Schadevergoeding bij hersenletsel door een ongeval

Hersenletsel is eigenlijk een verzamelterm voor hersenkneuzing, hersenschudding en allerlei andere aandoeningen van de hersenen. Hersenletsel kan dus heel ernstig zijn, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In tegenstelling tot een hersenkneuzing of een hersenschudding, kan hersenletsel ook ontstaan door bijvoorbeeld ziekte of een medische fout. Ook kan er sprake zijn van aangeboren hersenletsel.

Ridder Letselschade heeft ervaring op het gebied van letselschade claimen bij hersenletsel na een ongeval of medische fout. Wij maken daarbij gebruik van ons netwerk van medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Voor het slachtoffer is dit kosteloos, want de rekening wordt gepresenteerd aan de veroorzaker van het hersenletsel.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander hersenletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schade kan optreden bij hersenletsel door een ongeval?

Natuurlijk ligt het helemaal aan de ernst van het letsel welke schadeposten er allemaal kunnen optreden. Indien hersenletsel ernstig is, kan er sprake zijn van arbeidsongeschiktheid, of uitval voor het verrichten van activiteiten in de huishouding of in en rond het huis. Bij jonge mensen is er soms sprake van studievertraging vanwege geheugenproblemen.

Studievertraging

Hersenletsel komt relatief veel voor bij jonge mensen in het verkeer. Zij verplaatsen zich vaak lopend of per fiets en lopen een groter risico op het ontstaan van hersenletsel bij een aanrijding. Vaak treedt dan een schoolachterstand of studievertraging op.

Studievertraging zowel op de basisschool, middelbare school, de universiteit of HBO opleiding, wordt meestal berekend aan de hand van de richtlijnen van de Letselschaderaad. Om u een indruk te geven, één jaar studievertraging op de universiteit betekent een schadepost van ongeveer € 20.000,00. Dat is ook wel logisch, want iemand komt dan minimaal een jaar later op de arbeidsmarkt terecht. Ridder Letselschade heeft veel ervaring met het berekenen van studievertraging en schoolachterstand door hersenletsel.

Verlies van arbeidsvermogen

Indien sprake is van arbeidsongeschiktheid door het hersenletsel, kan dit tijdelijk of blijvend van aard zijn. Om dit goed in kaart te kunnen brengen, maken wij gebruik van verzekeringsgeneeskundigen, neurologen en arbeidsdeskundigen. Indien na twee jaar arbeidsongeschikt te zijn geweest, het ontslag wordt aangevraagd, treedt meestal een nieuwe onzekere periode op. In die periode moet worden bekeken of er nog sprake kan zijn van omscholing of bijscholing of dat iemand een WIA-uitkering moet gaan krijgen. Ook hierbij kan Ridder Letselschade het slachtoffer goed van dienst zijn!

Smartengeld

Bij ernstig hersenletsel kan soms een blijvende comateuze toestand ontstaan, waarbij de omvang van het smartengeld vaak ter discussie staat. Immers, degene die het smartengeld zal moeten betalen zal betwisten dat het slachtoffer zich nog realiseert welk leed hem of haar is aangedaan en zal dus minder smartengeld willen betalen. Rechterlijke uitspraken wijzen echter anders en zeggen dat het in principe niet nodig is dat iemand zich dat ook realiseert om voor een schadevergoeding van smartengeld in aanmerking te kunnen komen.

Medische kosten

De medische kosten zijn voor het grootste gedeelte gedekt door de zorgverzekering. Voor zover er sprake is van niet gedekte kosten, kunnen wij die claimen bij de aansprakelijke partij. Voorts worden er volgens richtlijnen per ziekenhuisdag een bedrag van rond de € 30,00 betaalbaar gesteld door de aansprakelijke partij.

Verschillende aspecten rond hersenletsel

Hersenletsel kan zich voordoen in alle vormen en maten van ernst. U kunt hierbij denken aan:

 • hersenschudding (enkele minuten bewustzijnsverlies en geen beschadiging van het hersenweefsel);
 • hersenkneuzing (tenminste 15 minuten bewustzijnsverlies en beschadiging van hersenweefsel);
 • herseninfarct (wordt meestal niet veroorzaakt door een ongeval);
 • hersenvliesontsteking (niet door een ongeval veroorzaakt).

Gevolgen van hersenletsel kunnen zijn:

 • duizeligheid;
 • concentratie problemen;
 • geheugenproblemen;
 • snellere vermoeidheid;
 • verlammingen;
 • coma.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij hersenletsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks