Bij een dwarslaesie denkt u al gauw aan volledige hoge dwarslaesie, waarbij iemand alleen nog spieren in het gezicht kan bewegen en wellicht enigszins zelfstandig kan ademhalen. Lagere dwarslaesies en dwarslaesies die niet volledig zijn, komen echter ook veelvuldig voor. Ridder Letselschade heeft onlangs een schadeclaim afgerond van een persoon die een volledige en hoge dwarslaesie had opgelopen door een ongeval. Deze persoon was uitgegleden over een gladde vloer en was net met zijn nek tegen een muur aangekomen. Ridder Letselschade mag dus gerust specialist worden genoemd op het gebied van het claimen van letselschade bij een dwarslaesie.

Neem direct contact op

 • Landelijk werkzaam: wij komen bij u langs om de zaak te bespreken
 • Tot 22.00 uur bereikbaar: telefonisch & online chat
 • Gratis rechtshulp: letselschade claimen kost u niets
 • Klantbeoordeling van 9/10
 • Inloopspreekuur: ma 9.30 – 12.00 uur
Nationaal keurmerk letselschade

Hulp inschakelen

“U heeft door toedoen van een ander een dwarslaesie opgelopen, dit heeft verstrekkende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft dus recht op een schadevergoeding! Ik neem al het werk rondom de zaak uit handen en zorg dat u een schadevergoeding krijgt. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel.”

– Tjip Ridder, Directeur Ridder Letselschade

036 522 0342
06 50 22 24 23
info@ridder-letselschade.nl

Welke schade kunt u bij claimen bij een dwarslaesie?

Bij het optreden van een dwarslaesie ontstaat meestal heel veel schade, vooral omdat er tal van aanpassingen moeten worden gerealiseerd in iemands leven om het leven met een dwarslaesie verder mogelijk te maken. Veel van de optredende kosten zullen worden vergoed door de zorgverzekeraar, maar ook de gemeente van de woonplaats waarin iemand woont, zal een steentje moeten bijdragen door middel van het beschikbaar stellen van vergoedingen en voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Aanpassingen

Iemand met een dwarslaesie heeft problemen met het verblijf en het vervoer en moet, zo leren wij in de praktijk, zeer geregeld naar het ziekenhuis voor het laten behandelen van allerlei complicaties, zoals longontsteking et cetera. Er moeten dus goede vervoersvoorzieningen worden geregeld in de vorm van aangepast vervoer.

Ook in een woning moeten veel aanpassingen worden gerealiseerd. Door middel van het installeren van allerhande domotica (elektronische besturing) kunnen deuren, kastjes en dergelijke met behulp van de mondbesturing worden bediend. Ook een gsm of een smart tv kunnen met hetzelfde systeem worden bediend. Iemand die een volledige hoge dwarslaesie heeft, moet toch zoveel mogelijk in staat worden gesteld een leven te leiden dat nog enigszins de moeite waard is.

Kosten verpleging en verzorging

Naast aanpassingen in en rond wonen en vervoeren, worden er kosten gemaakt voor verpleging en hulpverlening. Iemand moet in en uit bed kunnen worden getild, iemand moet worden gekatheteriseerd, doorligwonden moeten worden verzorgd, de huid moet worden ingesmeerd om deze soepel te houden, et cetera. Die kosten worden zoveel mogelijk geclaimd bij de zorgverzekeraar en daarnaast bij de aansprakelijke partij. Ook de wet langdurige zorg (WLZ) kan hier uitkomst bieden door een zorgzwaartepakket met of zonder verblijf toe te kennen. Vaak wordt ook PGB verstrekt om hulp en ondersteuning mogelijk te maken.

Smartengeld

In de rechtspraak zijn verschillende uitspraken bekend waarbij een smartengeldvergoeding van € 100.000,00 tot € 200.000,00 werden toegekend voor iemand met een hoge dwarslaesie, veroorzaakt door een ongeval in bedrijf of verkeer.

Letselschade door dwarslaesie

Bij letsel door dwarslaesie onderscheiden we:

 • de hoge en lage dwarslaesie (afhankelijk van de plaats waar de breuk in het wervelkanaal is opgetreden)
 • volledige of onvolledige dwarslaesie (bij onvolledige dwarslaesie is er soms nog herstel van het zenuwstelsel mogelijk).

Belangrijkste schadeposten bij dwarslaesies:

 • kosten van allerlei aanpassingen wat betreft mobiliteit, verblijf, verpleging en verzorging;
 • medische kosten door extra ingrepen en behandeling van complicaties;
 • verlies van arbeidsvermogen en smartengeld;
 • schade door verlies van functies in de huishouding en bij onderhoud van huis en tuin.

Schadevergoeding claimen via een ervaren letselschade jurist

Ridder Letselschade zorgt dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen nemen uw zaak van A tot Z uit handen. Wij nemen contact op met de aansprakelijke partij en zorgen dat u zich alleen hoeft te richten op uw herstel. Claim uw letselschade bij een dwarslaesie dus via Ridder Letselschade. Wij zijn bereikbaar via 036 522 0342, via info@ridder-letselschade.nl of via het onderstaande contactformulier.

  © Copyright Ridder Letselschade 2024 Powered by Online marketing bureau iClicks