Test: heb ik recht op schadevergoeding?

De letselschadetest

Gebruik de onderstaande test om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Binnen 5 minuten heeft u een uitslag.

Doe de test
  • Reactie op ingezonden brief van het NIVRE aan de Tweede Kamer

  • Problemen in letselschadeland: open brief Tweede Kamer

  • Reactie op uitzending van Argos: advocaat of jurist?

Disclaimer

Wij  sluiten elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die van of via deze website is verkregen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie gebruikt of raadpleegt. Alle informatie wordt u aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ondanks de constante zorg die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag nimmer auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, gebruiken, kopiëren of op andere wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Mr. T. Ridder.

Terug
Test: recht op letselschade?