerust met uw vragen over het betalen van een voorschot. U kunt dat op werkdagen tot 22.00 uur doen, geheel vrijblijvend en zonder kosten. Bel ons op 036 522 0342 of vul het onderstaande contactformulier in. We komen er dan snel bij u op terug.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks