Medische fouten

Ridder Letselschade neemt geen medische fouten meer in behandeling, tenzij in opdracht van een rechtsbijstandsverzekeraar.

Wat zijn medische fouten?

Teneinde u toch te informeren over wat medische fouten nu eigenlijk zijn, vindt u hieronder enige informatie. Medische fouten zijn fouten gemaakt door een medisch behandelaar, meestal een arts. Let goed op: het gaat er dus niet om of er iets bij de medische behandeling is fout gegaan, maar of het is fout gedaan. Het is maar één letter verschil, maar kan het verschil zijn tussen wel of niet een schadevergoeding ontvangen.

Waarom is dit zo belangrijk? Omdat veel mensen bij ons komen met de mededeling dat de arts al zou hebben toegegeven dat er iets is fout gegaan. Je denkt dan dat de arts de medische fout al heeft toegegeven, maar vaak dat is dan niet zo. Zijn er ook medische fouten gemaakt, dat willen we weten!

Complicatie

Veel medische fouten worden onder de benaming ‘complicatie’ van tafel geveegd. Er wordt geen woord zo misbruikt als het woord complicatie. Een complicatie is iets dat kan optreden (en varieert in zeldzaamheid) maar waarvan niet kan worden gezegd dat het een medische fout is. De scheidslijn tussen medische fouten en complicaties is erg vaag en moet vaak door een onafhankelijk medisch deskundige worden vastgesteld.

Wat te doen bij medische fouten

Allereerst moet u ervoor zorgen, dat uw medisch dossier klopt. Dat is lastig, want u weet niet wat er is opgeschreven of, misschien nog wel belangrijker, wat er NIET is opgeschreven. Let er wel op dat het medisch dossier, dat is gemaakt door degene die u wilt gaan aanklagen, de basis is voor het indienen van een schadeclaim wegens een medische fout. Uw ‘tegenpartij’ maakt dus eigenlijk het bewijs. Dat is krom en daardoor zien we ook vaak dat medische dossiers niet kloppen. Een medisch dossier is eigenlijk voor het vastleggen van de zorg die aan u is verleend, maar heeft ook een bewijsrechtelijke functie.

Zorg voor getuigen. Indien er gesprekken worden gevoerd met artsen, zorg dan altijd dat daar iemand bij aanwezig is. Vraag ook of de arts alles goed wil noteren. Uw medisch dossier wordt weliswaar bewaard door het ziekenhuis, maar u mag daar altijd een afschrift van vragen. Men is verplicht u dat te geven als u de kopieerkosten betaalt.

Soorten medische fouten

Er zijn verschillende medische fouten mogelijk. Zo kan er sprake zijn van onvoldoende voorlichting voordat de ingreep plaatsvindt. Er is dan geen sprake van een zogenaamd informed consent. U moet dan de vraag beantwoorden of u de ingreep wel had laten plaatsvinden indien er wel voldoende informatie was verstrekt. Daarbij is van belang het soort ingreep, waren er nog alternatieven, de gevaren die aan de ingreep verbonden waren, etc.

Ook kunnen er medische fouten worden begaan bij de het stellen van een verkeerde diagnose, bij het stellen van de indicatie voor een bepaald type ingreep, bij het uitvoeren van de ingreep zelf of in de nazorg. Kortom, het zijn bijna altijd ingewikkelde zaken die medisch en juridisch goed moeten worden uitgezocht. Daarvoor is het nodig dat een voorschot op de kosten van de medisch adviseur wordt betaald van tenminste € 750,00 inclusief BTW.

Doe de letselschadetest elders op de site  om te zien of u een zaak hebt. Daarna adviseren wij u om te zoeken naar een goede letselschadeadvocaat die het keurmerk letselschade heeft.

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks