Orthopedisch letsel is een verzamelbegrip voor letsels aan de botten, om het maar eens zo te zeggen. Ook letsel aan gewrichten valt onder de noemer orthopedisch letsel te rekenen. Meestal zijn dat gewrichten en botten van het bewegingsapparaat, zoals armen en benen. Maar ook de ruggenwervel en botten van de romp (ribben, borstbeen, schouders, bekken en heup) kunnen wij hier toe rekenen.

Wanneer er orthopedisch letsel ontstaat door toedoen van een ander die daarvoor aansprakelijk is, kan de letselschade die door het orthopedisch letsel ontstaat, worden geclaimd bij de veroorzaker. Ridder Letselschade levert gratis deskundige rechtshulp om u te helpen bij het claimen van de letselschade.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander orthopedisch letsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schadeposten kunnen er optreden bij orthopedisch letsel?

Natuurlijk hangt het er helemaal vanaf welk type orthopedisch letsel er optreedt. Dat kan variëren van een simpele kneuzing tot uitgebreide fracturen van meerdere botten. Vaak zien we natuurlijk wel dat er steeds dezelfde schadeposten opdoemen en dat zijn:

 • smartengeld;
 • verlies van arbeidsvermogen;
 • medische kosten;
 • schoolachterstand/studievertraging;
 • huishoudelijke hulp/verlies van zelfwerkzaamheid.

Smartengeld

Smartengeld is de geldelijke vergoeding van immateriële schade, die wordt geleden doordat er letsel is opgetreden door toedoen van een ander. Een slachtoffer heeft recht op de vergoeding van de immateriële schade wanneer er sprake is van gederfde levensvreugde, bijvoorbeeld door pijn, operaties, verlies van lichamelijke en/of geestelijke functies, etc.

Smartengeld kan niet worden berekend, maar hoogstens worden geschat. In Nederland zijn de smartengeldvergoedingen aan de lage kant, vergeleken met de ons omringende landen. Toch zitten ook de smartengeldvergoedingen hier in de lift doordat er steeds hogere bedragen worden gevraagd en ook worden toegekend. Bij orthopedisch letsel moet u denken aan bedragen die variëren van enkele honderden euro’s tot tienduizenden euro’s. Wanneer er bijvoorbeeld eenarmigheid ontstaat, kan een smartengeld worden vergoed van meer dan € 100.000,00.

Verlies van arbeidsvermogen

Orthopedisch letsel leidt maar al te vaak tot verlies van arbeidsvermogen. In ieder geval treedt vaak een langdurig revalidatietraject in na een ongeval waarbij orthopedisch letsel ontstaat. Als er fracturen zijn die door gewrichten heenlopen, is de kans op blijvend letsel heel groot. Dat geldt niet wanneer er fracturen zijn die door een bot heenlopen en die mooi genezen.

Bij tijdelijke of permanente uitval voor de eigen werkzaamheden, kunnen wij in overleg met een arbeidsdeskundige en de aansprakelijke partij, zorgen voor omscholing, bijscholing of herplaatsing. De kosten daarvan moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan worden gedacht aan het verlies van overuren of onregelmatigheidstoeslag. Bij het verlies van arbeidsvermogen kan ook rekening worden gehouden met het niet kunnen bereiken van een bepaalde functie, waarbij loonsverhogingen worden gemist.

Medische kosten

Bij orthopedisch letsel zullen veel medische kosten zijn vergoed of worden vergoed door de zorgverzekeraar. Niet altijd zijn alle fysiotherapiebehandelingen gedekt. In dat geval kunnen de kosten van de behandelingen die niet zijn gedekt maar wel moeten worden uitgevoerd, bij de aansprakelijke partij worden geclaimd. Datzelfde geldt ook voor het eigen risico of eigen bijdragen.

Schoolachterstand of studievertraging

Wanneer bij orthopedisch letsel een langdurig revalidatietraject moet worden ingezet, treedt vaak schoolachterstand op. Bij middelbare scholen en hogere scholen kan ook studievertraging optreden. Die studievertraging kan op geld worden gewaardeerd door toepassing van de richtlijnen van de Letselschaderaad. De maximale vergoeding voor één jaar studievertraging op universitair niveau bedraagt circa € 20.000,00.

Huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid

Bij uitval door een langdurig revalidatietraject of bij het blijvend ongeschikt om bepaalde functies te kunnen uitoefenen, kan ook in de privésfeer schade optreden. U kunt zich voorstellen dat wellicht niet of niet langer bepaalde activiteiten in en rond de woning kunnen worden verricht. Dan kunnen er kosten moeten worden gemaakt voor het inschakelen van een extra huishoudelijke hulp, van een tuinman of schilder. Uiteraard geldt wel dat het slachtoffer al die werkzaamheden zelf zou hebben uitgevoerd als hem of haar het ongeval niet was overkomen. Bij de beoordeling van deze schadepost maken wij vaak gebruik van een rekenkundige en een arbeidsdeskundige.

Wat is orthopedisch letsel?

Orthopedisch letsel is een verzamelnaam voor verschillende letsels aan botten en gewrichten. Afhankelijk van de soort en aard van het letsel (van kneuzing tot meervoudige botbreuken), kan een schadevergoeding uit verschillende onderdelen bestaan. Bij vrijwel alle soorten orthopedisch letsel treden de volgende schadeposten op:

 • smartengeld;
 • verlies van arbeidsvermogen;
 • medische kosten;
 • schoolachterstand/studievertraging;
 • huishoudelijke hulp/verlies van zelfwerkzaamheid.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij orthopedisch letsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks