Enkelletsel is een veel voorkomend type letsel dat ontstaat bij zowel bedrijfsongevallen, verkeersongevallen als bij andere ongevallen. Bij andere ongevallen moet u denken aan valpartijen door losliggende of scheefliggende tegels, of door gladde vloeren in bijvoorbeeld winkelcentra en supermarkten.

Ridder Letselschade is gespecialiseerd in het berekenen en claimen van letselschade, die is ontstaan door enkelletsel. Ook de medisch adviseurs van Ridder Letselschade zijn bekend met de verschillende aspecten die kleven aan enkelletsel.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander enkelletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schadeposten treden op bij enkelletsel?

Bij enkelletsel is het belangrijk om te laten bepalen, of er een eindsituatie is met of zonder restbeperkingen. Als enkelfracturen herstellen zonder restbeperkingen, is de schade natuurlijk veel sneller vast te stellen dan wanneer er beperkingen overblijven.

Vaak wordt bij ernstige enkelfracturen en ander enkelletsel  een operatie  uitgevoerd waarbij delen van de enkel worden vastgezet (een zogenaamde arthrodese). Daardoor nemen de pijnklachten sterk af, maar neemt het percentage blijvende invaliditeit toe. Er kunnen dan problemen ontstaan met het afwikkelen van de voet bij het lopen, waardoor extra kosten van aangepast schoeisel of inlegzooltjes nodig zijn.

Smartengeld

Voor enkelletsel worden verschillende bedragen aan smartengeld toegekend. Als er sprake is van kortdurend enkelletsel dat zonder beperkingen geneest, moet u denken aan enkele duizenden euro’s. Als er sprake is van ernstige blijvende invaliditeit, dan kan het bedrag aan smartengeld al gauw oplopen tot boven de € 5.000,00 of soms € 10.000,00.

Verlies van arbeidsvermogen

Een enkel is een teer gewricht en wij zien in de praktijk vaak dat na enkelletsel volledige arbeidsongeschiktheid optreedt. Dat is dan natuurlijk vooral bij staande of lopende beroepen. We  zien we dan ook dat er een budget wordt toegekend voor het laten omscholen of bijscholen van een slachtoffer met enkelletsel. Die kan dan bijvoorbeeld computervaardigheden uitbreiden waardoor zittend werk mogelijk wordt.

Verlies van arbeidsvermogen kan optreden wanneer iemand beperkt is in het verrichten van werkzaamheden, zowel in betaalde arbeid als in en rond de woning, gezin of bij het uitoefenen van een hobby. Als er sprake is van het niet kunnen uitvoeren van betaald werk, moet er worden omgeschoold of bijgeschoold en moet er een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld om de resterende arbeidsmogelijkheden te beoordelen. Ridder Letselschade is daarin gespecialiseerd en beschikt over een netwerk van arbeidsdeskundigen door het hele land die dergelijke beoordelingen kunnen uitvoeren.

Medische kosten

De meeste medische kosten worden gedekt door de zorgverzekeraar. Soms kan de eigen bijdrage die moet worden betaald aan medische ingrepen of het eigen risico wel worden teruggevorderd van de aansprakelijke partij.

Verhoogde economische kwetsbaarheid

Indien iemand ondanks enkelletsel toch in staat blijkt om zijn werkzaamheden te blijven uitvoeren, kan dat wel betekenen dat iemand verhoogd economisch kwetsbaar is geraakt. Dit houdt in dat wanneer er toch onverhoopt werkloosheid zou optreden door bijvoorbeeld ontslag, iemand niet meer alle werkzaamheden kan uitvoeren omdat er immers sprake is van enkelletsel met de daarbij behorende beperkingen. Hiervoor claimen wij doorgaans een budget waarbij iemand het bijvoorbeeld een half jaar qua inkomen kan redden en er ook nog geld overblijft voor het re-integratietraject met om-of bijscholing.

Bijzonderheden rond enkelletsel

Enkelletsel kan zoals gezegd ernstig invaliderend zijn. Schadeposten die dan optreden zijn:

 • kosten van aangepast schoeisel en/of inlegzooltjes;
 • verlies van arbeidsvermogen door het verlies van werk wegens arbeidsongeschiktheid;
 • re-integratie, omscholing en bijscholing;
 • aanpassing in en rond de woning en hulp en vervanging bij het uitvoeren van werkzaamheden;
 • smartengeld.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij enkelletsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks