Wanneer iemand in coma raakt door een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, is er recht op vergoeding van materiële en immateriële schade (smartengeld). Over de vergoeding van smartengeld zal veel gediscussieerd worden, want een verzekeraar wil dat niet altijd vergoeden omdat men stelt dat iemand die in coma is geraakt, geen wetenschap meer heeft van het leed dat hem of haar is aangedaan. Ridder Letselschade begrijpt de problemen waarin de direct betrokkenen van iemand die in coma is geraakt, zijn terechtgekomen. Wij en onze medisch adviseurs kunnen u bij het vergoeden van deze vorm van letselschade van dienst zijn.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander bekkenletsel opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Coma door een ongeval: welke schadeposten kunnen optreden?

Iemand die in coma is geraakt door een ongeval, wordt altijd opgenomen in een ziekenhuis en daarna, afhankelijk van de toestand van de patiënt, in een verpleeginstelling; later is thuiswonen ook mogelijk, zie hierna. Heel strikt genomen veroorzaakt iemand die in coma ligt vaak schade voor de direct betrokkenen, meestal familieleden. Zij moeten allerlei zaken regelen, onder meer de vergoeding van alle kosten van de opnamen. Die kosten zullen veelal worden gedekt door de zorgverzekeraar.

Vaak zullen er kosten moeten worden gemaakt voor het vervangen van iemands arbeidskracht, zowel in een betaalde baan als in het huishouden, in het gezin of bij het uitvoeren van allerlei werkzaamheden in en rond huis en tuin. Die kosten moeten worden berekend aan de hand van rapportages van deskundigen, zoals een verzekeringsgeneeskundige en een arbeidsdeskundige.

Als iemand uit een coma bijkomt, is het altijd de vraag wat de restbeperkingen zullen zijn. Soms zien wij dat iemand zwaar geïnvalideerd blijft en voor de rest van zijn leven moet worden opgenomen in een instelling, dan wel in een aangepaste woning kan blijven wonen. Soms is het ook mogelijk dat er vrij weinig resterende beperkingen zijn en dat iemand met een aantal aanpassingen toch zijn normale leven min of meer kan voortzetten.

Verplaatste schade

Bij verplaatste schade moet u denken aan de kosten die de direct betrokkenen moeten maken ter verpleging en verzorging van degene die in coma ligt. Het gaat hier bijvoorbeeld om reiskosten, kosten voor opvang van huisdieren wegens afwezigheid van het ‘baasje’. De direct betrokkenen hebben recht op vergoeding van deze verplaatste schade. Vaak ontstaat er wel een discussie omdat de aansprakelijke partij van mening is dat het niet steeds gaat om verplaatste schade, maar om de kosten van ziekenhuisbezoek waarvan degene die in coma ligt, toch geen weet heeft. Discussies hierover vinden eigenlijk altijd plaats.

Smartengeld

Discussies over smartengeld kan vinden ook bijna altijd plaats, omdat de aansprakelijke partij en de verzekeringsmaatschappij daarvan van mening zijn dat iemand die in coma ligt, geen wetenschap heeft van het leed dat hem is aangedaan. Waarom zou daar dan een vergoeding in de vorm van smartengeld voor moeten worden verstrekt? Onze visie is, daarbij aansluitend op jurisprudentie, dat het niet strikt noodzakelijk is dat iemand kennis draagt van zijn eigen leed, omdat het voor iedereen toch duidelijk is dat dat leed aan hem of haar is aangedaan. Smartengeldvergoedingen van boven € 100.000,00 zijn naar onze mening dan ook gerechtvaardigd.

Welke schadeposten zijn er bij coma?

 • verlies van arbeidsvermogen;
 • vergoeding van zelfwerkzaamheid;
 • huishoudelijke hulp;
 • verplaatste schade (reiskosten, kosten van vervanging);
 • smartengeld;
 • medische kosten;
 • kosten van aanpassing woning.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij coma dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks