Test: heb ik recht op schadevergoeding?

De letselschadetest

Gebruik de onderstaande test om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een letselschadeclaim. Binnen 5 minuten heeft u een uitslag.

Doe de test

036 522 0342

Bereikbaar tot 22:00!

Afspraak maken

Gratis advies gesprek

  • Reactie op ingezonden brief van het NIVRE aan de Tweede Kamer

  • Problemen in letselschadeland: open brief Tweede Kamer

  • Reactie op uitzending van Argos: advocaat of jurist?

Ziekenhuis Utrecht betaalt recordbedrag smartengeld

20 November, 2015 10:10

Het ziekenhuis van de Universiteit van Utrecht (UMCG) betaalt een recordbedrag aan smartengeld. Na een medische fout wordt aan het slachtoffer een bedrag aan smartengeld betaald van € 350.000,00. Dat is verreweg het hoogste bedrag aan smartengeld (voor zover dat bekend is) dat in Nederland ooit is betaald. Toevallig werd het oude record onlangs verbroken van € 136.000,00 (HIV-patiënt) naar € 200.000,00 (ernstige verbranding). Dit lijkt een hoog bedrag, maar in een land als Duitsland ligt de bovengrens op een half miljoen euro.

Smartengeld in het buitenland

Onlangs vond op de Erasmus Universiteit Rotterdam een seminar plaats over smartengeld. Daar werd duidelijk, dat Nederland onder de middenmoot hangt wat betreft de omvang van de uitgekeerde smartengeldbedragen. Terecht merkte Theo Kremer (PIV) op dat niet alleen maar naar de omvang van het smartengeld moet worden gekeken, maar ook naar bijvoorbeeld de vergoeding van andere schadeposten. Om dan de vergelijking met Duitsland te maken, daar worden de kosten van rechtshulp niet zo ruim vergoed als in Nederland en daar is het dus moeilijker om een zaak te beginnen.

Waarom smartengeld hier zo laag?

Algemeen wordt dat toegeschreven aan onze van oorsprong zuinige, Calvinistische, inslag. Vroeger was de kreet "Ieder draagt zijn eigen schade" algemeen ingeburgerd. Je claimde niet zo gauw je schade bij een ander. Dat idee is aardig omgeslagen, als er nu iets gebeurt, kijkt men eerst naar waar de schade geclaimd kan worden.

Smartengeldgids

Een andere oorzaak kan zijn, dat veel letselschadeclaims in der minne, dus zonder tussenkomst van de rechter, worden afgehandeld. De schatting is, dat dit voor ongeveer 95% van de dossiers geldt. Daardoor komen de smartengeldbedragen niet zo gauw in de publiciteit en worden ze bovendien niet opgenomen in het zogenaamde smartengeldgids van de ANWB. Dat is een veelgebruikt richtsnoer voor het bepalen van de hoogte van smartengeld, maar heeft als nadeel dat daarin alleen het smartengeld wordt opgenomen dat door een rechter is toegewezen.

Smartengeld berekenen?

Elders op de site (klik hier) staat een artikel over het berekenen van smartengeld. Berekenen kan simpelweg niet, het blijft schatten, ook voor een rechter. Je moet met alle omstandigheden rekening houden en dan nog, wie bepaalt uiteindelijk hoeveel smart iemand heeft? In deze zaak zal er rekening mee gehouden zijn dat het een ernstige fout betrof die aan de vrouw een hogere kans op een beter behandelingsresultaat heeft ontnomen. Bovendien heeft zij nog maar kort te leven. Dat wordt door sommigen als een verhogende factor gezien, voor anderen als verlagende factor. Feit blijft dat dit een vreselijke situatie is waarin de vrouw is beland, die ook door dit hoge bedrag aan smartengeld, niet kan worden goedgemaakt.

Vragen over smartengeld

Hebt u een vraag over smartengeld? Bel of mail ons gerust of klik hier voor het contactformulier.

Terug
Test: recht op letselschade?