Gedragscode Letselschade

Het Nationaal Keurmerk Letselschade waarborgt dat een letselschade specialist en een verzekeraar aan bepaalde normen voldoen. Een van de voornaamste normen is dat een letselschadezaak met zo min mogelijk strijd gepaard gaat. Deze strijd is namelijk belastend voor mensen met letselschade. Om ervoor te zorgen dat een letselschade behandelaar aan bepaalde normen voldoet is er een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode bestaat uit tien regels die benadrukken dat partijen samen moeten werken voor een algemeen geaccepteerde schadevergoeding.

Gedragsregel 1: informeren over belangenbehartiging

Een van de belangrijkste gedragsregels binnen de letselschadebranche is het informeren over belangenbehartiging. Een letselschade advocaat of jurist moet te allen tijde open zijn over de voorwaarden van zijn dienstverlening. Hierin moeten de belangen van het slachtoffer altijd leidend zijn.

Gedragsregel 2: ontvangst bevestigen

Een verzekeraar moet uiterlijk twee weken na ontvangst van de aansprakelijkstelling schriftelijk bevestigen aan het slachtoffer en de behandelende letselschade advocaat of jurist dat hij deze ontvangen heeft.

Gedragsregel 3: onderzoek starten

De verzekeraar moet direct na de aansprakelijkstelling een onderzoek starten met betrekking tot de letselschadezaak.

Gedragsregel 4: standpunt innemen

Uiterlijk drie maanden na de aansprakelijkstelling dient de verzekeraar een standpunt in te nemen over de aansprakelijkheid en de bijbehorende letselschadezaak.

Gedragsregel 5: verdieping en contact

De partijen spreken af dat er naar een passende oplossing gezocht wordt. Om deze oplossing te vinden zal een verdieping in de persoonlijke omgeving en werksituatie van het slachtoffer nodig zijn. Ook een verdieping in de ambities en mogelijkheden hoort bij dit onderzoek. Wel spreken de partijen af dat dit onderzoek niet te veel aanvullende informatie moet vragen van het slachtoffer. Informatie achterhalen kan namelijk voor een lastenverzwaring zorgen en dat is in een letselschadezaak juist niet de bedoeling.

De verzekeraar heeft minimaal één keer per jaar contact met het slachtoffer om een update te krijgen over het letsel en de situatie. De verzekeraar moet hiervan afwijken wanneer het slachtoffer aangeeft geen contact te willen.

Gedragsregel 6: schadeoverzicht opstellen

De letselschade advocaat of jurist stelt samen met het slachtoffer een schadeoverzicht op. Hierin houdt hij rekening met alle schadeposten die van toepassing zijn. De verzekeraar beoordeelt dit schadeoverzicht vervolgens en geeft aan welke schade hij erkent en welke schade meer onderzoek behoeft.

Gedragsregel 7: binnen 14 dagen uitkeren

Wanneer de schadevergoeding definitief is vastgesteld, is het verplicht om binnen 14 dagen uit te keren.

Gedragsregel 8: evalueren bij een schadebehandeling van meer dan 2 jaar

Wanneer de schadebehandeling langer dan twee jaar duurt, dan gaan de betrokken partijen samen na wat hiervan de oorzaak is. Deze bespreking gebeurt op initiatief van de verzekeraar. Bij dit gesprek werken de partijen samen om de zaak zo spoedig mogelijk op te lossen.

Gedragsregel 9: oplossing zoeken

Wanneer een letselschadetraject vastloopt, moeten de betrokken partijen in kaart brengen waar het probleem ligt. Vervolgens moeten de partijen zo snel mogelijk naar een oplossing zoeken.

Gedragsregel 10: een derde inschakelen

Wanneer het de betrokken partijen niet lukt om tot een schadevergoeding te komen, dan kan een derde partij ingeschakeld worden. De keuze voor een derde partij gebeurt bij voorkeur in overeenstemming met de betrokkenen.

Letselschade claimen via Ridder Letselschade

Met de gedragscode letselschade verloopt een gemiddeld letselschadetraject voorspoedig en zonder al te veel strijd. In de ideale situatie berekent een letselschade jurist de hoogte van uw schadevergoeding precies en keert een verzekeringsmaatschappij deze gewoon uit. Ridder Letselschade voldoet aan de gedragscode letselschade en zal altijd sturen op deze werkwijze. Het komt voor dat we hierin tegengewerkt worden door de aansprakelijke partij. Uiteraard gaan we dan wel de strijd aan om te zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Indien u in financiële problemen komt door de afhandeling van uw zaak, zullen wij een voorschot op de schadevergoeding claimen.

Juridische hulp nodig bij uw letselschadezaak? Neem vrijblijvend contact op met Ridder Letselschade via 036 522 0342 of info@ridder-letselschade.nl. Wij staan u geheel gratis bij.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks