Wanneer een zelfstandig ondernemer een ongeval krijgt en daardoor letsel oploopt en letselschade lijdt, is er meestal gelijk paniek. U moet zich voorstellen dat een zelfstandige zonder personeel opeens zijn werk niet meer kan doen. Dat betekent dat hij geen omzet meer draait en dus direct een financieel nadeel ondervindt. Dit nog afgezien van het feit dat een opdrachtgever misschien wel een andere zelfstandige gaat inhuren. Het is dus zaak dat bij letselschade bij een zelfstandig ondernemer, direct actie wordt ondernomen.

Ridder Letselschade helpt u geheel gratis bij het claimen van letselschade bij zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem direct contact op 036 522 0342

  • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
  • Tot 22.00 bereikbaar: telefonisch & online chat
  • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
  • Klantbeoordeling van 9/10
  • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander beenletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Financiële gevolgen voor een zelfstandige

Wanneer het letsel zodanig ernstig is dat er sprake is van uitval voor de eigen werkzaamheden, ziet de zelfstandige direct zijn omzet wegvallen. Als hij vóór het ongeval voldoende omzet draaide om daaruit de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kon betalen en dat ook heeft gedaan, zal de verzekeraar uitkering gaan doen op basis van de overeengekomen afspraken. Soms is hier echter sprake van een wachttijd, in dat geval kan een uitkering pas na weken of maanden volgen.

Veel zelfstandig ondernemers hebben echter geen AOV en zien dus direct hun omzet wegvallen. Indien er een vervangende arbeidskracht kan worden ingehuurd, moet dat dan ook direct gebeuren. Het vervelende is, dat alleen de zelfstandig ondernemer zijn schade kan vorderen en dan ook nog in privé moet houden. Dit houdt in dat een eventuele letselschade uitkering, of een voorschot daarop, via de privé rekening moet lopen en altijd exclusief btw wordt betaald. Dit is een kromme regeling die echter nog steeds wordt gevolgd omdat die goedkoper is voor verzekeringsmaatschappijen. Door middel van het voorschot kan de ondernemer de nota van de vervangende arbeidskracht betalen en kan de btw daarna weer worden teruggevorderd. Een deel van het verlies van arbeidsvermogen wordt dus wel degelijk in de onderneming zelf verrekend.

Wegvallen van omzet is niet de basis voor de berekening van de letselschade, dat is de gederfde winst op jaarbasis. Er wordt gekeken wat de winst zou zijn geweest als het ongeval niet aan de orde was geweest en wat de winst nu is, terwijl de zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt is. Indien er een goede vervangende arbeidskracht kan worden ingehuurd, kan de winst wel eens op peil blijven. Er zijn verzekeraars die dan stellen dat er dus eigenlijk geen schade was. Dat is natuurlijk niet juist, want er moest wel een vervangende arbeidskracht worden betaald. Dit kan soms een stevige discussie opleveren, waarbij Ridder Letselschade desnoods een rekenkundige of bedrijfseconomische specialisten inschakelt.

Wanneer er sprake is van een zelfstandige die een BV heeft, is de BV verplicht het loon van de directeur door te betalen. Dan heeft de BV zelf een vorderingsrecht op de aansprakelijke partij voor het netto doorbetaalde loon en de kosten van eventuele reïntegratie. Het slachtoffer heeft dan zelf wel vorderingsrecht maar lijdt geen schade, zo wordt er gedacht. Echter, wanneer er sprake is van een directeur grootaandeelhouder (DGA) kan er natuurlijk wel degelijk schade optreden wanneer het dividend wordt verlaagd door hogere kosten en dus lagere winst. Natuurlijk moeten zowel bij de eenmanszaak/VOF, als bij de BV, de fiscale aspecten (aftrekbaarheid van kosten verlagende winst en dus de winstbelasting) wel worden berekend. Hiertoe kan weer gebruik worden gemaakt van specialisten.

Voorschotbetalingen bij zelfstandig ondernemerschap

Wanneer de enige arbeidskracht in een bedrijf wegvalt, valt ook direct de omzet weg. De omzet wordt door een eigenaar van een eenmanszaak, of de vennoten in een vennootschap onder firma, gebruikt om maandelijks privéopnamen uit te doen. Daarmee moeten immers alle privé uitgaven worden betaald. Ook is de omzet belangrijk voor het kunnen voldoen aan betalingen van de vaste lasten (huur van bedrijfspand of bedrijfsauto etc.). Er moet dan ook direct met het betalen van voorschotten worden begonnen door de aansprakelijke verzekeraar, waarbij de privéopnamen en de vaste lasten worden gedekt. Ook dit levert vaak een stevige discussie op, omdat aan het begin vaak nog niet vaststaat of er überhaupt aansprakelijkheid is, wat precies het letsel is, of iemand inderdaad zodanig beperkt is dat hij helemaal niet meer kan werken, etc. Toch neemt een verzekeraar een risico door niet voldoende voorschotten te betalen, omdat het immers zo zou kunnen zijn dat een onderneming bij het niet betalen van voorschotten niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. In dat geval zal een onderneming moeten worden gestaakt en kan de schade voor de verzekeraar veel hoger uitpakken als later blijkt dat er inderdaad aansprakelijkheid is en dat iemand niet in zijn eigen onderneming meer kon werken door de gevolgen van het ongeval.

Letselschade claimen via een ervaren jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op herstel. Bent u zelfstandig ondernemer, claim dan uw letselschade via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036-522 03 42, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks