Rugletsel is een verzamelterm voor allerhande klachten aan de rug. U kunt hierbij denken aan spit of lumbago in de onderrug, fracturen van wervels in nek of de rest van de wervelkolom, of fracturen van SI-gewrichten, heiligbeen, enz. Ook deze klachten en aandoeningen worden wel onder rugletsel geschaard.

Rugletsel kan langzaam en sluimerend ontstaan, maar kan natuurlijk ook het gevolg zijn van een trauma. Spit en lumbago kunnen ontstaan bij plotselinge bewegingen of overbelastingen, soms ook mede als gevolg van koude weersomstandigheden.

Wanneer rugletsel is veroorzaakt door een ander ,die daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden, kan er sprake zijn van een vergoeding voor de opgetreden letselschade. Wanneer er sprake is van een verkeersongeval of bedrijfsongeval, is rugletsel een veelvoorkomend type letsel.

Rugletsel kan ook optreden bij een zogenaamde whiplash, waarbij dan sprake is van klachten hoog in de rug richting de nek en schouders. Als er een aansprakelijke partij is aan te wijzen en het verband tussen het rugletsel en een ongeval of andere gebeurtenis kan worden gelegd, dan kan Ridder Letselschade kosteloos de schade berekenen, claimen en laten vergoeden. Wij maken daarbij gebruik van de nodige specialisten, waaronder artsen/medisch adviseurs, arbeidskundigen, ergotherapeuten en rekenkundigen.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander rugletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schadevergoeding is mogelijk bij rugletsel?

Er moet natuurlijk goed worden gekeken naar de ernst en aard van het rugletsel. Wanneer er sprake is van een ernstig trauma waarbij een ruggenwervels zijn gebroken, dan kan er sprake zijn van hoge letselschadevergoedingen. Soms zien wij bij hoog energetische trauma’s dat ruggenwervels niet alleen gebroken zijn, maar dat die ook ten opzichte van elkaar verplaatst zijn, waarbij verlammingsverschijnselen of dwarslaesies kunnen optreden. Soms is er ook sprake van zogenaamde inzakkingsfracturen van ruggenwervels. Ook hier kunnen ernstige gevolgen te verwachten zijn.

Bij kortdurende rugletsels hoeft meestal geen letselschade te worden geclaimd. Na enkele behandelingen door een fysiotherapeut of osteopaat, kan men meestal wel weer de draad van het gewone leven oppakken. Mocht dat niet zo zijn en mocht er een ander aansprakelijk zijn, dan kan er een recht bestaan op de vergoeding van:

 • smartengeld;
 • verlies van arbeidsvermogen;
 • medische kosten;
 • achterstand school of studievertraging;
 • huishoudelijke hulp/verlies van zelfwerkzaamheid;
 • verhoogde economische kwetsbaarheid.

Smartengeld

Bij ernstig rugletsel kunnen smartengeldbedragen oplopen tot wel € 100.000,00. Als er sprake is van een zodanig rugletsel dat er een dwarslaesie is ontstaan, kan het smartengeld nog hoger uitvallen. Het smartengeld dient ter compensatie van de geleden immateriële schade. Het recht op vergoeding van smartengeld is gegeven in het burgerlijk wetboek. Smartengeld kan niet worden berekend maar moet worden geschat, meestal gebaseerd op eerdere uitspraken in soortgelijke situaties. Het smartengeld in Nederland is lager dan in ons omringende landen en daarom is er een discussie ontstaan om ook in Nederland hogere smartengeldbedragen te laten toekennen.

Verlies van arbeidsvermogen

U kunt zich voorstellen dat de ernst van het rugletsel bepalend is voor het antwoord op de vraag of er sprake is van verlies van arbeidsvermogen. Als iemand door rugletsel niet meer kan werken, kan er schade optreden die in kaart moet worden gebracht en worden geclaimd. Ridder Letselschade maakt hierbij gebruik van arbeidskundigen en een rekenbureau.

Medische kosten

Bij rugletsel zien wij nog al eens medische kosten optreden die niet zijn gedekt onder de zorgverzekering. Dat treedt bijvoorbeeld op wanneer er meer behandelingen nodig zijn dan zijn gedekt, of als er andere, of alternatieve behandelingen nodig zijn. Zo zien wij nogal eens behandelingen door osteopaten, cranio-sacraal therapeuten, acupunctuur, massage, enz. Niet altijd zijn al deze kosten vergoed door de zorgverzekeraar. De niet vergoede kosten kunnen, mits redelijk en toerekenbaar, bij de aansprakelijke partij worden geclaimd.

Schoolachterstand of studievertraging

Wanneer er moet worden gerevalideerd bij ernstig rugletsel of na meerdere rugoperaties, treedt vrijwel altijd een achterstand op in de opleiding van jonge mensen. Als die achterstand niet kan worden ingehaald, kan die op geld worden gewaardeerd door toepassing van de richtlijn studievertraging van De Letselschade Raad. Het hangt van de duur van de studievertraging en het soort opleiding af welk bedrag kan worden geclaimd. Het maximaal te claimen bedrag is een jaar studievertraging op universitair niveau, waarbij een schadebedrag kan worden gevorderd van € 20.000,00.

Huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid

Wanneer rugletsel blijvende rugklachten veroorzaakt die tot beperkingen in het dagelijks leven leiden, zal iemand ook in en rond zijn woning niet meer alles kunnen doen wat voor de aandoening wel kon. Te denken valt aan huishoudelijke bezigheden, waarbij bijvoorbeeld het opmaken van een bed of stofzuigen behoorlijk rugbelastend zijn. Er kan dan een vervangende arbeidskracht moeten worden ingehuurd en de kosten daarvan kunnen onder deze noemer worden geclaimd.

Bij het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden in de tuin of aan het huis (behangen, schilderen, enz.) kan ook schade optreden. Wanneer iemand voorheen gewend was deze activiteiten zelf te ontplooien en dat nu niet meer kan vanwege het rugletsel, kan de schade bestaan uit het moeten inhuren van vervangende arbeidskracht. Deze kosten kunnen worden geclaimd met toepassing van de richtlijnen van De Letselschade Raad voor huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid.

Verhoogde economische kwetsbaarheid

Verhoogde economische kwetsbaarheid is een schadepost die altijd ter discussie staat. U moet zich voorstellen dat wanneer u met rugletsel bent uitgevallen toch weer terugkeert op de arbeidsmarkt een baan vindt, deze baan onder druk kan komen te staan. Immers, mocht er sprake zijn van blijvende klachten en beperkingen door het rugletsel en u zou uw baan verliezen, dan bent u beperkt in het solliciteren naar andere banen vanwege uw beperkingen. Die kosten kunnen schade opleveren en worden door ons altijd meegenomen bij een definitieve afwikkeling. Het bedrag aan de verhoogde economische kwetsbaarheid moet dan voldoende zijn om een periode van arbeidsongeschiktheid op te vangen, alsmede de kosten van omscholing, bijscholing en re-integratie. Er wordt dan dus een budget in de schadevergoeding opgenomen.

Wat is rugletsel?

Rugletsel kan zich uiten in allerlei soorten en maten, variërend van spit in de onderrug tot ernstige wervelfracturen met een volledige hoge dwarslaesie tot gevolg. Al naar gelang de aard, ernst en omvang van het rugletsel, kunnen verschillende schadeposten optreden waaronder:

 • smartengeld;
 • verlies van arbeidsvermogen;
 • medische kosten;
 • achterstand school of studievertraging;
 • huishoudelijke hulp/verlies van zelfwerkzaamheid;
 • verhoogde economische kwetsbaarheid.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij rugletsel dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks