Als slachtoffer van een ongeval kunt u te maken krijgen met huishoudelijk hulp. U maakt dan extra kosten doordat u letselschade opgelopen heeft en bepaalde werkzaamheden niet meer kunt doen. Wanneer een ander verantwoordelijk is voor uw letselschade kunt u deze kosten vergoed krijgen via een letselschadeclaim.

Ridder Letselschade helpt u geheel gratis bij het claimen van huishoudelijke hulp. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem direct contact op  036 522 0342

  • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
  • Ingeschreven bij het Nationaal Keurmerk Letselschade
  • Tot 22.00 bereikbaar: telefonisch & online chat
  • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
  • Klantbeoordeling van 9/10 van bijna 100 reviews
  • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander letselschade opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Wat valt er onder de kosten van huishoudelijke hulp?

Niet ieder slachtoffer met letselschade zal direct denken aan het claimen van kosten die moeten worden gemaakt om extra huishoudelijke hulp in te schakelen. Toch is huishoudelijke hulp een schadepost die veel voorkomt. U moet hierbij denken aan het verlies van taken en uren in de huishouding. Dat verlies van taken en uren moet natuurlijk worden veroorzaakt door het letsel, dat zodanige beperkingen met zich meebrengt dat er niet in de eigen huishouding kan worden gewerkt.

Uitgangssituatie is natuurlijk hoe het zou zijn geweest indien het ongeval niet zou zijn gebeurd. Verrichtte iemand ook voor het ongeval al taken in de huishouding en kan dat door het ongeval en het letsel niet meer gebeuren, dan treedt er schade op. Meestal zullen de activiteiten eerst door gezinsleden, vrienden, buren of familieleden worden opgevangen. Dit betekent echter niet dat er geen schade meer kan worden geclaimd, want het eigen vermogen van het slachtoffer om die taken te verrichten, is immers door het ongeval en het letsel aangetast. De vraag is natuurlijk, hoe bereken je die schade en hoe bewijs je dat er schade is geleden?

De richtlijnen van de Letselschade Raad

Sinds een aantal jaren bestaan er richtlijnen om de verschillende schadeposten te berekenen. Eén van die richtlijnen die door de Letselschade Raad zijn opgesteld, is de richtlijn Huishoudelijke Hulp. Hierin wordt niet zozeer naar de concrete kosten gekeken, maar wordt bekeken wat voor huishouden er werd en wordt gevoerd, wat iemands aandeel vóór het ongeval was en in welke mate iemand beperkt is om alle activiteiten in de huishouding nog te kunnen uitvoeren. Dat wordt dan berekend met behulp van percentages.

U kunt zich voorstellen dat een huishouden met jonge kinderen veel meer taken met zich meebrengt dan met oudere kinderen, omdat oudere kinderen immers taken in de huishouding kunnen overnemen, wat in het maatschappelijk verkeer ook mag worden verwacht. Er treedt dan een zekere mate van rolpatroonverwisseling op die niet volledig voor vergoeding in aanmerking komt.

De richtlijn kan in principe worden toegepast voor drie maanden, waarbij een standaard bedrag wordt vergoed al naargelang de huishouding waarin het slachtoffer zich bevindt. Om een voorbeeld te geven, anno 2017 wordt voor een huishouding met een alleenstaande, die licht tot matig beperkt is, een bedrag van € 65,00 per week betaald. Is iemand zwaar beperkt dan is dat € 130,00. Het normbedrag per week kan oplopen naar € 324,00 voor een gezin met inwonende kinderen jonger dan vijf jaar.

Bewijs

Eén van de mooie aspecten van toepassing van deze richtlijn is, dat er minder eisen worden gesteld aan het leveren van bewijs voor het betalen van de kosten. Dat is bij de kosten van huishoudelijke hulp nog wel eens een probleem, omdat derden die te hulp schieten natuurlijk geen factuur sturen en ook geen bonnetje inleveren. Een slachtoffer kan dan niet met behulp van facturen of bonnetjes bewijzen dat er bepaalde kosten zijn gemaakt.

Naast het verlies van taken en uren kan er ook sprake zijn van extra taken die juist door het ongeval zijn veroorzaakt. Het gaat dan niet om verpleegkundige of verzorgende taken, maar bijvoorbeeld om extra kosten voor het (laten) bestellen van boodschappen online, van extra dweilen of wassen vanwege incontinentie of bloedende wonden, etc. Ook deze kosten zullen normaal gesproken, mits natuurlijk redelijk, in het bedrag van de richtlijn huishoudelijke hulp zijn opgenomen.

Na drie maanden kan de richtlijn in principe niet meer worden toegepast, maar met toestemming van alle partijen is dat natuurlijk wel mogelijk. Ook zou daarna uitgegaan kunnen worden van een bepaald tarief, de richtlijn spreekt over € 9,00 uur als mantelzorgtarief. Dat is natuurlijk een tarief waarvoor geen huishoudelijke hulp kan worden ingekocht, al zeker niet via een erkend bedrijf, maar het voordeel is weer dat er dan ook lagere eisen worden gesteld aan het leveren van bewijs voor het betalen van die kosten. Bovendien dient ‘echte’ mantelzorg gratis te worden verleend.

Arbeidsdeskundige

Huishoudelijke hulp kan uiteindelijk worden vastgesteld door een arbeidskundige, die daarin is gespecialiseerd. Die kan dat alleen maar doen wanneer er een goed belastbaarheidsprofiel is opgesteld, het liefst door een verzekeringsgeneeskundige en na een verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Voor het berekenen en schatten van de schade van huishoudelijke hulp kan een arbeidsdeskundige gebruik maken van geavanceerde software.

Letselschade claimen via een ervaren jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen en desnoods schakelen wij voor u een letselschadeadvocaat in. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op herstel. Claim uw huishoudelijk hulp dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036-522 03 42, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks