Test: heb ik recht op schadevergoeding?

Letselschadetest

De fout heeft betrekking op:

Wij gaan ervan uit dat artsen hun best doen, maar soms worden toch fouten gemaakt. De scheiding tussen fout en complicatie is lang niet altijd duidelijk. Als er een fout is gemaakt, kunt u uw letselschade claimen en bij een complicatie niet. Tenzij voor bepaalde complicaties niet van tevoren is gewaarschuwd. Deze vragen moeten door een medisch adviseur worden beantwoord en daar zijn meestal kosten aan verbonden.

Met letselschade wordt in deze test bedoeld de schade die u hebt opgelopen of zult oplopen door de gevolgen van het extra letsel dat door de fout is ontstaan. Bijvoorbeeld minder inkomen doordat u niet kunt werken, reiskosten, eigen bijdragen in de ziektekosten, hulp in de huishouding, uw tuin en huis niet meer kunnen onderhouden, studievertraging, gemiste carrièrekansen en natuurlijk smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor de pijn en het verdriet door het ongeval en het extra letsel.

Kies uit de volgende mogelijkheden

stap 2 van 8