Van spierletsel wordt gesproken wanneer spieren op de een of andere wijze zijn beschadigd, bijvoorbeeld door kneuzingen, scheuringen of verwondingen. Spierletsel kan zich op allerlei plaatsen voordoen, maar vooral de spieren van het bewegingsapparaat zijn vaak betrokken bij verkeersongevallen of arbeidsongevallen.

Wanneer voor het ongeval een ander aansprakelijk is, kan de schade die daardoor is veroorzaakt, worden gevorderd bij de aansprakelijke partij of de verzekeraar daarvan. Ridder Letselschade is op dat gebied specialist en heeft al vele dossiers met spierletsel succesvol afgerond. Bovendien verrichten wij onze diensten gratis voor het slachtoffer, omdat de aansprakelijke partij ook de kosten van rechtshulp moet voldoen, mits uiteraard redelijk.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander spierletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schade kunt u claimen bij spierletsel?

Uiteraard moet er sprake zijn van spierletsel dat is veroorzaakt door een ander, die daarvoor ook aansprakelijk is. Pas dan komt u toe aan het claimen van de schade die het gevolg is van het spierletsel. Aan welke schadeposten moet u dan denken? Uiteraard is het strikt afhankelijk van ieders eigen specifieke situatie, maar doorgaans zien wij de volgende schadeposten wel ontstaan:

 1. smartengeld
 2. verlies van arbeidsvermogen
 3. medische kosten
 4. studievertraging
 5. huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid

 

Smartengeld

Ook bij spierletsel door toedoen van een ander hebt u recht op vergoeding van de immateriële schade door middel van het toekennen van smartengeld. Het is natuurlijk sterk afhankelijk van het type spierletsel en de ernst en omvang daarvan welke smartengeldvergoeding u kunt claimen. Bij een gekneusde spier die verder in het dagelijks leven weinig tot geen invloed heeft, moet u denken aan enkele honderden euro’s. Echter, wanneer sprake is van spierafscheuringen en ernstige invaliditeit, kan de smartengeldvergoeding oplopen tot tienduizenden euro’s.

Ridder Letselschade is specialist wat betreft het claimen van smartengeld, ook bij spierletsel. Het maakt in feite niet uit waardoor de immateriële schade is ontstaan, om het smartengeld goed te kunnen claimen.

Verlies van arbeidsvermogen

Wanneer het spierletsel aanleiding geeft tot arbeidsongeschiktheid, al dan niet tijdelijk, kan er ook verlies van arbeidsvermogen ontstaan. In de volksmond heet dit ook wel gederfd loon of gederfd inkomen, maar in de letselschade wordt dit anders genoemd vanwege de belastingtechnische aspecten. De vergoeding van gederfd loon bestaat in feite niet, want het is vergoeding van het beschadigde arbeidsvermogen, hetgeen een netto vergoeding is. Als er zou worden gesproken van gederfd loon, zou het door de belastingdienst als een bruto vergoeding kunnen worden aangemerkt en dat is niet juist.

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan er sprake zijn van het verlies van overuren, inconveniëntentoeslag etc. Ook die schade kunnen wij claimen. Wij kunnen daarbij gebruik maken van rekenkundige software.

Medische kosten

Bij spierletsel is vaak sprake van fysiotherapie of ergotherapie, waarvan de kosten meestal zullen zijn gedekt onder de zorgpolis. Als er echter meer behandelingen nodig zijn dan het maximaal aantal dat wordt vergoed, kunnen wij voor u de kosten daarvan in rekening brengen bij de aansprakelijke partij. Onder medische kosten kunnen ook worden verstaan de kosten voor opname in een ziekenhuis of revalidatiekliniek. Daarvoor wordt bij de schadevaststelling gebruik gemaakt van de richtlijnen van de Letselschade Raad.

Studievertraging

Wanneer spierletsel aanleiding geeft tot een langdurig re-integratietraject of revalidatietraject, kan er achterstand optreden bij de studie. Bij het berekenen van de schade maken wij gebruik van de richtlijn studievertraging van de Letselschade Raad. Daarin staat dat het maximumbedrag voor één jaar studievertraging aan een universiteit, ongeveer € 20.000,00 bedraagt. Uiteraard zijn er wel bewijzen nodig in de vorm van verklaringen van de schoolleiding en cijferlijsten.

Huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid

Spierletsel kan nogal eens uitval betekenen voor allerlei activiteiten in en rond de eigen woning. Zo kan er tijdelijk of permanent sprake zijn van het niet meer kunnen uitvoeren van huishoudelijke taken, of het onderhoud van huis en tuin. De schade die daarbij optreedt, berekenen wij aan de hand van de richtlijnen van de Letselschade Raad. Soms is het echter nodig om van die richtlijnen af te wijken en om de schade concreet te berekenen. Dan zijn er wel bewijsstukken nodig dat bepaalde onkosten zijn gemaakt.

Wat is spierletsel?

Bij spierletsel kunnen alle ‘normale’ schadeposten worden geclaimd, zoals:

 • smartengeld;
 • verlies van arbeidsvermogen;
 • huishoudelijke hulp;
 • verlies van zelfwerkzaamheid;
 • schoolachterstand;
 • medische kosten, etc.

Uiteraard zijn de te claimen schadeposten afhankelijk van de ernst en omvang van het spierletsel. Spierletsel doet zich in allerlei hoedanigheden en vormen voor. Vaak wordt tot spierletsel ook gerekend het letsel aan pezen en banden. Pezen zijn de niet doorbloede uiteinden van spieren die aan de botten vastzitten. Wanneer daar letsel aan optreedt, is dat vaak lastig te herstellen, omdat de pezen niet doorbloed zijn. Vaak zien wij nog al eens spierletsel en peesletsel optreden bij schoudergewrichten.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij spierletsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks