Heeft u letselschade opgelopen na een verkeersongeval met uw scooter? Dan heeft u recht op een schadevergoeding indien u kunt bewijzen dat de andere partij schuld heeft.

De letselschadespecialisten van Ridder Letselschade helpen u bij het claimen van de schadevergoeding waar u recht op heeft. Neem contact op met 036 522 0342 of vul het contactformulier in.

Gratis claimen

Nationaal keurmerk letselschade

Scooterrijder en verkeersongevallen

Scooterrijders zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Zij hebben niet de bescherming van een voertuig zoals een auto. Als een scooterrijder betrokken raakt bij een ongeval zal de (fysieke) schade al snel aanzienlijk zijn. Veel voorkomend letsel bij een scooterongeval:

 • Botbreuken
 • Kneuzingen
 • Hoofdletsel
 • Whiplash

Welke schade kunt u vergoed krijgen?

Er zijn 2 soorten letselschade die u kunt claimen na een ongeval: materiële en immateriële schade. Materiële schade is de schade die u niet had gemaakt indien u het ongeval niet was overkomen. Hierbij kunt u denken aan medische kosten, verlies van verdienvermogen of kosten voor huishoudelijk hulp.

Immateriële schade is de schade die minder tastbaar is en soms moeilijk in geld uit te drukken is. Denkt u hierbij aan leed of pijn, psychische schade of blijvende beperkingen en klachten.

De bewijslast

Scooterrijders vallen onder de normale regels van het bewijsrecht, dit in tegenstellig tot bijvoorbeeld fietsers of voetgangers. Zij worden extra beschermd en hebben in vrijwel alle gevallen recht op een schadevergoeding, ook indien zij zelf schuld hebben aan het ongeval.

Als scooterrijder dient u uw eis te onderbouwen met bewijs, u hebt de bewijslast op uw schouders drukken. U zult moeten aantonen dat de schuld van het ongeval niet bij u ligt maar bij een andere (aansprakelijke) partij.

Verkeersfout

In veruit de meeste gevallen zult u moeten aantonen dat de tegenpartij een verkeersfout heeft gemaakt. Voorbeelden van verkeersfouten:

 • te hard rijden
 • voorrangsfout
 • vreemde of onverwachte manoeuvre
 • te weinig afstand houden
 • plotseling afslaan
 • uit een uitrit komen

Slecht wegdek

Indien u met uw scooter gevallen bent over een slecht wegdek, dan kunt u mogelijk de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor de schade. In de meeste gevallen is dit de gemeente waarin u gevallen bent. In zulke gevallen wordt er gekeken naar het wetsartikel 6:174 BW (gebrekkige opstallen). Dit artikel zegt eigenlijk dat de bezitter van die weg aansprakelijk is als de weg niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor een gevaar voor personen of zaken oplevert.

De wegbeheerder moet er dus voor zorgen dat u als scooterrijder veilig over de weg kunt rijden. Er is sprake van een gebrekkige opstal als de weg waar u overheen gereden bent, onveilig is door bijvoorbeeld scheuren in de weg. U heeft recht op een schadevergoeding indien u kunt aantonen dat er sprake was van een onveilige situatie.

Causaal verband

Naast de schuld van het ongeval moet u ook bewijzen dat uw schade veroorzaakt is door dit ongeval, dit heet het causaal verband. Als direct letsel hebt opgelopen, is het causale verband vaak eenvoudig aan te tonen. Een botbreuk of kneuzing is immers snel vast te stellen door een arts. U heeft bewijsmateriaal indien u dit op schrift kan krijgen van de desbetreffende arts. Dat kan Ridder Letselschade allemaal voor u opvragen.

Bij immateriële schade is het moeilijker om het causale verband vast te stellen. Ridder Letselschade kan u in een dergelijke situatie ondersteunen door u te helpen met het verzamelen van bewijsmateriaal om het causale verband vast te stellen.

Voorbeeldzaak behandeld door Ridder Letselschade

In 2013 reed een jongeman met zijn scooter op een fietspad in Amsterdam, hij ging op een kruising rechtdoor. Een auto die hem inhaalde, wilde net nog voorlangs naar rechts afslaan. De jongen op zijn scooter schrok hier zo van dat hij remde en onderuit ging. Er was dus in feite niet eens sprake van een botsing, maar wel van een verkeersongeval. De verzekeraar van de auto erkende de aansprakelijkheid en vergoedde € 12.500,00 wegens de letselschade. De jongen liep namelijk een gebroken arm op en kon zijn vakantiebaan niet meer afronden. Ook liep hij een paar maanden studieachterstand op.

Letselschade claimen na een scooterongeluk

Wilt u een letselschadevergoeding na een scooterongeval? Ridder Letselschade ondersteunt u graag met claimen van uw vergoeding. U kunt bellen met het telefoonnummer 036 522 0342 of vul het onderstaande formulier in.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks