Als slachtoffer van een ongeval krijgt u hoe dan ook te maken met de afwikkeling van uw letselschadedossier. Soms kan het slim zijn om een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst op te nemen. Wanneer dat slim is of wanneer niet, kunt u in dit artikel lezen.

Ridder Letselschade helpt u geheel gratis bij het claimen van uw letselschade en adviseert u bij het opnemen van een voorbehoud. Neem vrijblijvend contact met ons op.

  • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
  • Tot 22.00 bereikbaar: telefonisch & online chat
  • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
  • Klantbeoordeling van 9/10
  • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander beenletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Afwikkeling van een letselschadedossier

Elk letselschadedossier wordt vroeg of laat een keer afgerond. Die afronding kan op verschillende momenten gebeuren en op verschillende manieren. Wanneer er sprake is van geringe verwonding, kan er soms een bedragje worden betaald waarmee de zaak is afgerond. Er wordt dan verder niets ondertekend, daar is de zaak te licht voor.

Wanneer er sprake is van meer serieus letsel, dan zal het dossier vrijwel altijd door middel van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst worden afgerond. In die overeenkomst verklaren de beide partijen (de verzekeraar en het slachtoffer) dat zij de zaak definitief willen gaan regelen zonder ooit nog iets met elkaar te maken te kunnen krijgen. De verzekeraar biedt vaak aan dan nog een bedrag te betalen en het slachtoffer biedt aan dat hij er nooit meer op terug gaat komen. Behoudens een hoge uitzondering, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dwaling of bedrog, kan een slachtoffer daar dan ook niet meer op terugkomen. Dat geldt natuurlijk ook voor de verzekeraar.

Wanneer een letselschadedossier wordt afgerond op het moment dat alle klachten en beperkingen verdwenen zijn, hoeft er met de toekomst geen rekening te worden gehouden. Vaak is dit echter niet zo en moet er wel degelijk ook toekomstschade worden geschat. Immers, als er sprake is van blijvend letsel met blijvende beperkingen, zullen de schadeposten tot ver in de toekomst blijven doorlopen en dus ook moeten worden berekend. Dat kan heel goed gebeuren op basis van schattingen. Er wordt dan, al of niet na onderzoek door deskundigen, geschat hoe lang de schade nog zal doorlopen en hoe hoog die schade zal zijn. Dat bedrag wordt dan in één keer beschikbaar gesteld. Daarna kan alsnog de vaststellingsovereenkomst worden ondertekend en is de zaak afgewikkeld.

Wat is een voorbehoud bij letselschade

Wat nou als uit het dossier blijkt, dat iemand over een aantal jaren vrijwel zeker nog een operatie moet ondergaan met grote risico’s? Is het dan slim om toch tot een afwikkeling over te gaan? Ook in dat geval kan de zaak worden afgewikkeld door middel van een vaststellingsovereenkomst, maar kan daarin een voorbehoud worden opgenomen. Dat kan een voorbehoud zijn met of zonder tijdslimiet. Een voorbehoud kan zijn dat het slachtoffer het recht heeft om op de schaderegeling terug te komen wanneer zich een speciaal genoemd voorval voordoet, zoals de operatie die wordt verwacht. In dat geval zou een slachtoffer de gelegenheid kunnen krijgen om dan alsnog schade te claimen waarmee in de regeling geen rekening kon worden gehouden. Dit is een voorbehoud vanuit medisch oogpunt.

Er kan ook een voorbehoud worden opgenomen die geen betrekking heeft op een verergering van de medische situatie, maar op het veranderen van het sociaal stelsel. Indien met de berekening van de schade rekening is gehouden met het feit, dat het slachtoffer na het ongeval een uitkering is gaan ontvangen en in de loop van de jaren blijkt dat deze uitkering door de overheid is verlaagd of zelfs helemaal verdwijnt, is de berekende schade natuurlijk onvoldoende geweest. In dat geval is het altijd aan te raden om een voorbehoud in de overeenkomst op te nemen dat zegt, dat indien zich in de toekomst een herziening van het sociaal stelsel voordoet die zodanig is dat iemand daardoor meer schade lijdt dan is berekend, het recht moet bestaan op de schaderegeling terug te komen.

Voor en nadelen van een voorbehoud

Een voordeel van het opnemen van een voorbehoud in een vaststellingsovereenkomst is natuurlijk, dat het voor het slachtoffer extra zekerheid biedt dat wanneer er geen rekening is gehouden en kon worden gehouden met een verergering van de situatie, alsnog het recht ontstaat daar wel rekening mee te houden wanneer de situatie daadwerkelijk verslechtert. Dat geeft extra zekerheid voor het slachtoffer dat graag tot een afronding van een dossier wil overgaan. De afwikkeling van een letselschadedossier is voor veel slachtoffers belangrijk, omdat daarmee vaak een streep kan worden gezet onder een hele vervelende affaire, die soms vele jaren heeft geduurd. Iemand wil graag weer verder met zijn eigen leven en dan kan het heel goed zijn om een handtekening te zetten onder een vaststellingsovereenkomst waarmee de zaak wordt afgesloten. Nogmaals, een voorbehoud geeft dan net een stukje extra zekerheid voor de toekomst.

Nadeel voorbehoud

Een groot nadeel van een voorbehoud is natuurlijk, dat de zaak toch niet helemaal is afgesloten. En daar kan ook een gevaar aan verbonden zijn. Wanneer er namelijk geen voorbehoud is opgenomen, zal de slotbetaling doorgaans hoger uitvallen omdat de verzekeraar het risico wil afkopen. Wanneer er wel een voorbehoud wordt opgenomen, koopt de verzekeraar dat risico niet af.

Wanneer er wel een voorbehoud is opgenomen en u geen hogere slotbetaling krijgt, moet u wel, als de situatie zich voordoet dat u het voorbehoud moet inroepen, kunnen bewijzen dat bijvoorbeeld de verergering van het letsel nog is toe te schrijven aan het ongeval. Met andere woorden, als het voorbehoud luidt dat u bij een ernstige verslechtering van de situatie mag terugkomen op de zaak en de verslechtering doet zich voor, dan moet u in de tussenliggende jaren niet nogmaals letsel aan hetzelfde lichaamsdeel hebben opgelopen. U kunt dan namelijk niet meer het zogenaamde causaal verband aantonen tussen het ongeval en verergering van het letsel. U moet dus al die jaren tussen het moment van afsluiten van het dossier en het inroepen van het voorbehoud, heel voorzichtig zijn. Dat kan voor sommige mensen een belemmering zijn om toch geen voorbehoud te willen opnemen.

Een ander risico dat kan optreden bij het afsluiten met een voorbehoud is, dat u er goed op moet letten dat de verjaring goed wordt geregeld. Het meest zeker is, dat in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen dat u niet wordt gehouden aan de verjaringstermijn van vijf jaar. U hoeft dan niet om de vijf jaar de verjaring te stuiten.

Het wordt natuurlijk pas echt een probleem wanneer een toekomstrisico niet is afgekocht door de verzekeraar (en u dus een lager slotbedrag aangeboden krijgt) en u ook het voorbehoud niet kunt gebruiken om meer schade claimen, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van causaal verband. Al deze risico’s moeten goed worden afgewogen wanneer u overgaat tot het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst.

Letselschade claimen via een ervaren jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op herstel. Claim uw letselschade met of zonder voorbehoud dus via Ridder letselschade Wij zijn bereikbaar via 036-522 03 42, via info@ridder-letselschade.nl of via de online chat.

    © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks