Bent u als fietser betrokken geraakt bij een verkeersongeval, bijvoorbeeld door een aanrijding met een auto of brommer, en heeft u daarbij letselschade opgelopen? Dan heeft u in bijna alle gevallen recht op een schadevergoeding van de andere partij. In sommige gevallen zelfs wanneer u (deels) schuld had aan het ongeval.

De letselschadespecialisten van Ridder Letselschade kunnen u helpen na een verkeersongeval uw schadevergoeding te claimen, zodat u krijgt waar u recht op heeft. U kunt ons direct bereiken door te bellen naar 036 522 0342 of door het contactformulier in te vullen. Wij helpen u graag.

Gratis claimen

Nationaal keurmerk letselschade

Snel naar:

Fietsers en verkeersongevallen

Een ongeluk zit een klein hoekje maar kan verregaande consequenties hebben. In het verkeer bent u als fietser zeer kwetsbaar in vergelijking met gemotoriseerd verkeer. Wanneer u tijdens het fietsen een aanrijding krijgt met een auto, brommer of motor, zult u sneller letsel oplopen dan de andere partij omdat u veel minder goed beschermd bent.

Omdat u kwetsbaar bent in het verkeer, wordt u door de wet extra beschermd. Wanneer u betrokken raakt bij een verkeersongeval, heeft u door die extra bescherming in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding.

Extra bescherming bij ongeval met de fiets (artikel 185 WVW)

De extra rechtsbescherming die u als fietser in het verkeer krijgt, betekent in de praktijk dat u vaak recht heeft op de vergoeding van (ten minste) 50% van de letselschade die u heeft opgelopen door het ongeval. Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar hebben zelfs recht op de volledige vergoeding van geleden letselschade. De rechter hanteert de volgende richtlijn:

  • Een fietser die jonger is dan 14 jaar heeft, ongeacht of deze het ongeval veroorzaakte of niet, recht op de vergoeding van 100% van de geleden schade (art. 185 WVW);
  • Een fietser met een leeftijd van 14 jaar of ouder heeft recht op de vergoeding van ten minste 50% van de opgelopen letselschade.

Billijkheidscorrectie

Een rechter kan afwijken van de bovenstaande richtlijn in het voordeel van het slachtoffer. Hij of zij kan bijvoorbeeld bepalen dat bij een verkeersongeval tussen een auto en een fietser die ouder is dan 14 jaar, de fietser recht heeft op de vergoeding van meer dan de helft van de geleden schade. De rechter kan deze zogenaamde ‘billijkheidscorrectie’ toepassen wanneer hij of zij van mening is dat het rechtvaardig (billijk) is als de andere partij een hogere vergoeding betaalt, bijvoorbeeld omdat deze verzekerd is voor het letsel van het slachtoffer. In zo’n situatie kan een rechter besluiten dat de aansprakelijke partij niet slechts de helft van de geleden schade moet vergoeden, maar bijvoorbeeld driekwart of zelfs nog meer.

Voorwaarden toepassing artikel 185 WVW

Voor de toepassing van het hierboven besproken wetsartikel, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet het ongeval plaatsgevonden hebben op de openbare weg. Daarnaast moet er sprake zijn van een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig en een niet-gemotoriseerde deelnemer aan het verkeer betrokken is. Het artikel kan dus bijvoorbeeld worden toegepast als een fietser een aanrijding heeft gehad met een auto, scooter of motor op de openbare weg.

Aantonen verband letsel – verkeersongeval

Wanneer u een verkeersongeval heeft gehad op de openbare weg en aanspraak wilt maken op een letselschadevergoeding, zult u moeten aantonen dat uw letsel is ontstaan door het verkeersongeval. U zult met andere woorden moeten aantonen dat tussen uw letselschade en het verkeersongeval een causaal verband bestaat.

Vaak is het causale verband tussen fysiek letsel en een verkeersongeval direct helder, bijvoorbeeld wanneer u kneuzingen, botbreuken of andere wonden oploopt door een ongeval. Dit type letsel kan doorgaans vrij snel (schriftelijk) worden vastgelegd door ambulancepersoneel, uw huisarts of artsen in het ziekenhuis.

Het causale verband tussen uw klachten en een verkeersongeval is moeilijker aan te tonen wanneer u pas na enige tijd klachten ervaart. In die situaties kan Ridder Letselschade u, indien mogelijk, helpen bij het verzamelen van ‘bewijsstukken’ die het verband tussen uw klachten en het verkeersongeval aannemelijk maken.

Wanneer geen recht op schadevergoeding?

Slechts in uitzonderlijke situaties kunt u als fietser geen aanspraak maken op de vergoeding van minimaal de helft van uw geleden schade. Enkel wanneer een bestuurder aannemelijk kan maken dat u zeer roekeloos heeft gehandeld, kan een rechter bepalen dat u geen recht heeft op een schadevergoeding. In de praktijk komt de rechter zelden tot dit besluit en kan een fietser rekenen op een schadevergoeding van minimaal 50% van zijn of haar geleden letsel

Welk letsel wordt vergoed?

Als fietser betrokken raken bij een verkeersongeval kan ernstige gevolgen hebben. Letsel, zowel lichamelijk als geestelijk, ontstaat al snel bij een ongeval tussen een fietser en een auto, scooter of motor. De kans is groot dat u na het ongeval genoodzaakt bent (geweest) kosten te maken die u normaal gesproken niet had hoeven te maken. Hierbij kunt u onder meer denken aan kosten die u moet maken voor het bezoeken van een medisch specialist. Wanneer u uw werk tijdelijk of permanent niet meer kunt uitoefenen door het ongeval, zal uw inkomen bovendien significant afnemen. Dit zijn voorbeelden van kosten die u vergoed kunt krijgen. Daarnaast kunt u in de meeste gevallen een beroep doen op smartengeld (immateriële schade) voor gederfde levensvreugde.

Voorbeeldzaak behandeld door Ridder Letselschade

Ridder Letselschade heeft onlangs een letselschadezaak succesvol afgerond waarin onze cliënt als fietser betrokken was. In oktober 2013 wordt een zelfstandig ondernemer op zijn fiets aangereden door een motorvoertuig. Hij loopt hierbij fysiek letsel op zoals een hersenschudding en diverse kneuzingen. Door zijn fysieke letsel kan hij niet werken en komt zijn bedrijf stil te leggen.

Mevrouw mr. Gemma Kalmeijer neemt  de zaak in behandeling. Na circa 1,5 jaar wordt de zaak succesvol afgerond en ontvangt de fietser een schadevergoeding van ruim € 100.000,-. De man is erg te spreken over de afwikkeling van zijn letselschadedossier.

“Zeer tevreden over Gemma. Kon niet beter, dank je wel! Ik geef Ridder Letselschade een 10 voor de afwikkeling van mijn dossier.”

Letselschade claimen na een verkeersongeval

Ridder Letselschade kan u helpen met het claimen van letselschade. Onze letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. U kunt Ridder Letselschade bereiken door te bellen naar 036 522 0342 of door het onderstaande contactformulier in te vullen.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks