Als slachtoffer van een ongeval kunt u te maken krijgen met medische kosten die u zonder ongeval niet zou hebben gehad. U maakt dan immers extra kosten doordat u letselschade opgelopen heeft. Wanneer een ander verantwoordelijk is voor uw letselschade, kunt u deze kosten vergoed krijgen in uw letselschadeclaim.

Ridder Letselschade helpt u geheel gratis bij het claimen van medische kosten. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem direct contact op 036 522 0342

  • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
  • Tot 22.00 bereikbaar: telefonisch & online chat
  • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
  • Klantbeoordeling van 9/10
  • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander beenletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Wat valt er onder medische kosten bij letselschade

In dit hoofdstuk beschrijven wij de soorten schade die binnen deze schadepost geclaimd kunnen worden. U kunt zich voorstellen dat wanneer er sprake is van een ongeval met letselschade, medische kosten direct een rol gaan spelen. Er kan immers sprake zijn van het moeten betalen van een eigen bijdrage wanneer er ambulancevervoer naar de spoedeisende hulp plaatsvindt. Slachtoffers krijgen dan soms na maanden nog een factuur om te betalen. Deze kosten moeten door de aansprakelijke verzekeraar worden betaald, tenminste als een ander aansprakelijk is voor het veroorzaken van het ongeval en de daardoor ontstane letselschade.

Eigen bijdrage of eigen risico

Wanner u kunt aantonen dat u zonder ongeval uw eigen risico niet zou hebben hoeven aan te spreken omdat u geen medische behandelingen hoeft te ondergaan die niets met het ongeval te maken hebben, kunt u uw eigen risico claimen. Soms is dat het vastgestelde minimum van € 385,00, soms een vrijwillig vastgesteld hoger bedrag. U moet dan altijd de uitkeringsbrief van de zorgverzekeraar kunnen laten zien waaruit blijkt dat het geclaimde eigen risico met het ongeval te maken heeft.

Een eigen bijdrage is soms verbonden aan bepaalde omschreven medische handelingen of uitgaven. U kunt deze kosten ook alleen maar claimen als u kunt aantonen dat die kosten met het ongeval te maken hebben.

De richtlijnen van de Letselschade Raad

Bij opname in een ziekenhuis komen er ook allerlei kosten om de hoek kijken. U wilt waarschijnlijk een televisietoestel huren, misschien moet er wel een nieuwe pyjama worden aangeschaft en tal van andere kleine bijkomende kosten komen op.

Alle kosten die zijn verbonden aan de opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, kunnen worden berekend en geclaimd aan de hand van een richtlijn van de Letselschaderaad, namelijk de richtlijn Ziekenhuis-en Revalidatiedaggeldvergoeding 2017. Deze richtlijn kent een bedrag van (in 2017) € 28,00 per dag toe bij opname in een ziekenhuis. Voor een tijdelijk verblijf in een revalidatie instelling wordt € 14,00 per dag toegekend.

De daggeldvergoeding is bedoeld om de hiervoor genoemde kosten te dekken. Ook is er vaak sprake van kosten die familie maakt om de auto te parkeren, een bloemetje of wat fruit aan te schaffen etc. Al die kosten worden geacht in het genoemde bedrag van € 28,00 te zijn opgenomen. Mochten er aantoonbaar meer kosten worden gemaakt, dan kunnen die kosten natuurlijk wel worden geclaimd, maar daar moet dan bewijs van worden overgelegd. Het mooie van de richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding is natuurlijk, dat er simpelweg een bedrag per dag wordt vergoed zonder dat daar bonnetjes van hoeven te worden overgelegd.

Letselschade claimen via een ervaren jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op herstel. Claim uw medische kosten dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036-522 03 42, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks