Test: heb ik recht op schadevergoeding?

Letselschadetest

Er is sprake van:

Wat is de oorzaak van het ontstaan van uw letsel en de daardoor veroorzaakte letselschade?

Met letselschade wordt in deze test bedoeld de schade die u hebt opgelopen of zult oplopen door de gevolgen van het letsel. Bijvoorbeeld minder inkomen doordat u niet kunt werken, reiskosten, eigen bijdragen in de ziektekosten, hulp in de huishouding, uw tuin en huis niet meer kunnen onderhouden en natuurlijk smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor de pijn en het verdriet door het ongeval en het letsel.

Kies uit de volgende mogelijkheden

stap 2 van 9