Smartengeld

U heeft recht op smartengeld wanneer u door toedoen van iemand anders letselschade oploopt. De emotionele schade die u ervaart door het letsel, is uit te drukken in een immateriële schadevergoeding. De hoogte van de immateriële schadevergoeding, oftewel het smartengeld, is afhankelijk van diverse factoren.

Smartengeld berekenen en claimen

Ridder Letselschade is expert op het gebied van smartengeld berekenen en claimen. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij gebruikmaken van letselschadeadvocaten. Daarnaast maken wij gebruik van de diensten van een medisch adviseur en een arbeidsdeskundige om uw leed goed in kaart te kunnen brengen.

Wilt u weten of u recht heeft op smartengeld? Doe dan de online letselschadetest.

Test: Heeft u recht op smartengeld?

Snel naar:

Laat uw smartengeld claimen door Ridder Letselschade

“U heeft immateriële schade opgelopen door een verkeersongeval of bedrijfsongeluk, dat is veroorzaakt door iemand anders. U heeft dan recht op smartgeld! Ik zal zorgen dat u uw schadevergoeding krijgt en ik neem u al het papierwerk uit handen. U kunt zich in de tussentijd richten op uw herstel.” 

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een letselschadevergoeding voor immateriële schade door toedoen van een ander. Dit soort letsel, zoals veroorzaakt leed of pijn, al dan niet door tijdelijk of blijvend letsel, kun je eigenlijk helemaal niet in geld uitdrukken. We kennen smartengeld toe wanneer iemand daar in het dagelijks leven ook last en dus schade van ondervindt.

Het is daarnaast mogelijk om een vergoeding in de vorm van smartengeld te claimen en laten uitkeren bij aantasting van de eer of goede naam (ook van de nagedachtenis van de overledene) of anderszins (zoals een inbreuk op de privacy).

Wanneer heeft u recht op smartengeld?

Wanneer u slachtoffer bent van een ongeval waarbij letselschade is gemoeid, heeft u volgens de Nederlandse wet recht op smartengeld. Om een immateriële schadevergoeding te ontvangen dient een ander aansprakelijk te zijn voor het veroorzaken van het geestelijk of lichamelijk letsel én moet u kunnen bewijzen dat uw schade is veroorzaakt door het letsel dat door het voorval is ontstaan.

Op hoeveel smartengeld heb ik recht?

Het berekenen van de hoogte van uw smartengeld is een vrij complexe zaak. Omdat het om emotionele schade gaat, is uw schade niet van de buitenkant zichtbaar. De hoogte van uw smartengeld kan pas worden geschat  wanneer het letsel is genezen of wanneer blijkt dat er geen verbetering meer mogelijk is in uw situatie. In het laatste geval wordt er gekeken naar hoeveel schade u nog zal lijden en hoeveel invloed de schade heeft op uw levenskwaliteit.

Voor meer informatie over smartengeld neemt u contact met ons op via 036 522 0342 of vult u het contactformulier in.

Voorbeelden van smartengeld

Hoeveel smartengeld u krijgt, is afhankelijk van de ernst van het letsel dat u heeft opgelopen. Hieronder hebben wij enkele resultaten die Ridder Letselschade heeft geboekt op een rij gezet, zodat u een beeld krijgt van waar u mogelijk recht op heeft.

Voorbeeld 1:
Smartengeld bij een verkeersongeval

Een vrouw van middelbare leeftijd raakt ernstig verwond aan haar (dominante) rechterhand. Bij een auto-ongeluk wordt die hand zo verwond, dat alle vingers moesten worden geamputeerd. Er was sprake van 54% blijvende functionele invaliditeit gehele persoon. Wel kon de vrouw blijven werken en er werden allerlei hulpmiddelen vergoed voor tuinonderhoud, huishoudelijke hulp etc.

Uiteindelijke vergoeding:

€ 40.000,00

Voorbeeld 2:
Smartengeld bedragen bij een arbeidsongeval

Tijdens het maaien van gras met een maaimachine met zitplaats, kantelt de maaier. Er zit geen roll bar op het apparaat, de werkgever is aansprakelijk voor het letsel van de jongeman van nog geen twintig. Hij krijgt de hele machine op zich en zijn borstkas wordt ingedrukt. Hij houdt gekneusde ribben aan het voorval over en een klaplong.

Uiteindelijke vergoeding:

€ 5.000,00

Voorbeeld 3:
Smartengeld bij een verkeersongeval

Een man van begin 30 raakt bij een achterop aanrijding gewond aan nek en rug. Hij loopt een whiplash op, maar ook is een al bestaande hernia behoorlijk verergerd. Er is sprake van een toegenomen blijvende functionele invaliditeit gehele persoon van 6%. De man kan zijn werk niet meer voortzetten en er is ander werk gevonden.

Uiteindelijke vergoeding:

€ 12.500,00

Voorbeeld 4:
Smartengeld bij gebrekkige opstallen

Een vrouw van begin twintig raakt aan haar arm gewond bij het winkelen. Een winkelkarretje blijkt een uitstekende rand te hebben die een pees in haar hand doorsnijdt. Hierdoor treden blijvende gevoels- en bewegingsstoornissen op in haar onderarm en hand.

Uiteindelijke vergoeding:

€ 10.000,00

Heeft u vragen over smartengeld of wilt u gezamenlijk – geheel kosteloos en vrijblijvend – de mogelijkheden voor uw situatie bekijken? Neem dan contact met ons op. Onze letselschadespecialisten helpen u graag.

Hoe wordt het smartengeld bedrag berekend?

Om het smartengeld te berekenen wordt allereerst gekeken naar wat voor soort letsel de persoon heeft opgelopen en de ernst van het letsel. Hoe ernstig het letsel blijkt, wordt uitgedrukt in een percentage dat gelijkstaat aan het functieverlies en de derving van de levensvreugde van de persoon.

Daarnaast wordt er gekeken naar de volgende factoren:

 • Wat is de leeftijd van het slachtoffer?
 • Hoe lang duurt het genezingsproces?
 • Heeft iemand blijvende pijn, of is er sprake van cosmetisch ontsierende littekens?
 • Heeft een slachtoffer veel medische behandelingen nodig (gehad)?

Verhoging of verlaging smartengeld

Smartengeld wordt dus vaak bepaald door te bekijken of er sprake is van blijvende invaliditeit. Het percentage wordt vervolgend ‘vertaald’ in geld. Hoewel deze manier een redelijke indicatie geeft van het bedrag waar iemand recht op heeft, zijn er nog andere factoren die een rol spelen en kunnen leiden tot een verhoging of verlaging van het bedrag. Voorbeelden van dergelijke factoren zijn:

 •  Het verlies van een baan door een ongeval (verhoging)
 •  Het slachtoffer kan zijn hobby’s niet meer beoefenen (verhoging)
 •  Iemand is vaak geopereerd (verhoging)
 •  Het slachtoffer heeft blijvende ontsierende littekens overgehouden (verhoging)
 •  Iemand heeft geestelijk letsel opgelopen naast lichamelijk letsel (verhoging)
 •  Iemand kan eigenlijk alles nog doen, ondanks 18% invaliditeit (verlaging)

Gratis smartengeld claimen

Smartengeldgids

Zoals uit het bovenstaande blijkt, kun je smartengeld dus niet exact berekenen. Er zijn geen formules voor de berekening en nieuwe methodes van berekening worden door rechters vooralsnog afgewezen (klik hier voor een voorbeeld). Bij de ‘berekening’ van smartengeld wordt daarom vaak de smartengeldgids gebruikt.

De Smartengeldgids van de ANWB bestaat uit gebundelde uitspraken van rechters waarbij zij de uiteindelijke vergoeding moesten berekenen. De uitspraken zijn ingedeeld in verschillende categorieën en gerangschikt naar ernst van het letsel.

Waarom is deze gids uitgegeven door de ANWB? Het verkeer is momenteel de grootste veroorzaker van letsel. Daarnaast gaan er veel rechterlijke uitspraken over verkeerssituaties. Dit vormt de reden dat de ANWB het op zich heeft genomen om alle uitspraken in te delen naar soort en ernst van het letsel en de hoogte van het smartengeld. Het is belangrijk dat er één of meerdere uitspraken worden gevonden die lijken op de zaak waarvan het smartengeld moet worden bepaald. Elke zaak is natuurlijk uniek, maar toch zijn er vaak wel overeenkomsten te vinden.

Doordat geen enkele letselschade helemaal te vergelijken is met een ander, kan ook een uitspraak uit het verleden niet meer dan een richtsnoer zijn. Kortom, smartengeld berekenen vereist specialistische kennis en deskundigheid.

Gerechtelijke uitspraken waarbij smartengeld is uitgekeerd

In onderstaande voorbeelden heeft een rechter besloten dat de tegenpartij verantwoordelijk is voor het betalen van smartengeld. Klik op een van de nieuwsberichten voor meer informatie over de hoogte van de schadevergoeding.

Hoge smartengeld vergoeding ondanks leeftijd

De rechtbank in Midden- Nederland heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan in een vordering van een dame van 75 jaar. Zij bracht de kwestie voor de rechter via een deelgeschil. Dat is een verzoekschriftprocedure waarin alleen één onderdeel ter beoordeling aan de rechtbank wordt voorgelegd.

Lees meer

Verzekeraar aansprakelijk voor smartengeld van vader na overlijden dochter?

In deze zeer treurige zaak moet de rechter de vraag beantwoorden of de verzekeraar aansprakelijk is voor shockschade van de vader van een verkeersslachtoffer.

Lees meer

Ziekenhuis Utrecht betaalt recordbedrag smartengeld

Het ziekenhuis van de Universiteit van Utrecht (UMCG) betaalt een recordbedrag aan smartengeld. Na een medische fout wordt aan het slachtoffer een bedrag aan smartengeld betaald van € 350.000,00.

Lees meer

Smartengeld moet hoger!

De rechtbank in Noord Holland vindt dat hogere bedragen bij smartengeld moeten worden toegekend. Althans, daar komt de redenering van de rechtbank wel op neer, getuige de uitspraak die op 11-9-2014 werd gepubliceerd. Toedracht veroorzaking letselschade Een bokser wordt door een groep mannen neergeschoten.

Lees meer

Vergoeding affectieschade: smartengeld voor nabestaanden

Volgens diverse bronnen wil Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) de vergoeding van letselschade en overlijdensschade verruimen. Er moet met name een ruimere vergoeding komen voor kosten die wegens verpleging, verzorging en begeleiding door naasten worden gemaakt. De huidige wettelijke regeling is beperkt, want alleen de kosten tot het bedrag dat men kwijt zou zijn als professionele hulp wordt ingeschakeld, komen voor vergoeding in aanmerking.

Lees meer

Smartengeld op ‘oude’ manier vastgesteld

Smartengeld Het Hof in Den Bosch heeft de vergoeding van smartengeld op de ‘oude’ manier vastgesteld.

Lees meer

Sneller smartengeld na vertraging

Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald, dat er vaker smartengeld moet worden toegekend. Het Hof bepaalde namelijk, dat vliegtuigpassagiers ook een vergoeding voor immateriële schade moeten ontvangen bij vertragingen of geannuleerde vluchten. Dat maakte het Europees Hof van Justitie in Luxemburg donderdag bekend.

Lees meer

Deelgeschil: smartengeld na arbeidsongeval

Op 08-09-2011 is een uitspraak van de kantonrechter in Bergen op Zoom over een deelgeschil over de vergoeding van smartengeld na een arbeidsongeval gepubliceerd. In die zaak werden ook de buitengerechtelijke kosten gevorderd, in totaal zo’n € 30.000,00 voor de procedure in het deelgeschil en wat er kennelijk als onbetaald nog openstond.

Lees meer

Voorschot smartengeld toegekend

De rechtbank te Dordrecht heeft een vordering in kort geding tot het betalen van een voorschot op het smartengeld, toegekend. Ongeval met boot Het slachtoffer is een man van nu 28 jaar oud. Hij is op 8 augustus 2008 van een snelle motorboot gevallen die bestuurd werd door de veroorzaker van de letselschade.

Lees meer

Smartengeld genormeerd bij licht letsel

De Letselschaderaad heeft genormeerde bedragen voor smartengeld opgenomen in een nieuwe richtlijn voor licht letsel.Deze richtlijn is van toepassing op licht letsel, dat naar verwachting binnen 6 maanden na het ongeval restloos hersteld is. In de richtlijn, die voor letselschade zaken vanaf 1 januari 2010 van toepassing is, wordt ook een stappenplan beschreven waaraan de verzekeraar zich moet houden.

Lees meer

Veelgestelde vragen over smartengeld

De specialisten van Ridder Letselschade ontvangen regelmatig uiteenlopende vragen over smartengeld. Hieronder geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen rondom smartengeld. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op en we helpen u graag.

Wat valt er onder smartengeld?

Smartengeld is een vorm van immateriële schadevergoeding als gevolg van een ongeval, door toedoen van een ander. Naast emotionele, geestelijke en psychische schade, vallen ook zaken als verminderde levensvreugde en verdriet onder smartengeld.

Wat is het verschil tussen smartengeld en letselschade?

Wanneer u materiële of immateriële schade heeft opgelopen als gevolg van een ongeluk, dan noemen we dat letselschade en heeft u recht op een letselschadevergoeding. Als de letselschade psychisch, geestelijk en/of emotioneel is, dan is dat immateriële schade en noemen we de vergoeding hiervoor smartengeld.

Hoe wordt smartengeld uitbetaald?

In de meeste gevallen wordt het smartengeld zonder vooraankondiging uitgekeerd. De verzekeringsmaatschappij houdt eventueel eerder uitgekeerde voorschotten in op het totale bedrag. Het is ook mogelijk om een periodieke uitkering aan te vragen, waarbij u jaarlijks een deel ontvangt, maar dat komt vrijwel nooit voor.

Heb ik recht op smartengeld als ik ben aangereden op de fiets?

Wanneer u als fietser bent aangereden door een voertuig zoals een auto, bus of tram en u heeft hierbij immateriële letselschade opgelopen, dan heeft u recht op smartengeld. Omdat een fietser een zwakke verkeersdeelnemer is, is de automobilist in principe aansprakelijk bij een ongeval.

Werkzaam door heel Nederland

Ridder Letselschade is als specialist in smartengeld werkzaam door heel Nederland, we komen kosteloos naar u toe! Zo kunt u onder andere bij ons terecht in de volgende regio’s:

Wilt u weten op hoeveel smartengeld u recht heeft?

Dan staan onze smartengeld specialisten voor u klaar! Heeft u vragen over het berekenen van smartengeld of de gratis juridische hulp die we aanbieden? Belt u gerust met 036 522 0342 of vul het onderstaand contactformulier in.

Wilt u meer smartengeld voorbeelden ontvangen? Vul dan onderstaand contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks