Aansprakelijkheid na een bedrijfsongeval

U bent betrokken geraakt bij een ongeval op de werkvloer en u wilt een schadevergoeding voor het opgelopen letsel aanvragen, maar wie stelt u aansprakelijk na een bedrijfsongeval? Ridder Letselschade helpt u bij het bepalen van de aansprakelijkheid en bij de verdere stappen die u moet nemen om een maximale schadevergoeding te claimen. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw zaak te bespreken.

Wilt u weten of u recht heeft op smartengeld? Doe dan de online letselschadetest.

Doe de test

Wat is een bedrijfsongeval?

Men spreekt van een bedrijfsongeval of arbeidsongeval wanneer het ongeval plaatsvindt onder werktijd of met het werk te maken heeft. Dit kan op de werkvloer zijn, maar ook op zakenreis of tijdens een congres. Wanneer u slachtoffer bent van een bedrijfsongeval, dan moet de aansprakelijke partij de schade vergoeden. In de meeste gevallen is dit uw werkgever. Stel uw werkgever na een bedrijfsongeval dus zo snel mogelijk aansprakelijk om het letselschadeproces op te starten.

Zorgplicht werkgever

Vanuit de wet heeft een werkgever een zogenoemde zorgplicht. Een werkgever is verplicht een veilige werksituatie te creëren voor de werknemers, maar wat houdt een veilige werksituatie precies in en wanneer voldoet een werkgever hieraan?

In het kort moet een werkgever voor het volgende zorgen:

  • Voldoende veiligheidsinstructies om de werkzaamheden uit te voeren
  • Veiligheidskleding of –hulpmiddelen aanwezig om de werkzaamheden veilig uit te voeren
  • Controle en aansturing op het gebruik van de aanwezige middelen

Deze richtlijnen zijn natuurlijk niet heel concreet. De eisen die gesteld worden om aan de zorgplicht te voldoen, zijn dan ook per branche en zelfs per bedrijf verschillend.

Arbeidsinspectie

Heeft er een bedrijfsongeval plaatsgevonden en is er sprake van ernstig letsel (met bijvoorbeeld een ziekenhuisopname)? Dan is de werkgever verplicht het bedrijfsongeval bij de Arbeidsinspectie te melden. De Arbeidsinspectie zal dan vrijwel altijd een onderzoek instellen naar aanleiding van het verplichte interne rapport dat de werkgever heeft opgesteld.

De Arbeidsinspectie kan een proces-verbaal opmaken naar aanleiding van het bedrijfsongeval en de werkgever kan een boete opgelegd krijgen. Het proces-verbaal is belangrijk om later de juiste toedracht van het bedrijfsongeval in kaart te kunnen brengen.

Waarom is de werkgever aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

De wet verplicht een werkgever om een veilige werkomgeving te realiseren. Wanneer er ongelukken op de werkvloer gebeuren, zijn er blijkbaar onvoldoende maatregelen genomen om dit te realiseren. Wanneer een werkgever het niet eens is met deze aansprakelijkheid, dan zal hij dit moeten aantonen.

Aansprakelijkheid bij ongevallen buiten de gebruikelijke werksfeer

De zorgplicht van de werkgever stopt niet bij de standaard werkzaamheden, ook bij bijzondere gelegenheden dient de werkgever zorg te dragen voor de veiligheid van de werknemer. Hierbij kunt u denken aan een cursus op een externe locatie of het jaarlijkse kerstuitje. Wanneer u dus gewond raakt tijdens een uitje van het werk, kunt u de geleden letselschade ook op de werkgever verhalen.

Aansprakelijkheid bij uitzendkrachten

De werkgever is in de meeste gevallen aansprakelijk bij bedrijfsongevallen, maar hoe zit dit bij uitzendkrachten? Een uitzendkracht of een gedetacheerde werknemer heeft eigenlijk twee werkgevers:

  • De formele werkgever (uitzend- of detacheringsbureau)
  • De materiële werkgever (het bedrijf waar de werkzaamheden uitgevoerd worden)

Bij uitzendkrachten is het zo dat diegene die invloed kan uitoefenen op de veiligheid van de werknemer, ook aansprakelijk is bij letselschade. Dit is vaak de materiële werkgever. Om zich verder in te dekken, zal een uitzendbureau ook vaak een artikel over deze aansprakelijkheid opnemen in de uitzendovereenkomst. Hierin wordt gespecificeerd dat het uitzendbureau nooit aansprakelijk is voor eventueel letsel tijdens de werkzaamheden en dat de zorgplicht bij de materiële werkgever ligt. Deze bepalingen mogen echter nooit ten koste gaan van de uitzendkracht. De wet stelt dan ook dat een uitzendkracht beide werkgevers aansprakelijk mag stellen. De aansprakelijk gestelde partij moet dan ook de schadevergoeding betalen. Vervolgens kunnen de formele en de materiële werkgever onderling bepalen wie welk deel van de schadevergoeding voor zijn rekening moet nemen.

Kan een werkgever ontkomen aan aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval?

Het is als werkgever niet eenvoudig om aan aansprakelijkheid te ontkomen. Als er bijvoorbeeld een ongeval plaatsvindt omdat de werknemer een wankel trapje gebruikt in plaats van de aanwezige veiligheidsladder, dan kan de werkgever nog steeds aansprakelijk zijn als hij niet kan bewijzen dat hij goede instructies heeft gegeven. De werkgever moet in dat geval met bewijzen komen. In de praktijk blijkt dit echter lastig.

Hulp bij aansprakelijkheid na bedrijfsongeval

Heeft u letselschade opgelopen door een bedrijfsongeval? Wacht dan niet te lang met het aansprakelijk stellen van de werkgever. U moet immers zorgen voor het bewijs dat het ongeval heeft plaatsgevonden. Ridder Letselschade helpt u gratis bij het regelen van de aansprakelijkheid en de rest van de schadevergoeding. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken via 036 522 0324 of per e-mail via info@ridder-letselschade.nl.

Wilt u eerst weten of uw zaak kans van slagen heeft? Doe dan de online letselschadetest. Binnen enkele minuten weet u of u recht heeft op een schadevergoeding.

Doe de letselschadetest

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks