Test: heb ik recht op schadevergoeding?

Letselschadetest

Kunt u aantonen dat de klachten door het werk zijn veroorzaakt?

Het gaat er om dat uw klachten aantoonbaar zijn veroorzaakt door uw werk en dus niet door een andere oorzaak. Als u dat niet kunt aantonen, kunt u geen vergoeding van uw letselschade eisen.

Met letselschade wordt in deze test bedoeld de schade die u hebt opgelopen of zult oplopen door de gevolgen van het letsel. Bijvoorbeeld minder inkomen doordat u niet kunt werken, reiskosten, eigen bijdragen in de ziektekosten, hulp in de huishouding, uw tuin en huis niet meer kunnen onderhouden en natuurlijk smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor de pijn en het verdriet door het letsel.

Kies uit de volgende mogelijkheden

stap 2 van 10