Waarom keurmerkkantoren lid moeten worden van de NLE

Logo Nederlandse Letselschade Experts

Medio 2023 is Ridder Letselschade weer lid geworden van de branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Wij merkten namelijk dat de NLE ondertussen was uitgegroeid tot een volwaardige branchevereniging, die de belangen van de aangesloten leden en daarmee van slachtoffers die letselschade willen claimen, behartigt. Belangrijk is om te vermelden dat de NLE alleen toegankelijk is voor letselschadebureaus die voorzien zijn van het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Platform Letselschaderaad

De invloed van de NLE is gewijzigd op het moment dat de NLE een plaats kreeg binnen het platform van De Letselschaderaad. Op die manier komt de stem van de aangesloten letselschadebureaus natuurlijk goed naar voren. Een actief bestuur heeft daar in de afgelopen jaren ook voor gezorgd en Ridder Letselschade heeft er alle vertrouwen in dat het nieuwe bestuur die actieve rol binnen het platform, naar de leden maar ook naar andere belanghebbenden, volwaardig zal voortzetten.

Waarom lid worden?

Momenteel wordt er gewerkt aan de zichtbaarheid van de branchevereniging binnen de letselschadebranche. Ook wordt er op tal van fronten door aangesloten leden van de NLE meegedacht over ontwikkelingen binnen de letselschadebranche. Er loopt een onderzoek naar de uurtarieven die de verschillende aangesloten kantoren hanteren voor hun medewerkers. Dit is natuurlijk relevant met het oog op de maar steeds terugkerende discussie over de redelijkheid van de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. In het verleden is binnen de aangesloten leden een benchmark onderzoek uitgevoerd naar salarissen die binnen de aangesloten kantoren aan medewerkers worden betaald.

De directie van Ridder Letselschade is verheugd om weer te zijn toegetreden tot de branchevereniging en nodigt andere letselschade kantoren van harte uit om ook toe te treden tot de branchevereniging. Er is zoveel gaande in ‘letselschadeland’, denk maar aan de discussie over de directe verzekering, de mogelijke wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade, de ‘eeuwige’ discussie over de kosten van de rechtshulp, de – kwaliteit van – opleidingen in onze branche, etc., dat een lidmaatschap waardevol is. Bovendien, eendracht maakt macht en dat is belangrijk voor alle aangesloten kantoren, maar zeker ook voor de cliënten die een kundige belangenbehartiger zoeken na een ongeval waarbij letselschade is ontstaan.

Informatie?

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op via 036-5220342!

© Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks