Uitbetaling letselschade

Over het fenomeen tijd zijn vele spreekwoorden en gezegden in omloop. ‘Tijd is geld’, spreekt ons in deze drukke maatschappij waarschijnlijk het meeste aan. Maar, ‘Tijd heelt alle wonden’ is ook zeer toepasselijk in ‘letselschadeland’. Hier zouden wij zeggen: ‘Neem de tijd’!

Het claimen van letselschade kost tijd, veel tijd. Dat houden wij onze cliënten voor wanneer zij ons vragen hoe lang het allemaal zal gaan duren. Dat het lang duurt is op zich niet zo erg, want een slachtoffer is vaak, zeker in het begin, helemaal niet bezig met zijn of haar letselschade dossier, maar met het herstel na een ongeval. Indien er dan adequaat wordt bevoorschot, is er niets aan de hand.

De afwikkeling van een letselschadedossier kost tijd. Ridder Letselschade zorgt ervoor dat u een adequaat voorschot krijgt zodat u niet in financiële problemen komt door uw letselschade.

036 522 0342

Letselschade dossier afronden

“Wanneer kan de zaak worden afgerond?” is een vraag die wij vaak te horen krijgen. Bij Ridder Letselschade, dat volledig onafhankelijk is, is de klant nog koning. Hij of zij bepaalt wanneer de zaak wordt afgewikkeld. Ons advies daarin wordt niet bepaald door ons honorarium, noch door welke andere partij ook. U, het slachtoffer met letselschade, bent als onze cliënt degene die uiteindelijk bepaalt wat het moment van afronding zal zijn. De aansprakelijkheidsverzekeraar kan ook eenzijdig tot afwikkeling overgaan, maar dat valt buiten dit artikel.

Medische eindsituatie

Hoe dan ook, ons advies zal altijd zijn dat een letselschade dossier pas goed kan worden afgerond nadat er een medische eindsituatie is ingetreden. Zeg maar, een situatie waarin geen (grote) verandering meer wordt verwacht in de geestelijke en lichamelijke gesteldheid. Het slachtoffer is ‘uitbehandeld’. Pas dan kan immers de balans worden opgemaakt en de eventuele schade in kaart worden gebracht, aan afronding van het letselschade dossier worden gedacht en de uitbetaling worden voltooid.

Volledig herstel

Wanneer het herstel volledig is en er geen schade voor de toekomst te verwachten is, kan de achterliggende periode in kaart worden gebracht en de letselschade worden gevorderd. Zou het goed zijn gedaan, dan zouden de voorschotten de volledige schade dekken en zou er geen of een kleine slotbetaling moeten volgen. De praktijk wijst vaak anders uit, helaas.

Toekomstige letselschade

Wanneer het herstel niet volledig is, moet ook de toekomstige letselschade in kaart worden gebracht. Er moet worden bepaald hoe de toekomst er zonder het ongeval uitgezien zou hebben. Zou iemand nog blijven werken en zo ja, hoe lang? Zou iemand carrière hebben gemaakt, zou iemand huishoudelijke hulp hebben ingeschakeld, etc. Als die uitgangspunten duidelijk zijn, moet worden ingeschat hoe de toekomst er met het ongeval uit zal zien, dus met het letsel en de beperkingen. Ook dan is het koffiedik kijken en moet worden aangeknoopt bij het verleden, de statistische gegevens, etc. Voordat partijen het daarover met elkaar eens zijn, kunnen er zo een paar jaar verstreken zijn.

Causaal verband

Dan hebben wij het nog niet eens gehad over het aanvaarden van medisch en juridisch causaal verband door de verzekeraar. Daarvoor zijn soms tijdrovende, zogenaamde medische expertises door onafhankelijke deskundigen nodig. Bijvoorbeeld eerst een neurologische expertise, dan een orthopedische gevolgd door een onderzoek door een verzekeringsgeneeskundige en soms nog een arbeidsdeskundige.

Indien het letselschadeslachtoffer door alle onderzoeken en de verstreken tijd in een depressie is geraakt, kan er als klap op de vuurpijl soms nog een psychiatrische expertise achteraan. Deze vijftrapsraket kost zomaar een jaar of drie. Eerst komt de discussie over welke deskundigen de onderzoeken moeten uitvoeren, dan moet de conceptvraagstelling heen en weer worden gestuurd tussen partijen. Alle rapporten moeten daarna eerst in concept heen en weer en vervolgens mag er nog geschoten worden op de definitieve versies. U begrijpt het al, u, als het slachtoffer, bent dan al lang de weg kwijt, tenzij u goed wordt voorgelicht en geïnformeerd.

Vasstellingsovereenkomst en belastinggarantie

Nadat er dan eindelijk overeenstemming is verkregen over de omvang van de uit te keren letselschade, komt er vaak nog een periode van heen en weer sturen van de vaststellingsovereenkomst en belastinggarantie. Vervolgens moet er worden uitbetaald, bepaald ook geen hobby van een verzekeraar. Daar kunnen soms dan ook maanden overheen gaan, bijvoorbeeld doordat niet de verzekeraar, maar een assurantiemakelaar moet betalen.

Lange duur in correspondentie

Los van de inhoudelijke discussies over aansprakelijkheid, letsel, schade, causaal verband, etc. duurt de behandeling altijd lang. Hoe kan dat? (Rechtsbijstands-) verzekeraars, expertisebureaus en advocatenkantoren hebben niet meer mensen in dienst dan strikt noodzakelijk om de dagelijkse werkvoorraad tegen zo laag mogelijke kosten te kunnen beheersen. Dat merkt het slachtoffer maar al te vaak. Immers, door deze werkwijze vinden alle professionals het volstrekt normaal wanneer er eens in de vier á vijf weken een bericht komt. Vrijwel geen letselschade behandelaar kan zich voorstellen hoezeer een slachtoffer dat letselschade lijdt door de schuld van een ander, op een gegeven moment snelheid in de afwikkeling wil krijgen en houden. Dan is vier weken voor een brief gewoon veel te lang, elke week geen brief is weer een verloren week!

Neem de tijd, dat scheelt geld!

Wij merken dagelijks dat het voor veel letselschade slachtoffers onverteerbaar is wanneer verzekeraars de afwikkeling vertragen. Dan is het aanlokkelijk om maar, op basis van de dan bekende feiten, een afronding te forceren. Dat kost vrijwel altijd geld, want de verzekeraar zal een slachtoffer daarmee onder druk (kunnen) zetten. Onze tip is daarom: laat u niet onder druk zetten, neem de tijd. Uiteindelijk zal dat bijna altijd lonend zijn. Denk daarom, hoe moeilijk dat soms ook is: Het zal mijn tijd wel duren . . . .

Veelgestelde vragen over de uitbetaling van letselschade

Hoelang duurt het tot de uitbetaling van mijn letselschade?

We vertellen onze cliënten altijd dat het claimen van letselschade veel tijd kost. Op deze manier zijn ze direct voorbereid op een langer durend traject.

De uitbetaling van letselschade kan pas gebeuren wanneer het dossier is afgerond. Bij sommige zaken duurt dit enkele maanden, bij andere zaken kan dit jaren duren. Dit is volledig afhankelijk van de invloed van het letsel op uw leven. Tussendoor worden we steeds voorschotten op de eindbetaling gevraagd aan en betaald door de verzekeraar.

Hoeveel geld krijg je bij letselschade?

Hoeveel geld u ontvangt bij de uitbetaling van de letselschadevergoeding hangt af van diverse factoren. Op onze pagina over de bedragen bij letselschade leest u daar meer over.

Contact opnemen met Ridder Letselschade?

Hebt u vragen over de (lange) duur van uw letselschadedossier? Bel ons gerust voor een second opinion op werkdagen tot 22.00 uur op 036 – 522 03 42.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks