Krijg ik smartengengeld als ik ben aangereden op de fiets?

Welke factoren spelen een rol bij een aanrijding tussen een auto en een fietser? Die vraag krijgen we regelmatig voorgelegd. Natuurlijk is in eerste instantie de vraag wat er is gebeurd en wat de toedracht van de aanrijding is. In zijn algemeenheid zeggen we dat een fietser wordt beschouwd als een zwakke verkeersdeelnemer.

Als u dus als fietser aangereden wordt door een auto, dan is de automobilist in principe aansprakelijk, tenzij die zich kan beroepen op overmacht. Dat wordt niet zo gauw aangenomen, hiervoor moet de fietser wel een hele ernstige fout hebben gemaakt waarmee de automobilist eigenlijk geen rekening kon of hoefde te houden. Bovendien moet de automobilist zelf foutloos rijden. Dat laatste moet dan door de bestuurder van de auto worden bewezen!

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding of wilt u Ridder Letselschade inschakelen om u te helpen bij de schadeclaim? Doe dan onze test of neem contact met ons op.

036 522 0342 Test: heb ik recht op schadevergoeding?

Nationaal keurmerk letselschade
Logo Nis
Logo Nivre

Snel naar:

Aanrijding fietser door auto

Als een fietser bijvoorbeeld geen licht aan heeft, door rood licht rijdt of ergens oversteekt waar dat niet mag, en er volgt een aanrijding, dan nog is in principe de automobilist aansprakelijk. Wel kan het dan zijn dat niet de hele schade moet worden betaald, maar een bepaald percentage als eigen schuld wordt gezien en dus niet hoeft te worden vergoed.

Aanrijding fietser door tram

Wanneer er sprake is van een aanrijding met een tram, geldt de speciale regeling niet van de zwakke verkeersdeelnemer. In zijn algemeenheid zeggen we dat wanneer u wordt aangereden door een tram, u eigenlijk altijd zelf aansprakelijk bent. De tram rijdt op een rails en krijgt stroomtoevoer van elders. Dus de regeling zoals bij de automobilist gaat hier niet op.

Aanrijding fietser door bus

Bij een aanrijding tussen een fietser en een bus, zien we vaak zeer ernstig letsel aan de kant van de fietser. Vaak is er sprake van botbreuken en soms moet ook een lichaamsdeel worden geamputeerd. Ook zien we nog wel eens dat een fietser wordt aangereden door de bus, waarbij de fietser wordt geraakt door de spiegel, die immers erg groot zijn tegenwoordig. Dan is er vaak ook sprake van hersenletsel.

De fietser wordt daarnaast beschermd door artikel 185 van de Wegenverkeerswet bij de aanrijding met een bus. Dat betekent dus dat de buschauffeur in principe aansprakelijk is voor het veroorzaken van de letselschade bij de fietser, tenzij de fietser eigen schuld heeft.

Schadeposten die u kunt verhalen

Wanneer u als fietser wordt aangereden door een auto of een bus, dan heeft u in principe recht op vergoeding van alle schade als de ander aansprakelijk is. Alle schade (of alle schadeposten) wil zeggen immateriële schade (smartengeld) maar ook een schadevergoeding omdat bijvoorbeeld kleding of de fiets beschadigd zijn.

Daarnaast hebt u natuurlijk recht op vergoeding van de medische kosten, reiskosten en als u niet kunt werken, hebt u ook recht op de vergoeding van verlies van arbeidsvermogen. Soms is er sprake van jeugdige verkeersdeelnemers die door een aanrijding tussen een fiets en een automobilist, niet meer goed mee kunnen op school. We spreken dan over studievertraging, waarvoor u ook schadevergoeding kunt krijgen.

Letselschade verhalen voor fietsongeval

Allereerst is het van belang dat de toedracht van de aanrijding goed wordt vastgelegd. Als er politie bij aanwezig is geweest, dan wordt het meestal wel goed vastgelegd. Soms is er geen politie bij en dan is het erg belangrijk dat er een door beide partijen ingevuld en ondertekend schadeformulier wordt opgesteld. Maak ook altijd zoveel mogelijk foto’s van de plaats van de aanrijding en zoek getuigen op met telefoonnummers die kunnen aangeven hoe de aanrijding heeft plaatsgehad.

Als de ambulance ter plaatse komt en adviseert om even een onderzoek laten uitvoeren in het ziekenhuis, accepteer dat dan altijd. Dat kan belangrijk zijn om het zogenaamde causaal verband tussen de aanrijding en letsel/schade te kunnen bewijzen. Ga daarna zo snel mogelijk naar de huisarts om alle klachten die er zijn goed te laten vastleggen.

De partij die schade lijdt (in dit geval dus de fietser) moet zorgen voor bewijs van de schade. Verzamel dus bonnetjes en facturen en laat zoveel mogelijk dingen vastleggen. Ook is het belangrijk om naar de huisarts te gaan en om de huisarts te vragen alles goed in het dossier te laten noteren.

Wanneer een fietser zich bij ons meldt om een schadevergoeding te krijgen, maken we een aansprakelijkstelling en versturen we deze naar de verzekeraar van de auto of de bus. Ook gaan we soms het proces verbaal opvragen en gaan we medische en financiële informatie opvragen. We maken dan een dossier aan en komen naar de mensen toe. Dat kost allemaal niks, want de verzekeraar van de automobilist of de bus moet onze kosten betalen.

Ik wil iemand aansprakelijk stellen

Voorbeelden

Ridder Letselschade behandelt veel aanrijdingen tussen een fietser en een bus of een fietser en een auto. Zo hebben we een letselschade in behandeling gehad van een jonge vrouw die in 2013 werd aangereden door een auto. Zij liep hierbij een fractuur op van een ruggenwervel. Omdat het een hele sportieve vrouw was, kon ze toch haar werkzaamheden redelijk blijven voortzetten, maar alle sporten kon zij niet meer beoefenen. Ook was er sprake van een studievertraging, waarvoor we zo’n € 19.000,00 hebben weten te claimen. In totaal is deze schadevergoeding op meer dan € 100.000,00 uitgekomen, omdat er sprake was van blijvend letsel en deze jonge vrouw blijvend, voor de rest van haar leven dus, ondersteuning nodig heeft in de huishouding en bij het doen van allerlei activiteiten in en rond haar woning. Als smartengeld werd vergoed € 27.500,00.

Direct smartengeld claimen met Ridder Letselschade

Ridder Letselschade adviseert en ondersteunt u met het claimen van smartengeld en andere schade. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze specialisten via 036 522 0342 of stuur ons een bericht via onderstaand contactformulier.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks