Schadevergoeding bij RSI (Repetitive Strain Injury)

RSI, oftewel Repetitive Strain Injury, is eigenlijk een verzamelterm voor allerhande aandoeningen en klachten aan de zogenaamde bovenste extremiteiten, de schouders, armen en handen. Vroeger was een populaire benaming voor RSI de muisarm. Door steeds weer op dezelfde manier en dat vele dagen, weken of maanden lang dezelfde beweging te maken met de muis achter de computer, gekoppeld aan vaak een niet correcte zit- en werkhouding, kunnen allerhande klachten ontstaan. Er is dan sprake van een steeds te hoge en verkeerde spierspanning op handen, armen en schouder, waardoor er klachten kunnen optreden.

De klachten bij RSI kunnen zijn: pijn in vaak de bovenzijde van de hand en onderarm, pijn aan de buitenzijde van de bovenarm, het optreden van een tennisarm, schouder- en nekklachten, tintelingen in de vingers en armen, et cetera. Ook kunnen gewrichten van pols en vingers minder goed functioneren.

Wanneer de RSI het gevolg is van onveilige werkomstandigheden (vaak zien we ook wel combinaties met burn-outoptreden), dan kan een werkgever aansprakelijk zijn voor het ontstaan van deze klachten en dus voor de daardoor veroorzaakte letselschade. Deze letselschade kan dan worden geclaimd. Ridder Letselschade is specialist op het gebied van RSI en letselschade. Uiteraard maken wij hierbij gebruik van onze medisch adviseur en arbeidsdeskundigen om één en ander goed in kaart te brengen.

RSI is al heel lang bekend en is een vorm van een beroepsziekte. Veel beroepen hebben een verhoogde kans op het optreden van RSI, zoals musici of mensen die aan de lopende band werken. Wat te denken van secretaresses die hele dagen achter hun beeldscherm doorbrengen en de muis moeten bedienen. Door een verkeerde houding, te hoge werkdruk, niet tijdig even ontspannen, komt er een te hoge spierspanning en gaat de doorbloeding van de spieren achteruit. Langzamerhand bouwt zich dan een heel klachtenpatroon op dat wij gezamenlijk onder de noemer RSI kunnen vatten. Het is dus niet zo dat RSI opeens aanwezig is, het is echt een sluipende aandoening die eerst nog met een pijnstiller wordt bestreden, maar na verloop van tijd werkt dit niet meer, blijft de pijn aanhouden en kunnen ook andere klachten ontstaan zoals krachtsverlies, slaapproblemen, doof gevoel in de armen en schouders, etc.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander RSI opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schadevergoeding kan bij RSI worden geclaimd?

Voordat er schadevergoeding kan worden geclaimd, moet natuurlijk eerst worden vastgesteld dat er iemand aansprakelijk is voor het veroorzaken van de RSI. Wanneer iemand bijvoorbeeld thuis veel achter de computer zit, zal een werkgever al gauw willen stellen dat het niet aan hem ligt, maar aan de thuissituatie. Dat kan natuurlijk altijd zo zijn en daarom is een gedegen onderzoek naar de werkomstandigheden van belang. Als echter vaststaat dat er sprake is van onvoldoende veilige werkomstandigheden in die zin dat de werkhouding niet goed is, de werkdruk te hoog, etc., dan kan worden gesteld dat RSI (die natuurlijk ook nog wel door bedrijfsarts of specialist moet worden vastgesteld) is veroorzaakt door de werkomstandigheden.

Dit gemotiveerd stellen is voldoende om de werkgever op te zadelen met het bewijs dat er aan de ene zijde sprake is van wel goede werkomstandigheden of aan de andere zijde dat iemand de RSI opzettelijk of bewust roekeloos heeft veroorzaakt. Dat laatste zal vrijwel onmogelijk zijn en het eerste overigens ook. Vaak is dan de werkgever aansprakelijk en kan de schadevergoeding worden berekend.

Smartengeld

U moet hierbij dan denken aan immateriële schadevergoeding door pijn, langdurige behandeling, het niet kunnen uitoefenen van hobby’s, enz. Immateriële schade wordt vergoed door middel van smartengeld, een pleister op de wonde zogezegd. Vaak moet u bij RSI niet denken aan hoge smartengeldbedragen, maar aan bedragen die onder of rond € 10.000,00 liggen. Uiteraard moet er wel worden gekeken naar de aard en de ernst van de RSI voordat het smartengeld goed kan worden geschat.

Verlies van arbeidsvermogen

Wanneer er sprake is van RSI is er vaak ook sprake van overbelasting en/of een burn-out. Wij zien vaak dat dan ook een langdurig ziekteverzuim optreedt met uiteindelijk ontslag tot gevolg, waarna moet worden gere-integreerd. Dit gaat enerzijds met behulp van een arbeidskundige bij het UWV, of anderzijds met een arbeidsdeskundige die door de aansprakelijke partij wordt ingeschakeld. De aansprakelijke partij heeft er immers ook belang bij dat iemand met RSI die arbeidsongeschikt is geworden, zo snel mogelijk toch weer een andere baan vindt. Dit natuurlijk ter beperking van de letselschade.

Medische kosten

Er zullen medische kosten optreden, die vrijwel altijd worden vergoed door de zorgverzekeraar. Als er echter meer fysiotherapiebehandelingen nodig zijn dan onder de polis is gedekt, kunnen de kosten van de extra behandelingen bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht, mits die er natuurlijk is.

Schoolachterstand of studievertraging

Bij RSI hoeft niet per definitie ook een schoolachterstand of studievertraging op te treden. Dat is wel anders wanneer er sprake is van een studie waarbij veelvuldig van de computer gebruik moet worden gemaakt. Wij hebben nog wel eens als schadecomponent opgenomen de kosten van een spraakherkenningssysteem waarmee gesproken tekst in geschreven tekst kan worden omgezet. Op deze wijze worden armen en nek/schouderregio ontzien en kan toch worden gewerkt in een beroep of voor een studie.

Wat is RSI?

RSI is een verzamelterm voor het optreden van allerhande klachten aan nek, schouders, armen en hand. Hierbij is sprake van een overbelasting en/of een verkeerde belasting die zodanig lang optreedt dat daardoor verkeerde spierspanning optreedt en de doorbloeding stagneert. Hierdoor kunnen pijnklachten ontstaan, krachtsverlies of tintelingen in nek en armen of handen.

Wanneer de RSI zodanig is dat er uitval plaatsvindt, kan daardoor letselschade optreden die kan worden geclaimd bij een aansprakelijke partij, als die er tenminste is. Vaak zal dit de werkgever zijn, die niet heeft gezorgd voor goede werkomstandigheden, bestaande uit een goede werkplek en een goede organisatie van het werk waarbij regelmatig even kan worden vertreden.

RSI kan aanleiding geven tot schadeposten als:

 • immateriële schade (smartengeld);
 • verlies van arbeidsvermogen (gederfd loon door uitval voor beroepsmatige werkzaamheden);
 • medische kosten (meer fysiotherapie dan gedekt onder de zorgverzekering);
 • kosten van spraakherkenningsapparatuur;
 • uitval voor werkzaamheden in en rond de woning of bij het verzorgen van huis en tuin.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij RSI dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks